Християнські Церкви Бога

[014z]

 

 

Висновки:

Псалми, розділ 8

(Видання 1.0 20000907-20000907)

Псалми, розділ восьмий є напрочуд важливим текстом, що стосується біблійних пророцтв. Він має першорядне значення для розуміння сутності Бога, небесного війська та тієї сполучної ланки, що споріднює їх, Спасителя та людство взагалі.

 

 

Християнські церкви Бога

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Всі права застережені ã 2000 CCG, Висновки Патті Гамбієр під ред. Вейда Кокса)

Дозволяється безборонне копіювання та розповсюдження поданої статті за умови збереження її цільної структури цієї статті та виключення будь-яких змін у ній. При цьому копія повинна мати відповідний напис. Також необхідно вказати ім'я й адресу видавця. За отримання копії цієї статті плата може не стягуватися. Дозволяється наводити стислі цитати в критичних статтях та оглядах за умови дотримання закону про авторське право.

Ця стаття доступна на сторінці всесвітньої мережі інтернет:
http://www.logon.org та http://www.ccg.org

 

Псалми 8

Надзвичайний інтерес для нас становить текст Івана 5:18. Євреї звертаються до Христа, якого Господь повищив та зробив елохімом, знаючи його щиру сутність. Спаситель затверджує, що Господь є Отцем Його; а позаяк ці слова були вимовлені не грецькою мовою, але ж арамейською, то ж цілком закономірно, що в цьому тексті повинне фігурувати слово "елохіми", що і було згодом переведене як "ангели".

Євреї, що жили за часів Ісуса Христа, розуміли слово "елохім" у його старозавітному значенні, тобто "боги" або ж духовні істоти, що їх створив Господь Вседержитель.

До того ж, євреї, що жили за часів Ісуса Христа, мислили собі це ім'я як позначення Великого Ангела Старого Заповіту, що передав Закон Божий Мойсею. Цей Ангел також був елохімом. Члени ранньої церкви вважали, що Великий Ангел Старого Заповіту був більш раннім перевтіленням Ісуса Христа.

У Псалмах 45:6-7 міститься непряме згадування про Месію, сина Божого. З послання до євреїв 1:8-9 ми бачимо, що таке (старозавітне) розуміння було цілком притаманне євреям того часу. Адже про це свідчить те, що Христос згадується як елохім.

У вірші 5 книги Приповістей 30:4-5 ім'я Єдиного Правдивого Бога Елоаха вживається в однині.

Коли Старий Заповіт перекладався грецькою мовою, тобто готувалося до виходу видання "Септуагінта", слова (слово в множині – прим. перекл.) "сини Бога" було перекладено як aggelos; цей термін вважали еквівалентним давньоєврейському поняттю "елохім (elohim)". Ось звідки в англійській мові виникло слово ‘angel’ (янгол).

Уривок Псалмів 8:4-6, що його наведено у книзі послання до євреїв 2:6-8; так, четвертий вірш стосується смертної людини enosh і adam у давньоєврейському тексті.

У тексті послання до євреїв 2:9 ми бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від Анголів (elohim), що за перетерплення смерти Він увінчаний честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Цей фрагмент контекстуально погодиться з тим, що ми читаємо в посланні до филип'ян 2:5-9, де чітко проступає ідея про переродження людини.

Після того, як умер Христос, Він об'явився Сином Божим у силі, за духом святости, через воскресення з мертвих (Рим. 1:4), Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне ім'я (Фил. 2:9).

Слово, що його перекладено як "ангели ‘angels’" у книзі Псалмів, розділі 8 та посланні до євреїв, є нічим іншим, як перекладом слова "елохім" грецькою мовою або ж, по-арамейському, боги. Перекладачам було зручно зберегти грецьке слово ‘aggelos’ (посланник) та відтворити його як "ангел"; вони вчинили так навмисно, аби приховати правдивий зміст поняття "елохім" у значенні "сини Божі". Це поняття протиставляється поняттю "Елоах", Богу Всевишньому. Як видно, перекладачі мали за мету приховати правдиву сутність Божої істоти, її множинну природу, аби читачі змогли здобути правильне уяву щодо того, який вигляд має устрій царства небесного.

Булінгер наводить пояснювальні примітки в Кишеньковому Довіднику біблійних понять та термінів: усі сини Божі є елохімами, як стає дедалі очевиднішим з порівняльного аналізу Старого Заповіту. Священики храму повною мірою розуміли значення терміна "елохіма" стосовно Христа, посланника Божого.

Термін "син людський" (в англійській мові вживається без артикля) зустрічається в тексті книги Псалмів 8. У цьому слові корениться зміст "влада на землі". Цей термін є тричі вживаним в посланні до євреїв у такому ж значенні; в всіх випадках мова йде про Месію.

У тексті 8:6 мається на увазі влада, що вона дана Адамові та яку він втратив у гріхопадінні своїм. Мета порятунку сина людського полягає в тому, щоб відновити цю владу як частину Божого задуму (Євр. 2:1-9).

Христос став людиною; він умер, щоб усіх примирити з Богом (порівн. Евр. 2:10-13). Христос проголошує наші імена в пастві елохімів, Він не стидається називати нас братіями.

Бог виявляє особливу прихильність до нащадків Авраама, яких він зробить священиками в Христі, і ми будемо царювати з Ним (Об'явл. 20:4).

Члени ранньої церкви добре розуміли, що закон Божий, котрий був переданий до рук Мойсея насправді дав ніхто інший, як Христос. Великий порятунок, що про нього йдеться, здійснюваний лише через Святого Духа, Котрий зійшов на нас після смерті Христа та Його воскресіння.

Ніхто не приходить до Христу, крім як через Бога, будучи покликаним, і ніхто не може прийти до Бога крім, як через Христа. Тож цієї вищої мети можна досягти лише за через Святого Духа, якого ми можемо здобути завдяки слухняності, а згодом, завдяки нашому прагненню бути сумісними з Богом.

Своєю слухняністю Закону Божому, будучи сином людським, Христос проклав шлях до воскресіння для всього людства та занепалого сонму. Він примирив усіх їх з Отцем Всевишнім, Елоахом, так що Святий Дух та Бог Всевишній зможуть стати усім в усьому (Ефес. 4:6).

q