Соціанство, Аріанство та Унітаризм [185]

(Видання 1.0 20000704-20000704) Аудіо

Термін Соціанство, маючи досить нейтральне значення, часто застосовувався стосовно великої частини представників антитринітарної доктрини. Божество є центральним питанням Соціанства. Як з католицької, так і з унітарної точки зору Бог є абсолютно простим. Вони роблять висновок про те, що розрізнення осіб є руйнівним для такої простоти. З цього логічно випливає, що вони заперечують Трійцю як логічно необгрунтовану. Різниця між Тринітаризмом та Унітаризмом є у повазі до Христа, що розглядається в його стосунках з Отцем; тринітарії підтримують культ latria, де він, фактично, є Богом, як Отець є Богом.

 

Християнські Церкви Бога

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

email: secretary@ccg.org

(Усі права захищені г 1996 Wade Cox)

Ця стаття без змін і пропусків може вільно копіюватись та розповсюджуватись. Ім’я та адреса видавця, а також знак збереження авторських прав повинні вказуватись. Розповсюджені та поширені копії є безкоштовними. Короткі цитати можуть включатися в критичні статті або рецензії без порушення авторського права.

 

Цю статтю можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

http://www.logon.org

Соціанство, Аріанство та Унітаризм [185]

Термін Соціанство застосовувався до досить великої групи антитринітарних вчень. Він був взятий у Леліо Социнія (1526-1562) і його племінника Фауста Социнія (1539-1604), уродженців Сиєнни. Фауст прийшов у момент, коли вони вже організувалися, але багато привніс у цю течію від своєї індивідуальності. У Вісенсі, що належала до венеціанської єпархії, було засновано таємне товариство, що обговорювало питання Трійці. Серед його членів були Джордж Бландрата (фізик), Алсиат, Гентілій і Леліо Социній. Лелій (або Леліо) Социній був священиком Сиєнни і братом Буллінгера, Кальвіна і Меланктона. Вони ставили собі за мету пропагувати антитринітаризм. Це суспільство розпалося, і його члени втекли в Польщу, де їх також стали переслідувати.

Треба зазначити, що під час правління Альберта в період Реформації номіналісти були справжніми фундаторами антитринітаризма, якими їх вважали католики, про що свідчить Хю Поуп у своїй статті про Соціанство (Cath. Encyc., Vol. XIV, р. 113). Правильно названі антиреалістами, номіналісти заперечували католицьку філософію. Номіналізм своїм вченням намагається оперувати поняттями індивідуальної і зовнішньої реальності. Тому він заперечує існування абстрактних і універсальних концепцій, а також можливість інтелекту виробляти їх. З цього можна зробити висновок, що вони виключають варіант містичного порядку речей. Перебільшений реалізм створював світ реальності, що за багатьма характеристиками відповідав світу думки. Католики схилялися до помірного реалізму Арістотеля (особливо починаючи від Аквінія і Оккама і далі) більше, ніж до помірного реалізму Платона. Ці процеси багато в чому пояснюють Причинну Теорію і духовний світ. Сучасна наука і емпірична думка намагаються тлумачити події, користуючись фізичними термінами. Серед ідеологів доктрини номіналістів були Ньюм, Стюарт Мілл, Спенсер, Хакслі і Тайн. За твердженнями католиків, вони плутали чіткі логічні операції (розумне або емпіричне з абстрактним, здорову аналогію і процеси універсалізації) (див. De Wulf Nominalism, Realism, Conceptualism, Cath. Encyc., Vol. XI, р. 93). Самі католики-послідовники застерігають про важливість проведення відмінності між цими операціями свідомості. Номіналізм несумісний з духовною філософією, і тому він несумісний із схоластикою. Феноменологія Канта також руйнує кордони, що зв'язують цю концепцію із зовнішнім світом (Де Вульф, там же). Аж до кінця цього сторіччя католики продовжували стверджувати, що самі ми не творимо знання, але воно до нас приходить (там же). Це стосується волі Божої про самоодкровення, тобто Божої природи. Пояснення реальності подібне до онтології. Онтологія - це наука про вивчення існуючого. Вона стосується вивчення істоти або вивчення суті речей у їхній абстрактності. Тому всіляка релігія будує своє пояснення світу на абстракції. Таке пояснення робить реальним Бога, Його синів, а також демонів.

Онтологія, на відміну від платонічного реалізму, визначає ідеальні типи, що приходять до нас зі світу розумного за допомогою абстракції, ідеального, важливого для Божого існування. Де Вульф стверджує, що коли ми вперше формуємо свої власні абстрактні ідеї, ми ще не пізнаємо Бога. Але тоді ще Він нас не сприймав, так що ми повинні використати ці перші ідеї для того, щоб у подальшому підтвердити Його існування. На думку Де Вульфа, онтологія віджила своє, а світ у даний час настільки зосереджений над експериментами і спостереженням, що вже не повернеться до мрій Платона (там же). Католики ж не враховують того факту, що серед представників найбільших мислителів були унітарії, які також дали своє наукове і філософське пояснення реальності, зокрема Джон Локк та Ісаак Ньютон. Тому унітарії (або аріани, як їх називали тринітарії) також зіграли важливу роль у розвитку доктрини.

Такий погляд на знання і Причинну теорію відображені в Творенні: від антропоморфізму до теоморфічної антропології. Номіналісти були антитринітаріями, сповідували філософію розуму і заперечували неоплатонічний містицизм. Відмінність між католиками і релігійними антитринітаріями засновувалася на різниці у погляді на явище Господа, який, на думку останніх, може буде хрещеним у Святому Дусі тільки дорослим. Тому тільки вони можуть бути виразом Бога.

З цієї причини католики пригноблювали це положення антитринітаризма, оскільки його вчення говорило про слухняність і про рівність з Христом, але, в свою чергу, і про підкорення волі Божій. Католики заперечували кападокійський погляд на Бога, згідно з яким Він став Богом. Це є різницею у концепціях між католиками і кападокійцями (див. роботи Святий Дух [117] і Єдиносущний Отець [81]).

Історія показує нам, що Церква Бога існувала до Реформації, і була представлена вальденсами, які були антитринітаріями. Хю Поуп стверджує, що антитринітаріями були сабелліни, македонці, а також аріани раннього періоду. Звичайно ж, у трактаті 1180 року, написаному Бернардом Фонткадом, вальденси потрапили під загальну назву аріанства (Adversus Vallenses et Arianos; див. роботу Роль Четвертої Заповіді в історії Церков Бога, що дотримувалися Суботи [170]).

Під час Реформації європейці, названі антитринітаріями, стали масово входити в єресь. Тому неправильно буде називати їх соціанами. Це буде те саме, як назвати Церкви Бога США середини дев'ятнадцятого століття Церквами Армстронга. Він пізніше очолив одну з її гілок. Як і у випадку з Армстронгом, ми далі бачимо, що соціани відрізнялися своїми поглядами на природу Бога.

Лелій Социній жив, в основному, в Цюриху, але серцевина його руху знаходився у Кракові. Він помер в 1562, і тоді серед антитринітаріїв стався розкол. У 1570 році соціани відкололися від інших течій і, перебуваючи під впливом Іоана Сигізмунда, влаштувалися в Ракові. У 1579 році Фауст разом в паперами свого дядька приїхав до Польщі. Він застав секту в розрізненості, і через це йому на початку відмовили в прийнятті, вимагаючи другого хрещення. Тому його перше хрещення повинно було статися у дорослому віці.
У 1574 році соціани випустили Катехізис унітаріїв. У ньому була описана природа і досконалість Бога, але він нічого не говорив про таємничість або незбагненність божества, яке згадується католиками. Христос у ньому описувався як обіцяна людина і примиритель творення.

У 1579 Фауст Социній об'єднав розрізнені угруповання під своїм керівництвоом. Він був запрошений у Зібенбург (або Зібербурген) для протидії антитринітарній позиції Франца Давида (або Давидіса) (1510-1579). Давид помер у замку Діва, де він був увязнений за свою позицію відносно природи Христа. Після смерті Франца Давида Зібенбурзьку Церкву очолив Андреас Йоссі, після чого вона стала Церквою, що перейняла вчення вальденсів у Східній Європі. Ми точно знаємо, що вони були унітаріями (часто звані католиками аріанами). Вони дотримувалися Саббату, Святих Днів і Новомісяч, будучи справжньою Церквою Бога в Європі, складаючи собою тиатиранську епоху, як ми її називаємо (див. роботи Загальне поширення Церков, що дотримуються Суботи і Роль Четвертої Заповіді в історії Церков Бога, що дотримувалися Суботи [170]).

Сам Давид відмовився схвалити соціанський канон про те, що повинен почитатися Христос, а не Бог. Європейська Церква Христа ніколи не вважала Христа об'єктом поклоніння або поваги. Неприйняття поклоніння Христу було послідовною позицією Церкви Бога протягом сторіч, включаючи також вальденсів, до яких належала і Церква у Зібенбурзі. Через це своє переконання Давид і був ув'язнений, де і помер. Хю Поуп також записує, що Буднас поділяв погляди Давида, за що і був відлучений від Церкви в 1584 році. Тобто Давид і Буднас були навернені з так званих правовірних.

У той час соціани заборонили старий катехізис, випустивши новий під назвою Катехізис Ракою, також написаний Фаустом Социнієм. Він не публікувався аж до наступного за його смертю року, тобто до 1605. Він уперше був опублікований на польському, а потім, в 1609, - на латині.

Соціани процвітали. Вони засновували коледжі, проводили з'їзди, володіли видавництвами, де видавали багато своєї літератури. Ця література була зібрана Сандієм під назвою Bibliotheca Antitrinitarianorum. Роботи Фауста зібрані в книзі Bibliotheca Fratrum Polonorum.

Церква Бога в Зібенбурзі не визнавалася Церквою, вона також заперечувала видавничу справу. Йоссі написав свою книгу від руки, і вона потім переписувалася його асистентами.

У 1638 році католики наполягли на вигнанні соціан. У Європі їх не приймали, хоча, як пише Хю Поуп, багато хто з правителів таємно їм симпатизував (там же, с. 114). В один час існувала можливість їхнього поширення по всій Європі. Британський посол попереджав Голландію, що соціани прийдуть у країну з Польщі, що вони і зробили в 1639 році. У 1653 в Голландії видавалися найсуворіші декрети, направлені проти соціан.

Вони не створили собі надійної опори в Англії, як про це пише Поуп, але в 1612 році Леггатта і Вітмана засудили до смерті за заперечення ними божественності Христа. Джон Біддл підтримував принципи соціан, за що був вигнаний Кромвелем на Скильські острови, звідки він повернувся для розгляду в суді законності його арешту. Під час Відновлення він знову був ув'язнений, де і помер в 1662 році.

Хю Поуп правильно зазначає (там же), що унітарії часто ототожнювалися з соціанами, але між їхніми доктринами існувала фундаментальна різниця.

Ми побачимо, що католики часто невірно вживали назву унітаріїв, також Поуп використовує його лише в одному значенні, що, як ми вважаємо, є неправильним. Католики стверджують, що термін унітарний, аріанський і соціанський є рівнозначними визначеннями, тоді як Шафф, наприклад, всіх їх об'єднував під назвою унітарний, як цей видно в його Історії Християнської Церкви (Vol. II, pp. 571 ff).

Соціани вірили, що:

Біблія несе виключно знання, але може тлумачитися за допомогою логіки.

Вони заперечували всі таїнства ("Таїнства знаходяться за межами розуму, але вони спростовують його; вони гасять його світло, цим лише вдосконалюючи його". Джон Крелл (помер 1633 р.) De Deo et ejus Attributis; див. у Поупа, там же.).

Єдність, вічність, всемогутність, справедливість і мудрість Бога повинні до нас прийти, коли ми зрозуміємо їх розумом.

Безмірність, нескінченність і всемогутність розглядалися як недосяжні для сфери людського розуміння, і тому все це не має значення для порятунку.

Первинне правосуддя означало, що Адам був вільний від гріха, і не тому, що він був обдарований особливими дарами; в результаті Социній прийшов до повного заперечення першородного гріха.

Оскільки віра засновувалася на вірі в Бога, соціани заперечували католицьку доктрину виправдання. З їхньої точки зору це був акт правосуддя з боку Бога.

Існувало тільки два таїнства, але вони були досить слабкими стимулами віри (тому хліб і вода Євхаристії заперечувалися, а реальність смерті старої людини в хрещенні ставилася під питання).

Вони не приймали хрещення немовлят і пекла. Грішники просто знищувалися.

Бог є центральним для соціанства. Як з католицької, так і з соціанської точки зору, Бог є простим. Вони робили висновок, що відмінність ликів Бога є руйнівною. З цього логічно випливає, що вони заперечували Трійцю. Однак католики розрізняють Трійцю і Бога. Сучасний дуалізм Герберта Армстронга, що розповсюджується з 1978 року, намагається примирити проблеми Єдності і Відмінності, заперечуючи Трійцю і виділяючи дотримання Святого Духа. Ця позиція прийшла в Константинополь у 381 році і вилилася в тринітаризм (див. Григорія Назіанського, 380 г. н.е., процитованого в роботі Влада Бога). Подібною є македонська помилка, названа семиаріанством, тому що вона намагається застосувати піднесену христологію. До 1990 року послідовники Армстронга прийшли до стадії, коли вони проголосили, що Бог і Христос вирішували питання про того, кому потрібно зійти на землю і принести себе в жертву (Всесвітні новини і адреса євангеліста м.Вотерхауза, Канберра, Австралія - Свято Кучок 1990).

Однак соціани прийшли до висновку, що між кінечним і нескінченним не може бути пропорційності, і тому Втілення Божественності відбутися не може, оскільки таке втілення вимагає пропорційності. Однак хоча це і неможливо, якби Божественне було ділимим, жодна з божественних персон не змогла б об'єднається в людську, оскільки два індивідууми об'єднатися не можуть. Останній аргумент суперечить Писанню. Аквиній згадував про першу точку зору в своїй Сумі (I, Q. xii) (про інше дивіться у Петавія).

Соціани не стали так званими аріанами, як вчинили Кампаній і Гентиліс. Ми знаємо, що Гентиліс належав до одного з первинних товариств. Він був страчений у Берні в 1566 році і дехто, як відмічає Поуп, пов'язує термін тритеїзм виключно з його особистістю (див. А Short History of Valentius Gentilis the Tritheist, London, 1696). Дуалістичні настрої можуть вилитися у нечестиве тлумачення Святого Духа або в схильність до тринітаризму. Так вже трапилося з Церквою Адвентистів Сьомого Дня, що в 1931 році, після смерті Урія Сміта, стала тринітарною, а також зі Всесвітньою Церквою Бога, що в 1978-1993 роках перейшла в тринітаризм.

Католики стверджують, що Социній не був унітарієм, незважаючи на той факт, що він, подібно до Павла з Самостата, а також Сабеллія, розглядав Святий Дух тільки як вияв діяльності Бога, а як силу освячення.

Социній відрізнявся від унітаріїв своїм вченням про Христа, оскільки він проповідував поклоніння Христу, що не приймалося Церквою Бога. Згідно з Социнієм, Христос був логосом, але він відрізняв його передіснування. Він був Словом Божим, отже - перекладачем. Так говорить Поуп (див. там же). Іоан у Социнія належить виключно до відродження. Безсумнівно, така точка зору була взята з концепції tohu і bohu Книги Буття 1:1-2 (Ця ідея підтверджується сучасними археологічними знахідками). Однак Христос був дивовижно народженим. Він був ідеальною людиною. Він був призначений примирителем, але не Богом, тільки обожнюваною людиною. І з такої позиції йому потрібно було поклонятися.

Католики стверджують, що саме відносно цієї позиції між унітаріями і соціанами і проходить чіткий кордон (див. Поуп, там же). З їхньої точки зору унітарії заперечують дивовижне народження Христа і не поклоняються йому. Поуп визнає принципи унитаріїв набагато логічнішими.

Таким чином католики визначають різницю між аріанами, унітаріями і соціанами, яка полягає у тому, що:

Аріани вірять, що Христос мав передіснування як витвір свого Отця. Згідно з уявленнями католиків, аріани переконані, що Святий Дух - це породження Сина. Це їхнє переконання не підтверджується ні однією з письмових пам'яток, але засновується на пізнішому атанайському припущенні.

На їхню думку, унітарії заперечують передіснування, божественне народження і, як результат, - поклоніння Христу. (Ми називаємо цю позицію радикальним унітаризмом, і католики повинні розрізняти ці течії).

Вони бачать Социнія як такого, що заперечує Христа, але приймає його дивовижне народження, тобто він говорить про поклоніння Христу.

Всі ці відмінності, зроблені католиками, є абсолютно помилковими, і наш подальший аналіз доведе нам це.

Офіційне засудження соціанства на даний момент не відображає їхньої доктрини, оскільки було випущене до опублікування Раковського Катехізису 1605 році. Дане засудження було в указі Павла IV, Cum quorundam, 1555 (Denz. 993), підтверджене Клементом VIII у 1603 в Dominici gregis. Більше того, катехізис не може відображати прогресивні погляди лідерів суспільства (див. Хю Поуп, там же, с. 115). Укази 1555 і 1603 років розглядають соціан як таких:

що заперечують Трійцю;

що стверджують, що Христос не був єдиносущним з Отцем і Святим Духом;

що вірили, що він був зачатий не Святим Духом, а Йосипом;

що стверджують, що його смертю не призначалося принести нам порятунок;

що стверджують, що благословенна діва не була матір'ю Бога, а також заперечують збереження нею цнотливості.

У Катехізисі 1605 року ми бачимо, що соціани чітко стояли на позиції, що Христос був зачатий дивовижниим чином, але Поуп говорить (там же), що йому не зовсім зрозуміло, в якому значенні. Тому засудження засновуються на неправильних і суперечливих доказах. Але що важливіше в цій католицькій позиції відносно соціан, це те, що вони вважають, що соціани заперечували передіснування Христа. Однак коли ми проаналізуємо їхнє положення, що коментують уривки з Євангеліє від Іоана, в яких говориться про Месію, ми побачимо, що соціани в тексті Євангеліє від Іоана 1:10 вбачали не відродження, а першонародження. Ця позиція узгоджується з чітким текстом Послання до Ефесян 3:9, представлене в древніх писаннях, а також з Одкровенням 4:11, які виключають Христа з первинної Божественності. Сценарій творення 1:1-2 зараз вважається найбільш прийнятним сценарієм, виходячи з віку землі і її історії. Неможливо узгодити заперечення передіснування Месії з його відродженням землі в Євангеліє від Іоана 1:10. Тому соціани, скоріш за все, не могли дотримуватися доктрини радикального унітаризма і були унітаріями-субординалістами, невірно названі католиками аріанами. Ця позиція потім об'єднала дві групи і дала їм в історії місце послідовників вальденсів. Найдоцільнішим видається пояснення, згідно з яким радикальні унітарії існували в невеликій кількості в європейських Церквах, але не виявляли свого істинного доктринального тлумачення. Точно так вони і зараз існують у невеликій кількості в деяких відгалуженнях Церкви Бога.

Тобто ототожнення католиками Церкви Бога в Європі, представленої вальденсами або Церквою в Зібенбурзі, з соціанами або радикальними унитаріями, що заперечували передіснування Христа, є просто навмисним ототожненням. У найкращому випадку воно засновується на припущеннях і лише заплутує різницю між цими напрямами. Також можна передбачити, що католиками рухає прагнення заплутати уніфіковане тлумачення доктрини про передіснування. Якщо вони цим намагаються підігнати під термін передіснування існування до виникнення хліба причастя, замість того, щоб мати на увазі під ним існування до Втілення, то ми будемо мати справу з новим визначенням цього терміну. Якщо це є вирішенням тієї розбіжності, що наявна в уявленні католиків відносно позиції соціан, тоді академічність і обгрунтованість їхніх положень підпадає під сумнів. Такою ж сумнівною бачиться точка зору про єдиносущність.

Найкраще описати погляди Церкви та інших груп можна таким чином:

Церква Бога завжди, починаючи від часів Христа і апостолів, була унітарно-субординалістською. Положеннями її вчення були наступні:

Був тільки Один Істинний Бог, який є Богом і Отцем всього.

Христос підкорявся Богу і не був Єдиним Істинним Богом. Він був єдинонароджений Богом (Іоана 1:18, правильний текст див. у Іренеуса в Marshall's Greek-English Interlinear RSV).

Христос (і всі Божі Сини) був створений Отцем, і їхнє породження було актом його волі, актом творення (Мал. 2:10, Євр. 2:11; Еф. 3:9. У деяких версіях Біблії текст доповнений словами Ісусом Христом, які були відсутні в древніх текстах, див. Companion Bible, ком. до вірша 9, а також ком. до Одкр. 4:11).

Христос мав передіснування як Посланець Бога та істота, що розмовляла з Мойсеєм на Синаї, він був також Посланцем Старого Завіту (Буття 48:15-16; Іс. 9:6 LXX; Зах. 12:8; Діяння 7:38; Гал.3:19). Ніхто з людей ніколи не бачив Бога (Іоан. 1:18; 1Тим. 6:16). (Септуагинт (LXX) в Посланні Ісаї 9:6 називає Месію Ангелом Великих Зборів).

Христос мав божественну природу, тому що був народжений дівою для спокутування гріха.

Міриам (Марія) була запліднена і народила дітей Йосипу, який Біблією причислений до братів і сестер Христа.

Вони заперечували поклоніння будь-кому іншому, крім Бога-Отця.

Вони провадили лише два таїнства.

В них не існувало символу хреста.

Перетворення хліба і вина після освячення в кров і тіло Христове, здається, ними не проповідувалося.

Святий Дух був силою і міццю Бога, який дарував можливість бути синами Бога і бути єдиносущними з Отцем так, як Христос був єдиносущним з Отцем (див. роботи Святий Дух [117] і Єдиносущність з Отцем [81]).

Христос не намагався прирівнятися до Бога, він не прославляв себе, а прийняв людський вигляд і був слухняний до своєї смерті (Фил.2:6). Він отримав прекрасне служіння (Євр.8:6). Пожертвувавши себе, він став примирителем Нового Заповіту, очистивши не тільки небесне, але й земне (Євр. 9:14,15, 23). Христос, що освячує, і освячений - одного походження (Євр. 2:11). Христос прийшов виконати Божу волю і після цього він раз і назавжди приніс одну жертву за гріхи, зайнявши місце праворуч Господа (Євр.10:5-9,12). Христос замість запропонованої йому радості зазнав хреста, і сів праворуч престолу Божого (Євр.12:2). Бог підпорядкував собі всіх своїх синів, і ми знаходимося у підкоренні у Отця Духів, що карає нас для нашої ж користі. Христос зазнав страждання і відкрився сином Божим у силі від свого воскресіння з мертвих (Рим. 1:4).

Ці позиції залишалися більш або менш незмінними протягом історії Церкви, як ми бачимо із записів про переслідування сект (див. роботу Роль Четвертої Заповіді в історії Церков Бога, що дотримувалися Суботи [170]). Ми знаємо, що таких положень дотримувалася Церква в Зібенбурзі, тому що зберігся повний опис їхньої доктрини в роботі Головного Рабина Будапешта кінця минулого століття (DIE SABBATHARIER IN SIEBENBURGEN, Ihre Geschicte, Literatur und Dogmatik, Budapest, Verlag von Singer & Wolfer, 1894). З цього опису випливає, що вони не були радикальними унітаріями; вони були унітаріями-субординалістами, якими є і ми.

У Європі, крім радикального унітаризма, що заперечує передіснування Христа, а також соціанства, що сповідує вищеперелічені вчення, з'явилися також течії відносно природи Бога. Маються на увазі манікейський дуалізм і монтанізм катар з їхніми аскетичними доктринами, що виходять з гностицизму і таємних культів, описаних у роботі "Вегетаріанство і Біблія".

Церкви Бога дев'ятнадцятого-двадцятого століть не змінили своїх поглядів, які пропогувалися ними протягом століть до цього. Варіації цих доктрин у Церквах соціан і вальденсів ми вже проаналізували вище. Якщо католицький опис аріанського вчення приймати за вірний, то виходить, що це вчення відрізнялося від оригінального вчення про Святий Дух, спотворюючи його справжє значення. Звичайно ж, ця католицька пропаганда може бути неправдивою, тим більше, що підтверджень відносно цього вчення ми не знаходимо не в Талії (Thalia), ні в інших роботах Арія, Евсебія, Астерія, а також роботах інших священиків аріанської секти. Назва цієї секти походить від імені людини, що жила вже після її заснування. Взагалі для католиків типово називати релігійні течії іменами окремих людей для того, щоб розірвати послідовність у їхньому походженні. Даний прийом типовий для США, де існує культ особистості.

Наведемо просту, але основоположну відмінність між правовірною тринітарною Церквою і Церквою унітарно-субординалістською. Вона полягає у наступному:

Обидві ці течії проповідують існування єдиного істинного Бога. Він - сущий (Вихід 3:14). У порівнянні з Ним все інше - ніщо (Іс. 40:17). Бог - цей початок і кінець усього (Іс. 48:12; Одкр.1:8). Все йде від Бога-Отця, Ним і до Нього через Христа (Рим. 11:36; 1Кор. 8:6; Кол. 1:16). Бог - абсолютний і незалежний владика (Пс. 46:12; Іс. 44:24; Євр. 1:10). Католицька Енциклопедія (Том. IV, стаття Творення, с. 471) свідчить: “Ці тексти підтверджують, що Бог є творцем всіх смертних речей, і це наскільки очевидно, що коментарі тут зайві”. Як ми бачимо, тексти трохи відрізняються один від одного.

Обидві течії сходяться на тому, що син є нащадком Отця.

Питання порушується щодо наступних положень:

 1. Тринітарії стверджують:
 2. Син існував вічно як Син у Богові. Він не був створений під час творення, будучи істинним Богом від істинного Бога (що суперечить Іоан. 17:3).

  Бог був вічним Отцем, Христос був вічним Сином.

  Інші сини Божі не були такими ж нащадками Отця за своєю природою, вони не були єдиносущі з Отцем. Писання нічого не говорить про дане положення, і воно засновується на філософії Платона, Арістотеля і Плотіна. Дана відмінність була постановлена на Четвертому Латеранському Соборі 1215 року.

  Згідно з Августом, відлік часу починався з моменту творення Ангелів. Тому необгрунтованою є відмінність між Сином та іншими Божими синами-ангелами. Дане твердження важливе для текстів, що розповідають про початок часу.

  Якщо Син не був істинним Богом, він не зміг би виступити примирителем. Знову-таки це положення не підтверджується Писанням, але засноване на вченнях Платона і Арістотеля.

 3. Подальші собори також постановили:

До Втілення Христа ніхто не бачив.

Ангел Єгова, елогім Старого Завіту, що явився до Мойсея і дав йому закон на Синаї, не був Христом, оскільки ніхто не бачив Бога, тому ніхто не міг бачити Христа, бо він - Бог.

Христос всезнаючий, і коли він говорив про незнаного йому, це була просто риторика.

Дані про ранню Церкву доводять, що в той час не існувало якихось культових поглядів на ангелів, і до Костянтина вони рідко зображалися християнським мистецтвом. Найдревніша фреска датується другим століттям - на ній зображений ангел під час Благовіщення; знаходиться вона на кладовищі Прісцилли (див. Кат. Енц. Том.1, стор. 485). До Костянтина на пам'ятках мистецтва ми не знаходимо ангелів з крилами. Без історичної потреби їх не зображували, і навіть тоді в деяких випадках це не робилося (там же). Фреска з кладовища Прісцилли, та, що датується третім століттям, зображує ангела у вигляді голуба поруч з єврейськими дітьми і вогнем. Фреска четвертого століття зображує той же сюжет - рукою Господа виступає небесний посланець. Час Костянтина приніс новий спосіб зображення ангела в християнському мистецтві - ангел став малюватися з крилами, і ця традиція, можливо, засновується на Victories (там же). Найдавніші приклади зображення крилатих ангелів зустрічаємо на барельєфах Карфагена, а також на слоновій кістці Михайла, які відносяться до четвертого століття. Фігура (в Британському музеї) тримає жезл в одній руці і кулю, увінчану хрестом, - в іншій. Починаючи з п'ятого століття, ангели стали атрибутами Христа і Діви Марії. На тріумфальній арці Марії крилатий Гавриїл летить до Марії в оточенні крилатих ангелів. У шостому столітті робота Hierachia coelestis, написана Диіонісієм, зіграла важливу роль у зображенні ангелів. До цього часу ранги і функції серед ангелів не були розмежовані в тому значенні, в якому ми звикли бачити це розмежування. З цього часу і далі стосунки ангелів з Господом представлялися як їхнє поважне градоване положення щодо Імператора (Кат. Енцикл., там же, с.486b). Ранньохристиянськя література, як і мистецтво, містить мало згадок про ангелів. Католицька ж точка зору полягає у наступному: в зв'язку з поширеною вірою у безліч божеств необхідно поставити особливий наголос на єдності Бога (там же).

Константинопольський Собор 381 року провів остаточну відмінність між Божими синами і призначенням Христа. Починаючи від Халкедонського Собору, роль синів Бога як посланців і духів місії була зведена до того, що під словом ангел мали на увазі Божого сина тільки в зв'язку з його місцем в плані Господа. Вони стали розумітися як виконавці своїх обов'язків у набагато важливішій місії Месії і вибраних. Це значно посилило позицію христології і перемістило Христа з творення на всі рівні, відповідно до тринітарної догми. Однак це не відповідає ідеології ранньої Церкви. Таке пониження ролі синів Бога в наші дні є найбільшою небезпекою, яка може чекати тих початківців, які повністю не читають Біблію. Юстиан Мученик (Apol. 1:6) говорить, що до безлічі Праведних ангелів демонструвалася глибока повага. Атенагорас говорить про обов'язки вірних ангелів, яких Бог призначив на їхні пости, щоб бути їх частиною, небесами і землею (Legatio х). У четвертому столітті Евсебій Самодержець згадував про поклоніння синам і про окреме поклоніння Богу (Demonstratio evang., III, 3). До кінця четвертого століття Амврозій Міланський рекомендує молитви, направлені до них (Кат. Енцикл., там же). Тобто ми бачимо, що вчення про душу в Християнстві має глибоке коріння. Ці атанайці зменшили значення синів Бога у відношенні до їхнього Отця, тому що вони проповідували Трійцю, яка ставилася ними понад усе.

У той же час вони проповідували культ поваги і поклоніння їм і воскреслій Марії. З цього часу доктрина єдиносущності застосовувалася у відношенні до трійці, а не у відношенні до Бога і Його синів. Також у цей час розповсюдилися молебні, що вшановують Трійцю, потім Михайла (ім'я якого означає подібний Богу), а також Гавриїла (людині Бога) і Марію (там же). Всі ці вищеперелічені відмінності стали основою відмінності між істинною Церквою і Атанайським Християнством (основною течією).

На думку дуалістів, що належать до секти альбігойських катар, до Четвертого Латеранського Собору 1215 року Римська Церква проповідувала позицію, згідно з якою були створені ангели (в протилежність Христу, який не був створений), після чого сталося творення людини (декрет Firmiter; cf. Cath. Encyc., article Angel, Vol. I, р. 476). Староєврейською мовою просте слово malak, утворене від слова lak, означає посланого, тобто посланця. Ангел Його присутності є ангелом Книги Ісаї 63:9, LXX називає Месія Ангелом Великої Ради. Аквіній говорить про ангелів, які не мали вічного життя, подібно Богу, але були створені ex nihilo. У цьому випадку Аквіній розрізняє Христа й інших синів Бога. Таулер (помер в 1361 році) і його сучасники вже знали і використовували позиціонування Духів Дионісія.

Поклоніння

Поклоніння - це шанування. Воно може різні ступені. Поклоніння призначене Богу, і в цьому розумінні Він є верховним абсолютом вищого поклоніння. Це поклоніння, зване latria, належить тільки Богу (Cath. Encyc., Vol. XV, article Worship, р. 710). Коли поклоніння (Марії - dulia; hyperdulia) адресується іншим, воно лише посередньо йде до Бога, але адресоване їм через їхні зв'язки з Господом.

У цьому випадку відмінність між тринітаризмом і унітаризмом міститься у поклонінні Христу і в погляді на нього стосовно відношення до Отця, де тринітарії дотримуються культу latria, згідно з яким він, фактично, такий же Бог, як і Отець.

Протестантські Відмінності

Відмінності між католицизмом і протестантським тринітаризмом є незмінними. Протестантизм підтримує два положення. Перше представлене доктриною Лютера, в якій він адаптував доктрину, яку Церкву сповідувала задовго до нього. Вона називалася Sola Scriptura, що означало визнання виключно Біблії. Англиканська Церква та інші рахувалися з рішеннями Соборів аж до Халкедона в 451 році, що, в результаті, і привело до їх псування, але не до такої міри, як був спотворений римський католицизм. Лютеранська Церква не слідувала доктрині Лютера, інакше б вона була більш близькою до істини. Гарнак стверджував, що християнство зазнало зараження політеїзмом і прийняло безліч язичницьких культів (Das Wesen des Christentums, Berlin, 1900, pp. 126,137-138,148). Ось якою протягом багатьох століть була відмінність між Церквою, що представляла основну течію, і Церквою Бога.

Бінітаризм, який також потрібно тут згадати, сповідує ще одну нелогічну відмінність і тому взагалі не заслуговує серйозного відношення до себе.

Церква і Поклоніння

Христос заснував Церкву з одним Господом, однією вірою, одним хрещенням і одним Богом і Отцем всіх (Еф. 4:5-6). Це хрещення представлене всім поклонінням, яке повинне бути одним, адресованим одному Богу одним Христом (Кат. Енцикл., стаття Поклоніння, там же). Ця віра незмінна, і Церква все ще поклоняється одному і тому ж Богу і Отцеві всього. Богу потрібно поклонятися, тому що він є джерелом правосуддя, і це поклоніння в Його творенні займає не додаткове місце (Кат. Енцикл. op. cit.). Правосуддя і справедливість староєврейською мовою виражені одним словом (tsedek). Індивідуального поклоніння (під цим розуміється також індивідуальне поклоніння в публічних місцях) недостатньо. Суспільство повинно поважати Його. і християни повинні скликати публічні молитви для поклоніння Йому, вихваляння і дяки (там же).

У другому столітті монтаністи почали поклонятися Святому Духу, оскільки вони розраховували, що Святий Дух прийде, займе місце сина і проголосить більш довершене Євангеліє. Це вірування було пригноблене, але призвело до Четвертого Римського Собору в 380 році, коли Папа Дамас звинуватив тих, хто заперечував, що Святий Дух не повинен так само почитатися, як Отець і Син (там же, с. 711). Тому наступного року (381) на Константинопольському Соборі Святий Дух був доданий до Божества у вигляді Трійці, але все ж не так, як це собі представляли каппадокійці. Цей факт обумовив виникнення наступної великої відмінності між Церквою і тринітаризмом.

Католики знають (там же), що Христос акуратно дотримувався всі розпорядженнь єврейського поклоніння (включаючи Саббати і свята), тому що перехід від одного до іншого викликав би протест, що, в свою чергу, відгукнулося б в Євангеліях. Тільки такий протест відносився до методу, але не до факту дотримання Саббата.

Правдива Церква

Основна течія Християнства намагається заплутати сліди і шлях Церкви, яка стояла в опозиції до його доктрини. На жаль, історія і різні вчення спотворили справжню історію переслідуваної Церкви. Католицька Церква переслідувала Церкву Бога не одне сторіччя. У 1179 Третій Великий Латеранський Собор заборонив Церкву, яка в тому році називалася валенсійською. У 1184 році у Вероні Папа Лукій ІІІ видав Указ про відлучення від Церкви, в якому засудив слухняність Богові, а не людині, Церкви, яка відмовилася припинити вірити. У 1191 році відбулися збори Церкви і католицької сторони, ппотім пройшли збори в Пармені 1207 року. У 1192 єпископ Отто Тулінський наказав, щоб усі вальденси були представлені йому в ланцюгах. У 1194 році Альфонсо ІІ Арагонський наказав вигнати їх зі свого володіння і заборонити надавати їм притулок і годувати. Генуйський Собор (1197) підтвердив ці положення і засудив членів Церкви до смерті спаленням. З того часу вони намагалися убивати або придушувати віруючих Церкви будь-якими можливими способами. Існування єретичних сект у той час вимагало їхньої класифікації, що і зробили католики, намагаючись приписати творення Церкви Петру Вальдо, що жив у дванадцятому столітті, а також спростити їх доктрини та їх ефект (див. роботи Загальне поширення Церокв, що дотримуються Суботи і Роль Четвертої Заповіді в історії Церков Бога, які дотримувалися Суботи [170]).

У Христа була одна Церква, хоча, як говорив Павло, її дії були різними (1Кор. 12:6). Та Церква не припиняла своїх дій і не змінила своїх вчень протягом тисяч років. Католицька Церква намагається всіх переконати в тому, що саме вона є тією єдиною Церквою. Це є помилковим. Христос не починав своєї роботи в цьому столітті, він не змінив своїх поглядів. Христос однаковий учора, сьогодні і назавжди. Ми є правдивими спадкоємцями віри, одного разу переданої святими (Юди 3).