Christian Churches of God

Війни між тринітаристами та унітаріями (№ 268)

(Видання 1.0 20010320-20010320) Aудіо

Коли Костянтин прийшов до влади, він почав робити спроби щодо об'єднання імперії до єдиного цілого. Він мав наміри зробити це через запровадження християнства. Втім, він не міг збагнути, що Римська курія не посідала чільне місце, та що церковні доктрини зазнали суттєвого спотворення щодо доктрини давньої вселенської церкви. Усі ці хибні тлумачення призвели, згодом, до низки військових конфліктів між двома церковними громадами. Слід зазначити, що обидві партії дотримувалися хибних поглядів. Хибні тлумачення віри, а також боротьба за владу через впровадження релігії, призвели до війни та переслідувань іновірців, що вони тривали сімнадцять століть. Помилкові доктрини та конфлікти спричинять, врешті-решт, остаточну руйнацію планети.


Християнські Церкви Бога

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Авторське право г 1998, 2000 Wade Cox)

Дозволяється безборонне копіювання поданої статті та її розповсюдження за умови зберігання її цільної структури та виключення будь-яких внесень чи змін до неї. При цьому, копія повинна мати відповідний надпис. Також, необхідно вказати ім'я й адресу видавника. За отримання копії поданої статті стягнення оплати необов'язкове. Дозволяється наведення коротких виписок або цитат у критичних оглядах без порушення авторського права

Також цю статтю можна придбати у Всесвітній Мережі Інтернет:
http://www.logon.org або http://www.ccg.org


 

Війни між тринітаристами та унітаріями

Суперечка між афанасіанами та аріанами у Нікеї

Після того, як у Мілані у 314 р. було видано указ про Терпимість, імператор Костянтин шукав способів використати Християнство за політичними потребами. Попервах, він підтримував Римську громаду, що вона дотримувалась доктрини афанасіан, а згодом, кападокійців. Суттєвий вплив на точку зору Церкви адепти гностицизму, що на них, у свою чергу, вплинув містицизм. Костянтин надавав підтримки афанасіанам та поділяв їхню хибну точку зору, згідно якої афанасіани вважали себе чільною громадою (адже вони посідали видне місце у Римі). Проте рішення про усунення аріанізму, що його було прийнято Священим Синодом в Олександрії, спричинило війну проти соправителя Люцинія, а також, труднощі, що вони виникли у 322-323 р. н. е..

Після того, як Костянтин здобув перемогу у боротьбі за владу, він проголосив себе єдиним імператором. Згодом, він скликав Вселенський Собор у Нікеї, що відбувся у 325 р. н. е.. з метою об'єднання афанасіан (пізніше, католиків). Символ віри, що його було проголошено під час Собору у Нікеї, отримав назву Нікейський Символ, однак, його дія тривала аж до Собору у Константинополі, що він відбувся у 381р. Синод у Халцедоні у 451р. звертався до постанов Собору 381р. Втім, аби запобігти плутанини при складанні хронології згаданих подій, потрібно пам'ятати, що на Нікейський Собор посилаються християнські громади, які дотримуються догмату триєдиного Бога. У 318р. імператор Костянтин велів провести раду між єпископом Римським та деспосіні, ці єпископи належали до родини Христа. Відповіддю на таке рішення став указ Римської Церкви про знищення єпископів. (див. нижче, а також статтю Діва Марія та сім'я Ісуса Христа (№ 232)).

Канони, що їх було прийнято під час Собору у Нікеї, втрачено. Пізніше, стало ясно, що існувало усього лише двадцять канонів. Саме вони й стали, зрештою, причиною хибних нововведень, таких як, наприклад: правила домострою для священників, які живуть з жінками, тобто, йдеться про обітницю безшлюбності. Вслід за цим, мало місце накладення покути, що унітарії (яких помилково вважали аріанами), а також прибічники Люцинія, вважали за необхідне. Окрім того, до інших хибливих забобонів можна віднести й наступні: єпархіальна система, система забобонів для священників у залежності від їх провин, проведення недільної та пасхальної служби у церкві, стоячи. Це стало започаткуванням звичаю святкувати Православну Пасху, замість Єврейської. Символ віри зазнав істотних змін з часів проведення Собору у Константинополі. Формується тенденція до розвитку бінітаризму, що відіграє досить важливу роль для наступного розвитку догмату триєдиного Бога. Отже, мало місце хибне розуміння біблійних текстів з приводу того, що Ісус Христос був “однороджений від Отця”. Таким чином, ігноруються слова Писання з приводу того, що обрані Богом є дітьми Його. Афанасій у своїй праці (Ad Afros) стверджує, що (на Соборі) були присутніми 318 єпископів. Арія також запросили на Собор, що, напевне, мав розпочатися 20 травня 325р. н. е. Головою Собору був прибічник афанасіанства Гозій з Кордови. (Імператор) Костянтин взяв участь у Соборі 14 червня. Аби досягти певної угоди, Костянтин взяв участь у марші Римських легіонерів та заарештував, а зрештою, заслав деяких єпископів до Ілірику. Серед цих єпископів були Арій, Феон Мармарійський, Секунд з Птолемаїдів. Усі три рукописи Арія було спалено та, згодом, проклято. Ті, що залишилися, було включено, з погодження учасників Собору, до складу Символу Віри дев'ятнадцятого червня. Собор закінчився двадцять п'ятого серпня великим святом, на якому роздавали подарунки єпископам. Це свято влаштував (імператор) Костянтин. Три місяці після Собору, Евсевія з Нікомедії, а також, Феогніта з Нікеї, що їх змусили підписати Символ віри, було заслано. Це відбулося з тої ж самої причини, що вони зреклися нього (Символу віри). Феодота Лаодікейського також було заслано, бо він теж зрікся (Символу віри), втім, не приєднався до двох вище згаданих вигнанців.

У 328 р. н. е.. імператор Костянтин збагнув, що афанасіяни не були чільною сектою та не були джерелом чвар та утисків в Імперії; він згадав про п'ятьох лідерів - унітаріїв (деякі історики вважають, що це було зроблене за настійним проханням Констанції, удови Люцинія. Проте більш імовірним той факт, що вона була завзятою прибічницею унітаризму, яка належала до громади аріан чи євсевіан). Проблема, що виникла з унитарістською християнською системою, полягала, по суті, у тому що у Біблії ніде не було написано про необхідність завоювань та тиранії над народами, або ж вести політику уярмлення цих народів. Кожен народ жив окремо та підкорявся своїм лідерам. До того ж, кожен народ мав свою релігію, що була начебто посередником між цим народом та Богом. Якщо країна дотримувалась Божих законів, то вона отримувала благословення від Бога. Імперія була цілком поглинена прагненням до того, щоб установити свою владу в усьому світі та затвердженню чільної ролі своїй церкви у Римі. Отже, вони створили організацію (цілу систему), діяльність якої була спрямована на те, щоби досягти мети панування над світом. Ни о какой оппозиции со стороны церквей-соперников. В результате, Римськая Церковь приняла языческую систему поклонения солнцу. Это було нещо среднее между аріанізмом и Християнством. Отже, у человека, который верил в Священное Слово Библии, просто не оставалось никакой альтернативы. Вот в чем состоит суть проблемы. И вот почему возникла необходимость искажения библейських текстов; бесчисленные интерпретации сохранились и до наших дней. Именно поэтому нужно було истребить грамотных оппозиционеров, одним из примеров чего может служить Голокост. Костянтин никогда не принимал обряда крещения в громаде афанасіан; Насправді, он стал христианином лише на закате своих лет. Его крестил Євсевій из Никомедии в 329 р. н. е.., родственник Юлиана, который в то время пользовался благосклонностью імператора. В те времена не існувао такой конфессии, як Римськая Католическая Церковь или Римськая Церковь, поскольку, каждый був “католиком”, тобто исповедовал “вселенскую” веру. Термин “вселенский” применялся по отношению к церкви. Следует помнить о том, що унітарії представляли собой самую старую громаду (конфессию), которая ориентировалась на первоисточник (тобто библейськие тексты прим. перев.). ДоНікейськие отцы (ANF) на протяжении веков все исповедовали унітаризм (пор. статтю Ранняя теология божества (№. 127)). Бинитаристы (прибічники догмата двуединого Бога) стали новой громадой (конфессией), которая имела новую и прогрессивную точку зрения, основанную на языческих принципах и теологических воззрениях догмата триєдиного Бога. Эти воззрения берут начало от времен, когда поклонялись Аттису ву Греции и Адвонису в Риме. Тринитаристы (прибічники догмата триєдиного Бога) и тринитаризм як таковой (догмат триєдиного Бога) возникли не ране, чем в 381р. Костянтин II и Констанций також були прибічниками унітаризма, который був известен в те времена под названиями “аріанізм” и “Євсевіанизм”. Громады, которые дотримувались или исповедовали выше указанные учения, “аріанами” или “Євсевіанами”. Таку назву їм дали пізні прибічники догмата триєдиного Бога (тринітаристи). Насправді, це були хитрощі з боку афанасіян, які хотіли дискредитувати імена Арія та Євсевія та нагородити дурною славою громаду, що була значно старішою та мала значно більш глибше розуміння канонічних текстів Біблії, ніж афанасіанська громада.

Якщо і є правдою те, що секта вірила в те, що Ісус Христос створив Святого Духа, то, поза усяким сумнівом, громада дотримувалася хибливого погляду. Насправді ж, судячи за тим, що написано в їх працях (у працях авторів доктрини конфесії), подібні помилки абсолютно їм не притаманні. Така хибна точка зору була притаманна, скоріше, готам, що стало очевидним дещо пізніше. До речі, саме цей факт відіграв свою роль, так що Римська Католицька Церква проголосила воз'єднання у Толедо (згідно статті Філокве) за часів панування вестготів.

Якби люди вірно зрозуміли б сутність суперечок між афанасіанами та аріанами, та дійшли відповідних висновків з цього приводу, то Християнство у цілому рухалося б зовсім іншим курсом, а також набуло б набагато більш стрункої філософської систему. Гуманітарні науки, а також палео-антропологічні аспекти знайшли би більш правильне розуміння та, напевне, більш мирний прогрес. Очевидно, удалося б запобігти та похмурого середньовіччя та інквізиції. Розгляньмо ж ці суперечки більш докладно.

Головними дійовими особами були тоді Олександр та Афанасій, єпископи Олександрійські, які знаходилися у цьому сані з 312 по 328 рр., а також, з 328 по 373 рр., відповідно для афанасіан; також, Арій перебулав у сані єпископа з 256 по 336 рр. Астерий Софіст (дата смерті біля 341 р.). Також, у суперечках брали участь Євсевій з Нікомедії (342 р.), (так вважають аріани та євсевіани).

На жаль, після поразки аріан в Іспанії, історію почали писати афанасіани, звідси випливає той факт, що об'єктивний, всебічний, неупереджений аналіз історичних подій став попросту неможливим. Не дивлячись на це, Роберт К. Грегг та Деніс E. Гро написали працю, яка, поза всяким сумнівом, заслуговує на увагу, під назвою: Ранній Аріанізм: Погляд на спасіння A View of Salvation (Fortress Press, Philadelphia, 1981). З цієї праці випливає певна метафізичність авторських поглядів, через яку легко бачити, що ці партії помилялися.

Праці - дослідження Талія з аріанізму спираються на праці своїх опонентів. Характерною рисою цих праць є наївність та простота суджень. Аргументи, що їх наводить автор, спираються, головним чином, на наступні пункти:

Для православної церкви, спасіння безпосередньо пов'язане з божественною природою Сина, що ототожнюється з Отцем; це слугує сполучною ланкою між Богом Отцем та Богом Сином та узгодженості (його) волі. (Грегг и Гро стор. 8).

Прийнявши біологічну сутність сина, афанасіани розвинули онтологічний доказ зв'язку між Богом Сином та Богом Отцем, завдяки якому Христос став Благим Словом Бога та Мудрістю Його. Окрім того, Син був наділений божественним всевіданням (там же, Посл. 9)

З Собору стає очевидним те, що унітаризм був досить впливовою доктриною. Насправді ж, їх навернули до віри салічні франки, які вони припиняли усілякі спроби протистояння. Переслідуючи корисливу мету, вони змусили прийняти віру своїх лідерів, готів, вандалів, герулів, бургундців та лангобардів, а також народи, що зустрічаються під узагальненою назвою “тевтонців” “прийняти правильну віру”. Британців були навернені до віри на підставі угоди в Уітбі, що його було прийнято у 664 р. н. е.. Переслідувалась мета забезпечення підтримки з боку новонавернених союзників у боротьбі проти англо-саксів після того, як останні були навернені до віри у 597 р. н. е.. (пор. Стефен Ніл, Англіканство, Пелікан, Лондон, 1965).

Досить легко було побачити протиріччя навіть у простих поняттях, якщо подивитися на те, як висловлює свою точку зору один з аріанських королів, Гундобальд Бургундський, котрий відмовився вклонятися трьом Богам (Енцикл. Религії та етики (ЕРЕ), том 1, стор. 782). Це надзвичайно важливе визначення стало коренем проблеми, отже партія афанасіян настільки сильно відчувала на собі тиск з боку парафіян, що вони змушені були переглянути свої уявлення про Бога. Фоакс-Джексон визнає помилковість своїх ранніх поглядів (про це можна дізнатися з Теологічних Есе Кембриджа (Cambridge Theological Essays) стоp. 500). Також висловлюється точка зору, щодо неспроможності теологічних поглядів аріан та про вищість поглядів варварів. Пізніше, він переконливо висловлював своє бачення щодо того, що аріанізм вестготів, лангобардів, вандалів та ін. був не більше, ніж етапом боротьби церкви проти тевтонців та Римських християнських доктрин (там же, стор.783). Це є, по суті, основний пункт, котрий не знайшов належного розгляду. Близькосхідні корені тевтонців, особливо з часів занепаду імперії парфіян не були достатньо ґрунтовно досліджені істориками, оскільки, за часів панування прибічників догмата триєдиного Бога існувало упередження проти шкіл, що вивчають тексти Писання.

З суперечок між аріанами та афанасіанами стає очевидним те, що церква знайшла шляхи до примирення двох партій, котрі до цього були непримиренними антагоністами, залученими до політичних інтриг та переслідувань одне одного. Афанасіани, врешті-решт, заручилися підтримкою салічних франків, здобули успіх на політичному та військовому поприщі. Для того щоб збагнути природу та умонастрої учасників згаданих подій, надзвичайно важко прослідкувати хід боротьби, а також хронологію подій племен.

Унітаризм, тевтонські племена та готи

Коли виникла необхідність установити офіційну державну релігію та поновити владу цивільних та військових інститутів (всупереч ученню Христа), надзвичайно гостро стало питання про поширення доктрини. Перший комплексний аналіз біблійних текстів на предмет застосування військової сили, ми знаходимо в Августина, філософа та теолога, що мешкав у Північній Африці. Він прийняв хрещення як християнин, отримав освіту у Пунії. Він трохи знав юдейську мову, а також латинь. З 373 по 383 р. н. е.. він був маніхеєм та філософом-платоніком. Він мав наложницю, яка народила йому сина у 372 р. н. е.. Він прийняв повторне хрещення у 387 р. та став афанасіанином. Амвросій Міланський, а також Феодосій захопили владу над Римською Церквою (в 381 р. н. е..); вони діяли в інтересах афанасіанської партії. Їх співробітництво з Августином мало діловий характер, та був надзвичайно важливим для закріплення цього віровчення. На той час, такий політико-релігійний курс цілком виправдав себе.

Суперечки між афанасіанами та аріанами спричинили нові суворі утиски як з боку афанасіан, так і з боку аріан (дещо пізніше). Готи та вандали були так званими “аріанами” (поява готської Біблії датується не раніше, ніж 351 роком). Суперечки виникали й пізніше, коли імператриця Плацидія послала готів та вандалів для того щоб придушити повстання у провінції Боніфація в Африці у 427р. Їх супроводжував Максиміній, єпископ-унітарій (також аріанин). Августин був змушений привселюдно виступити на захист афанасіанської партії у 428 р.

Біля 330 р. н. е.. Костянтин подарував вандалам або (сілінгам) східно-германські землі, що лежать у Панонії, на правому березі реки Данубы. У 166-181 рр. вони мешкали у Сілезії; 271р. вони вступили у війну з Авріліаном. У той час їх поселення були розташовані уздовж русла річки Дануби. Так звані германські племена, до складу яких входили вандали, алани, сармати, свеви та алемани на сході та франки (чи французи), бургунди, (котрі, насправді, могли й не бути германцями), а також лангобардами на заході. Парсонс, нащадок Яфета, (Parsons, Remnant of Japeth) (1767 р.) наводить цитати з Прокопія, коли він стверджує, що алани були готами, також як і сармати і меланхляйни, а також, що вандали й остготи мають спільні етнічні корені (стоp.73).

Лангобарди пов'язані більш тісними родинними узами з англосаксами; зокрема, що стосується одежі, а також менталітету, ніж германці. Цілком імовірно, що вони є генеалогічним відгалуженням англосаксів. Вони займали територію від Австрії до Центральної Італії та вступили до співдружності з кельтськими племенами та остготами. Окрім того, вони посіли землі, які зараз належать Хорватії, а також райони, розташовані неподалік від неї. Бургунди (у 443 р. н. е..) закінчили свій цикл переселення, та остаточно улаштувалися у західних кантонах Швейцарії, по обидва боки Юри, Женевського озера, у Вале, а також на берегах р. Рони та Саони (Історія Істориків (Historians History) том. XVI стор. 534 та наст. стор.). Більша частина тої держави нині є територією Франції та певна частина — територією Італії. Перша імперія бургундів завершила своє існування у 534 р. н. е.. Приводом для цього стали численні міжусобні чвари та неспроможність принців (там же, стоp. 535). Остготська Імперія завершила своє існування приблизно в один і той же час. Це сталося після того, як імперія втратила п'ять спадкоємців трону внаслідок війн та міжусобних утисків. Король франків Дитберт скористався слабкістю імперії та, взяв реванш у битві в Реції у 536 р. н. е.., захопив владу над Рецією та Хельвецією (область, що нині зветься Швейцарією), до своїх рук (там же).

Алемани поселилися у Північній Швейцарії, Ельзасі та Баден-Вюртемберзі. При цьому, вони вели загарбницьку політику уярмлення тубільних галло-кельтських народів, що вони походили з тих же самих регіонів Чорномор'я, уверх по річці Данубі. Франки, ті самі, що підкорили алеманів, таким же чином поступили з кіммерійцями, галлами та кельтами, захопивши землі, що вони зараз знаходяться у Північній Франції. Лангобарди успішно провели серію загарбницьких війн проти остготів, внаслідок чого їм вдалося закріпити своє панування в Італії. Втім, через їх нечисленність, після того, як було засновано північне королівство зі столицею у місті Павії та герцогство Беневенто, лангобардів було усунено франками у 774р. Північне герцогство відстоювало свою незалежність ще протягом двох століть. (там же, том IX стор. 18 ). Сакси були змушені відокремитися від Скандинавії та увійти до співдружності під “високу руку” Шарлемана (768-814 рр.). Такої ж долі зазнали й фризи. Необхідно зазначити, що у той час як Хельвеція була сферою впливу франків-католиків, владу над цими землями мав Клотер II та його син Дагоберт, котрий став його спадкоємцем у 628р., єпископам, також, втім, як і святенникам, не заборонялося жити у шлюбі. Також як і звичайним парафіянам, які їх обирали; остаточне рішення про обрання (єпископа прим. перекл.) приймалося королем (там же, стор. 535). Отже, приблизно за часів цього періоду чернецтво та целібат (обітниця безшлюбності) було скасовано та практично у всіх областях Християнської Європи.

Імператор Валент (364-378) досить прагматично підходив до навернення вандалів до унітаризму (що їх називають аріанами), тобто, до християнства. Приймаючи Християнство, їх ніхто не запитував про те, бажають вони цього чи ні, адже нові укази імператора Костянтина розкривали одну з сутностей релігії як воєнної диктатури. Готи прийняли Християнство задовго до того, напевне, від християн - одноплемінників, або ж від прибульців (людей, що не були членами цього племені).

Церкви, що дотримувались Суботи, також поширили свою сферу впливу за рахунок тубільних племен, а також людей, що населяють Францію, Північну Італію та Європу. Це відбулалося за низкою причин. По-перше, після (Вселенського) Собору у 325 р. н. е.. імператор Костянтин став виявляти прихильність до афанасіан, що вони, зрештою, стануть засновниками Римської Католицької Церкви з 381 р. н. е. Він віддав розпорядження про проведення збору Диспосіні, що прибув до Риму у 318 р. н. е.. для того щоб обговорити деякі питання з Римським єпископом. Ці кровні родичі Христа вимагали поновлення Закону, зокрема, дотримання Суботи, Свят та біблійних молодиків. Вони хотіли, щоб Єрусалим став центром церковної десятини. Єпископ чи папа (попервах, коли це поняття використовувалося для обрядів, єпископи, котрі були посвячені до вищого духовного сану, звалися папами). Пізніше, за вимогою Риму, було видано указ про негайне винищення усіх членів сім'ї Христової. Ця "каральна" кампанія розпочалась у 318 р. та тривала до невизначеного часу. (пор. статтю Свята діва Марія та сім'я Ісуса Христа (№ 232)).

Партія унитаріїв, втім, з Євсевієм на чолі, повернула собі колишню прихильність до себе, два роки після того, як було проведено Собор у Нікеї, тобто, приблизно у 327р. За доктриною закріпилася назва аріанізм, хоча Арій був лише пресвітеріанином та навіть не був присутній на Соборі у Нікеї. Незважаючи на це, його часто вважають ідейним натхненником (Собору). Доктрини, що їх часто називають аріанськими (або ж використовується загльна назва “аріанізм”), маючи на увазі точку зору про створення Святого Духа Христом, не мають нічого спільного з працями Арія чи його партії (див. статтю Соцініанізм, Аріанізм й унітаризм (№ 185)).

Імператор Костянтин прийняв хрещення від унітарія Євсевія, котрий знаходився на смертному одрі. Він об'єднав імперію та став її головою, як повновладний імператор. Трон імперії було перевезено до Константинополю у 331р. Він помер у 337 р. Його три сина Костянтин II, Констанцій II та Конста, стали змагатися за право на спадкоємство. Внаслідок цих чвар було вбито Костянтина II під час битви біля Аквілея проти свого брата Консти, у 340 р. Імперія знову розпалася на дві частини; на чолі одної з них став Конста (його сферою впливу були західні землі), на чолі ж другої (половини) став Констанцій у 340 р.

У 360 р. гуни вторглися до Європи, при цьому вони захопили землі, що у наш час вони належать Росії у 376 р. У 361 р. Юліан Відступник зробив спробу поновити язичеські доктрини у Римській імперії, однак, усі його спроби не мали успіху.

Зрештою, гуни стануть частиною Скіфської Орди. Після смерті Феодосія у 395р. вони спустошували землі Малої Азії у той же самий час, коли вестготи під керівництвом Аларіка повстали у Мезії та Фракії. Аларік став правителем Східного Илірику в 398 р. (див. H.H., том VII, стор. 6). До дев'ятого століття, гуни проникли до Європи; вони перейшли річку Данубу, у той час, коли слов'ян відтіснили до півночі (там же, стор. xvii). Деякі з народів об'єдналися з германіями-персами у Європі та поклали початок великій арійській расі. Вступивши до союзу з готами, вони започаткували інше “аріанське” плем'я (яке, напевне, виникло від злиття з біблійними гутіями). Отже, у більшості європейських племен етнічні коріння уходять далеко до Месопотамії.

Скіфська орда включала ло себе багато національностей, до її складу входили племена різноманітної етнічної належності. Проте етнічний склад скіфських народів — це окрема тема для розгляду. Етцель (чи Аттіла) об'єднали ці народи, що воювали між собою на початку п'ятого століття та зайняли лівий берег річки Дануби, та, врешті-решт, усю Північну Європу. Незважаючи на це, гуни залишили Європу у п'ятому столітті з тою лише метою, аби переселитися до Східної Європи на початку дев'ятого століття. Згодом, до них приєднаються інші східні племена.

У 364 р. Східна частина Римської імперії, яка простиралася від Дануби до перського кордону, знаходилася у сфері впливу імператора Валента, котрий був унітарієм. У той час, так звана Католицька чи Вселенська та Православна Церква сповідала, здебільшого, унитаристичні погляди. Винятком була лише Римська громада, що вона включала до себе певний елемент язичеського, хеленістичного віровчення. Сповідався культ Аттіса на заході та Адоніса на сході; хоча при цьому мало певне поширення ім'я Ісуса Христа. (див. статтю Походження Різдва та Пасхи (№ 235)). Західна частина, яка поширювалась від Каледонії до північно-західної Африки знаходилася у сфері впливу імператора Валентініана I. Деякі історики вважають, що Валент навертав північні племена до унітаризму (так званого унітаризму), але у 378 р. він потерпів поразку та його було вбито вестготами в Адріанополі, у Фракії. Його спадкоємцем став Феодосій, уроджений іспанець, котрий був першим імператором, прибічником афанасіанства чи бінітаризму, а пізніше, й догмату триєдиного Бога (тринітаризму). Його призначив своїм спадкоємцем Граціан. Саме він вивів піктів та скотів з Британії у 370 р. Проте до 383 р., римські легіони почали залишати Британію. За часів панування Магнія Максимія армія перетнула Ла-Манш та завоювала Галію й Іспанію.

До 381 р. доти, поки не було сформовано догмат триєдиного Бога за підтримкою Феодосія, на троні не було жодного імператора, котрий би був прибічником тринітаризму. Усі імператори, які царювали до цього часу, були унітаріями. Виключення склав лише Юліа Відступник.

Віровчення унітаріїв спирається на теологічні постулати, що їх можна знайти у Псалмах 45:6-7, а також у Посланні до Євреїв 1:8-9. Ранні апологети, які жили до другого століття, такі як Іреней Ліонський, були прибічниками цієї доктрини. Також, до числа адептів цієї доктрини можна віднести готів, вандалів, аланів, свевів, герулів, бритів, лангобардів, германіїв, а також усі північні племена (див. також статтю Передіснування Ісуса Христа (№ 243), у якій ґрунтовно розглядаються питання віровчень готів). Сама доктрина була запозичена з праць та вчень теологів та учнів апостолів, які жили декілька століть до того, як відбувся Собор у Нікеї у 325 р. н. е.., на якому більшість з цих єпископів було присутніми. Єресь бінітаризму бере свій початок від Собору.

У 381 р. у Константинополі було проголошено догмат Трійці, що був наслідком розвитку теології представників кападокійської школи: Базиля, Григорія з Ніцци, а також Григорія Назіанца. Почав виявлятися руйнівний вплив на віру, що його справляли греки та римляни. Прибічники догмату триєдиного Бога підступно, та й до того ж, невірно, охрестили віру аріанізмом, аби справити враження того, що їх доктрина старіше, та що цю доктрину було висунуто Арієм у четвертому столітті. Прибічники догмату триєдиного Бога час від часу приклеювали різноманітні ярлики унітаризмові (наприклад, аріанізм), що він не був позбавлений субординаціонізму. Тоді Євсевій з Нікомедії (на ім'я якого було отримало назву вчення Євсевіанство), а також інші єпископи, набагато більш впливові, ніж Арій (котрий навіть не був присутній на Соборі у Нікеї. До його допомоги удавалися лише тоді, коли виникла необхідність створення стрункої теологічної системи. Прибічники догмату триєдиного Бога звинувачують аріан у тому, що вони вважають, начебто Святого Духа створив Син. Насправді ж, це — доктрина Філокве, що набула певного розвитку під час Собору у Толедо. Її розвинули самі ж католики у шостому столітті. Навіть греки заперечували цю точку зору. Люди, які називали цей погляд аріанізмом або ж відверто брешуть, або ж недостатньо добре знаються на тому, про що саме говорять.

Феодосій Великий (392-395 рр.) об'єднав імперію, Втім, її знову було поділено між його спадкоємцями Гонорієм та Аркадієм у 395 р.

У 382 р. Феодосій I переселив вестготів, так що вони знову опинилися у складі імперії. На думку деяких істориків, саме Валент був тим імператором, котрий навернув північні племена до унітаризму, а не тринітаризму. Готи, вандали, алани, свеви, герули — усі поділяли унітаризм також як інші, тевтонські племена. Поділяли його і деякі єпископи-унітарії, які стали на їх бік після Собору у Нікеї. Германці гермундури залишалися унітаріями аж до восьмого століття.

Гермундури були також германцями (зрештою, їх називатимуть тюрингійцями з 420 р. н. е..). Вони посідали більшу частину центральної Германії. Християнство у вигляді унітаризму було нав'язане племені вестготами та фризами. Їх скинули франки у 531 р. та навернули до католицизму у 742 р. під керівництвом Боніфація, англосакса. До того часу робилися спроби з боку франків навернути гермундурів до Християнства. Під час свого третього візиту, Боніфація було вбито фризами у 754 р. Напевне, його стали вважати єретиком. Це дуже схоже на правду, оскільки (фризи прим. перекл.) повністю заперечили догмат триєдиного Бога та під час першої спроби навернути їх до тринітаризму (716 р.), та під час другої спроби (719 р.)

Цікаво, що назва цього племені походить від давньої халдейської чи вавілонської традиції. Їх називали гермундурами, та це означало “люди Її та Ера”, що є прямим посиланням на міф про Ера, що своїм корінням уходить аж до давніх культів. Звичай надавати дітям ім'я Герман також є одним з виявів давнього культу. Проте також, як і традиція надавати дітям ім'я Малькольм, на ім'я Мількольм, Ханаанський Огненний Бог. Це ім'я і досі надзвичайно поширене серед кельтів. Ми називаємо цих людей жителями Ур. Вони мають практично Ассиро-перське походження. Окрім того, вони успадкували вавілонську релігійну систему, яка досить легко прижилася у Римі, адже, обидва віровчення походять з одного джерела. Германці, згідно історичним свідоцтвам Геродота, аж ніяк не є генеалогічним відгалуженням персів. Тим не менш, вони вмістили до себе найбільшу кількість ассірійців та халдеїв/персів. Англосакси, а також племена, котрі прийшли з Близького Сходу, були нащадками великої імперії парфян, які вступили до союзу з Юдою. До другого століття нашої ери, їх землі знаходилися між імперією персів та Римською імперією. Вони, скоріше за все, є нащадками юдеїв та претендують на те, щоб саме їх вважали одним з десяти колін Ізраїлевих, що їх ассірійці перемістили туди, на північ Араксу у 722 р. Так звані царі, що про них згадується у Новому Заповіті, напевне, походять від цього народу.

Готи та вандали: тяжка доля

Аларік став королем вестготів та у 396 р. його армія вторглась до Греції. Як того начебто вимагає біблійний закон, він зруйнував там язичеські статуї та спустошив Афіни, а потім, Балкани у 398 р. у 401 р. його армія вторглася до Італії; це нашестя тривало ж до 403 р. У 406 р. Гундерік (406-428 рр.) посів трон короля вандалів. Того ж самого року, було засновано бургундське королівство у Вормсі. Усі ці тевтонські племена були унітаріями. Лангобарди, скоріше за все, пов'язані тісними узами з англосаксами. Тим не менш, вони відокремилися від них та вирушили на північ через Європу. Вони рухалися з південного на північний берег річки Дануби. Ці події відбулалися біля 500 р. Лангобарди поширили свою територію, здійснивши декілька загарбницьких походів. Отже, вони зайняли також і райони Північної Італії.

Остготці намагалися робити набіги, але ж їх зупинив Стіліхон у 406 р. Тим не менш, вестготи, під керівництвом Аларіка захопили та пограбулали Рим у 410 р., Втім, він (Аларік) помер у дорозі, його поховали на дні річці Бузенто неподалік від Косензи. Такий хід подій змусив Римські легіони залишити Британію для того, щоб захистити Італію, у 410 р.

Етнічний склад готів уключав до себе східних готів (чи остготців) та західних готів (вестготів), а разом вони були частиною гутієв (чи масагетів?) Великих Готів. Народ гутіїв попервах займав райони уздовж русла річки Тигр та на півночі Аккада. Про те, як виникли гутії, а також про генеалогічні відгалуження (про родинні племена), майже нічого невідомо. Тема переселення народів потребує окремого розгляду. Втім, з досить впевнено можна стверджувати, що більш пізні нащадки готів переселилися на схід від Каспійського моря. Пізніше, їх витиснули меди. Ранні кельти, що населяли узбережжя Дануби, скоріше за все, й мають бути тими, кого греки назвали гіпербореями, тобто скіфськими поселенцями у Європі “там, де не дме північний вітер”. Хронологія головних подій кельтів та давніх хеттів не погоджується між собою. Цю тему буде окрема висвітлено у межах відповідної статті, що присвячена культурі та історії кельтів. Більш того, датчани та шведи протягом століть вважали, що датчани походять від скандинавських готів. Вони вважали, що їх назва походить від імені “Дан”, котрий був сином Гумеліуса.

Після смерті Валента у 378 р. остготи займали землі, що вони зараз належать Югославії. Втім, вони (осготи) зрештою переселилися до Риму. У 395 р. вестготи, що вони стали частиною Римської Імперії, підняли повстання у Мезії та Фракії під предводительством Аларика. Внаслідок цього, Аларік став панувати над Східним Іларіком у 398 р. (див. H.H, том. VII стор. 6). Вони були зупинені Стіліхоном, полководцем, котрий здобув собі славу тим, що переміг вандалів. До того часу, коли на чолі імперії стояв Феодосій, який народився у Іспанії, (помер у 395 р.), партія афанасіан, захопила владу над Римом та Церквою. 31 грудня, 406 р. н. е.. вандали, сармати , алани, свеви та алемани, заручилися підтримкою гунів та перетнули Рейн. Вандали та свеви вирушили з Панонії, через Галію та Іспанію, де вони й поселилися у 411 році у Галіції та Астурії. Іспанію було поділено за жеребом. Отже, свевам та тевтонцям дісталася Галіція та більша частина Леона та Кастілії. Бетіку отримали вандали; зрештою її було перейменовано на Вандалузію. Алани, що жили на заході, та котрі повторно приєдналися до них у Іспанії, отримали за жеребом Лузітанію. Втім, пізніше, їх держава було зруйновано, та залишки приєднані до вандалів, так що їх ім'я зникло з аналів історії. Свеви вели війну з вандалами, а також, з готами, у той час як готи, які були прибічниками аріанізму, вели війну с франками, котрі були католиками, та бургундами. Племена в Іспанії, в яких панував унітаризм, вели війну з герулами (котрі належали до остготів), а також друг с другом. Після поразки від готів, свевы зайняли Галіцію, часину Леона та Португалію. Отже, португальців можна вважати тевтонцями (що їх називають германцями) з вандало-аланськими корінням на півдні. На півночі ж свевы вели загарбницьку політику по відношенню до жителів Фінікії та Карфагену. Спочатку, їх утискували унітарії, а згодом, адепти ісламу.

Вандали займали територію Іспанії, а Іспанія була оплотом унітаризму. Вестготи завоювали королівство вандалів в Іспанії у 416 р. Отже, всі райони на півдні та на заході країни були охоплені ідеями унітаризму. Деякі історики вважають, що Італія була притулком для послідовників догмату триєдиного Бога, але все ж таки більшість вважають її також оплотом унітаризму. У 418 р. франки поселилися у деяких районах Галії. Того ж самого року Феодорік I став королем вестготів. До 425 р. більша частина так званих варварів, котрі були, унитариями, переселилися до Римських провінцій. Вандали населяли північну Іспанію, гуни займали Панонію, остготы (а, зрештою, герулы) улаштувалися у землях Далмації та, зрештою, вестготи і свеви почали стали обживати північні райони Португалії та Іспанії. Гуни, що жили у Європі, залишалися у Панонії приблизно до 470 р. доти, поки вони не рушили геть з європейських земель.

Як ми вже мали можливість переконатися, гуни вирушили до степів, до земель, котрі лежали по сусідству з володіннями хазар. Вони вступили до союзу з хазарами та залишалися у степних районах доки, поки вони не зайняли Панонію Можливим є і такий варіант, що прибічники Суботи у Трансільванії з'явились там як частина орди гунів з Хазарії та Леведії. Вони могли належати до Східної Церкви, що її заснували ще апостоли через імперію парфян (пор. Грун, The Timetable of History, 3е вид., Tачстоун, 1991, стоp. 30) (пор. також передмова Кокса до праці Р. Самюэля Кона, Прибічники Суботи в Трансільванії (Sabbatarians in Transylvania, [1894], CCG Publishing, 1998).

У 425 р. Валентініан III став імператором Західної Римськоїй імперії за підтримки своєї матері Гали Плацидії. Того ж самого року, Гензеріх (428-477 рр.) став королем вандалів.

У 429 р. піктів та скотів було вигнано з Південної Англії англами, саксами та ютами. У 457 р., у битві при Крейфорді, юти під керівництвом Хенгеста завдали поразки бритам та зайняли Кент. У році 429 Етій, головний міністр Валентініана III став фактичним правителем Західної Римської імперії. Його панування тривало з 429 по 454 рр. Того ж самого року, Гензеріх заснував королівство вандалів у Північній Африці. У 443 р. він посів останню посаду Римського правителя у Північній Африці, так що Африка знову опинилася у владі унітаризму.

У 433 рр. Атила (дата смерті 453 р.) став правителем гунів. У 436 р. останні Римські легіони залишили Британію. Того ж самого року, гуни зруйнували королівство бургундів з Вормсу. Бургунди стали першим етапом серії загарбницьких походів англів, саксів, лангобардів та інших племен, які, скоріше за все, належали до парфянської орди, до Європи. У 443 р. алемани германці (германці шведи) поселилися у Ельзасі.

У 453 р. Атила, повелитель гунів умер. Тоді Феодорік II (453-466 рр.) став королем вестготів. Його панування тривало доти, поки його не вбив його ж брат, Ерік (466-484 рр.), котрий став його спадкоємцем. За цими подіями відбулася руйнауія та спустошення Риму у 455 р. вандалами. Необхідно відзначити той факт, що вандали були унітаріями. Вони знищували язичеських ідолів з так званими, християнськими назвами. Вандали вважали свої дії благодіяннями, спрямованими на дотримання другої заповіді. Поняття “вандалізм” набуло своє справжнє значення завдяки цієї події. Насправді, ця руйнація була виявом могутності біблійних пророцтв. Тобто, це була, начебто, ілюстрація (у цьому випадку), виявлення влади Бога через руйнацію язичеських ідолів. Теодоріх Великий став королем остготів та правив з 471 по 526 рр.

Римськими правителями Східної Імперії, що змінювали один іншого протягом цього часового періоду, були: Феодосій II (дата смерті 50 р), Maркіян (450-457 рр.), Леон I (457-474). В 457 р. Хільдерік I (457-481 рр.) став королем салічних франків. У 460 р. франки захопили Кельн. Того ж року, вандали знищили Римський флот, що був розташований у Карфагені.

Озброєні сутички, що вибухали по всій Європі, виникали, головним чином, між племенами, котрі виявляли найбільшу зацікавленість до родючих земель Європи. Незважаючи на той факт, що вони були унітаріями, вони виявляли надмірну жадібність; саме в цьому полягав їх головний гріх. До низки останніх імператорів Західної Римської Імперії, що змінювали один іншого протягом цього часового періоду з 461 р., належали Север (461-465 рр.); Артемій (до 467 р.); Алібрій (до 473 р.); Глікерій (до 474 р.); Юлій Непот (до 475 р.); а також, Ромул Августул (до 476 р.). Західна Римська Імперія наблизилась кінця свого існування; виною тому стала неспроможність правителів. Одоакр (433-493 рр.) взяв у полон та стратив Ореста з Плацентії, а згодом стратив і його сина Ромула Августула. Після цього, він проголосив себе королем Італії. Отже, Західна Римська Імперія зазнала остаточної руйнації. Не стало ані Католицької Церкви, ані ясного та прозорого політичного курсу, спрямованого на зміни ситуації у Європі.

Придушення східних сект

В 474 р. Зенон став правителем Східної Римської імперії (474-491 рр.). З того часу, більш широкого розвитку набули школи Східної Римської імперії, у яких сповідався догмат триєдиного Бога. Все більшого поширення набувала модель неоплатонізму; Прокл посів місце голови академії платонізму в Афінах у 476 р. Система догм про триєдиного Бога набула офіційного визнання після Собору, що відбувся у Халцедоні у 451 р. Поява Єгипетських коптських громад датується цим часом. У 483 р. на зміну Папі Сімпліцію прийшов його спадкоємець Фелікс III (-492 рр.). У 484 р. той факт, що він взяв участь у бесіді з патріархом Акацієм з Константинополя, став причиною першого схизму у західних та східних церквах, у яких сповідався догмат триєдиного Бога (484-519 рр.).

У 489 р. Зенон, імператор Східної імперії зруйнував школи несторіанського християнства в Едесі та побудував церкву св. Сімеона Стіліта навколо стовпа, що він його заклав. У 491 р. ми можемо спостерігати дещо ускладнені відносини між вірменською церквою та Візантією Римом. Таким чином, у 498 р. несторіанці поселилися у Нізівії у Персії. Церква, котра перебралася з Єрусалима до Арменії, не підтримувала догмат триєдиного Бога, вона дотримувалася Суботи. В Едесі також існувало книжне сховище; там зберігалися арамейські тексти та версія Біблії Пешіта. Пізніше, це сховище буде знищено. Через ранню церкву на сході, ідея про дотримання Суботи набула надзвичайного поширення. (див. статтю Загальне поширення церков, що дотримуються Суботи (№. 122)).

Папами, що змінювали один іншого у той час, з моменту смерті Фелікса III, були Гелацій (492-496 рр.); Анастасій II (до 498 р.) Симахій (до 514 р.). Гелацій представив Требник Гелація, Молитвеник, збірку церковних пісень та повчань стосовно того, як необхідно служити месу. У 499 р. Римський Синод видає указ про папські вибори. Вперше, у тринітаристській церкві, під час богослужінь почали використовувати ладан, чого раніше не було в жодній християнській церкві.

Утиски

У 476 р. Гензеріх, король вандалів продав східну Сицилію Теодоріхові, королю вестготів. Унітарії, під керівництвом короля гунів та вандалів, почали приймати активні міри проти католиків. Досить дивно, як вони змогли протриматися до цього моменту, без того, щоб не надати своєму антагонізму більш агрессивних форм. Суперечки між унітаріями та прибічниками догмату триєдиного Бога почали загострюватися. Невдовзі, обидва сторони розпочали відкриті переслідування один одного.

Прибічники догмату триєдиного Бога чи католицька /православна партія не мала достатнього впливу, у той час як унітарії мали певну вагу. Ця обставина вплинула на підтримку з боку салічних франків. У 481 р. Хільдерік I помер; спадкоємцем став його син Хлодвіг (дата смерті 511 р.), котрий став засновником держави меровінгітов. У 484 р. прийшов спадкоємець короля гунів у королівстві вандалів. Це був його племінник Гундамунд (дата смерті 496 р.). У 486 р. Хлодвіг завдав поразки Сіагрію, котрий був останнім Римським правителем Галії. Відтепер повноваження Риму не поширювалися на Галію.

Незадовго перед описаними вище подіями, у 481-484 рр. Відбулося повстання Вагана Маміконяна у Вірменії. Успіх цього повстання забезпечив релігійну та політичну свободу Арменії. Ця свобода також зіграла досить важливу роль у заснуванні церков, що дотримувалися Суботи у павликіан та в Горах Тавру. У дев'ятнадцятому столітті павликіан все ще можна було знайти на сході. Ця етнічна група все ще відігравала немаловажну роль в історії двадцятого століття. Чисельність їх нащадків складає мільйон чи навіть більше. На жаль, під час Першої Світової війни їх було знищено. Після 1927 р. внаслідок діяльності ісламських екстремістів Бекташі, мільйон чи два мільйони прибічників Суботи були погублені. Їх продовжували винищувати аж до Голокосту у Європі, та навіть потім, до 1953 р. до смерті Сталіна, цей процес не припинився.

Консолідація Європи

Протягом періоду з 487 по 493 рр. остготи-унітарії почали завоювання Італії. Теодоріх завдав поразки Одоакрові на річці Ісонзо та удруге розбив його неподалік від Верони у 489 р. У 493 р. Одоакр здався до рук остготів; згодом, його було страчено Теодоріхом, який, зрештою, посів на чолі королівства остготів в Італії та взяв сестру Хлодвига за дружину. Остготи оккупували Мальту протягом періоду з 494 по 534 рр. У 500 р. Тразамунд узяв сестру Теодоріха та отримав західну Сицилію як придане.

Того ж року 500, германське плем'я маркоманів з Богемії вторглося до баварських земель. Коли вони пішли звідти, на їх місці оселились чехи та відтепер стали займати Богемію.

У 493 р. Хлодвіг бере за дружину бургундську принцесу Клотільду, котра навернула його до тринітаризму у 496 р. ВІн завдав поразки алеманам біля Страсбурга у 496 р. Згодом, він прийняв хрещення від свого друга Рема, єпископа Реймського.

У 506 р. Аларіх II запровадив кодекс Lex Romana Visigothorum (“Римське право вестготів”), Втім, у 507 р. він зазнав поразки та був убитий Хлодвігом у битві при Кампусі Вогладенсис (Вуї неподалік від Пуатьє). Зрештою Хлодвіг приєднав королевство вестготів зі столицею у Тулузі. Королівство вестготів у старій Кастилії продовжувало існувати аж до 711 року. Район Тулузи був найбільшим районом, в якому існувала традиція дотримуватися Суботи. Такий стан справ зберігся аж до Альбігойських війн та заснування інквізиції при графах Тулузьких.

Вестготів ще також називали боносоніанами. Напевне, ця назва походить від імені Боноса з Сардики, котрий вчив (та його вчення спиралися на біблійні тексти), що Йосип та Марія мали інших дітей. Цей погляд істориків існував з давніх часів; цю точку зору періодично висловлювали представники церков, що дотримувались Суботи. Ц своїх судженнях вони спираються на тексти Нового Заповіту та, зокрема, імена чотирьох братів Христа. Вони також пригортали увагу до його (Христа) сестер. Окрім того, погляди деяких людей ґрунтувалися на працях з історії церков (Матвій 13:55; Марк. 6:3; пор. статтю Діва Марія та сім'я Ісуса Христа (№. 232)). Якщо уважно дослідити праці Маркела та Фотія, то ми побачимо, що усі вони дотримувалися однієї й тої ж точки зору з приводу Суботи й Закону (див. статтю Загальне поширення церков, що дотримуються Суботи (№. 122), стор. 2). Назва міста Сабадель на півночі Іспанії також поглинає корінням до часів “активної діяльності” адептів Суботи.

Вестготи оселилися в Аквітанії у 418 р. Вони склали опозицію вандалам та аланам, на чолі якої був Костянтин; він перемістив свій трон до Арлю. Британці відмовилися прийняти католицизм доти, поки не відбувся синод у 664 р. н. е.. у абатстві Хільда. Синод було скликано для обговорення деяких питань:

“сама остання постанова папи про те, як належить святкувати Пасху як символ величі Римського Християнства. Може здатися, що рішення було прийнято з урахуванням інтересів кельтської чи ірландської церкви, які святкували свою Пасху; Втім, у захисників старою дати, що її прийняли кельти на синоді в Уітбі було й насправді мало шансів на успіх. Король (Oсвью), котрий очолив синод, мав собі за дружину на королеві (дочці короля Едвіна, Еанфлед) котра, ледве встигла перейняти традицію у Кенті, як уже здобула тверді переконання щодо того, як саме потрібно святкувати католицьку Пасху” (Девід Л. Евардс, Християнська Італія (Christian England), том I. стор.57)

Едвардс стверджує, що більша частина південної Ірландії прийняла нову дату святкування Пасхи. Насправді, вони були Quarto-decimans, (ті, хто дотримувалися Єврейської Пасхи та Опрісноків. Ми розглянемо це більш детально у статті, присвяченій Кельтській Церкві (пор. також статтю The Quartodeciman Disputes (№. 277)). Єпископ Колман повернувся до пророцтва Йони після того, як він відмовився розглядати це питання, хоча Ход та Кедд, Туда, новий єпископ Нортумбрії, що сам вихідцем з Південної Ірландії, а також англієць Ята, Абат Ліндисфарн, котрий був учнем Ейдена. (Едвард, там же). Було б невірним сказати, що це були всього-на-всього суперечки з приводу святкування Пасхи. Суперечки також торкалися питань про те, як саме потрібно святкувати quarto-decimal Єврейську Пасху, циклічність цього свята. Обговорювалось також, чи потрібно влаштовувати язичеські свята під час православної Пасхи, відомі як Іштар чи Астарта, або ж Православна Пасха халдейської Богині. Цей святковий період був пронизаний мотивами П'ятниці, Дня Смерті та Неділі (дня, коли Христос воскрес). До того ж, цей період включав до себе весняні свята на честь божеств Аттіса та Адоніса, а також ще один, більш пізній культ, що був відомий під ім'ям Думузі чи Тамуз. Про нього зустрічається згадка у текстах книги Єзикіїля. (Єз. 8:14).

Зміни включали до себе Суботу, а також свята, зокрема, Свято Кучок. Насправді, були внесені зміни, що торкались усього кельтського календаря. Закони їжі не знайшли визнання та їх було відкинуто. Едвард зазначає, що всі вони дотримувалися ранніх Християнських традицій. Північні ірландці "уперто" трималися за колишні дати, також як і Йона, до 716 р. (там же, див. статтю Походження Різдва та Пасхи (№ 235); Золоте теля (№ 222), a також Роль четвертої заповіді у історії церков Бога, що дотримувалися Суботи (№ 170)).

Спосіб встановлювати дати для святкування 'Пасхи' був запроваджений Вікторієм Аквітанським. Цей спосіб поступово знайшов загальне схвалення. Гали погодилися прийняти нову систему лише у 541 р. Напевне, це відбулося внаслідок поразки унітаріїв, та Едвардс визнає це на стор. 38. Насправді, є доля іронії у тому, що кельти стали прибічниками системи, проти якої вони так люто боролися. Папська курія віддала Ірландію Англії у дванадцятому столітті, виключно з тою метою, щоб винищити останніх нащадків прибічників Суботи, присутність яких все ще була досить помітною у деяких регіонах. Такий стан речей був у значній мірі зумовлений політикою, що її вели ірландські королі у той час, а також бажанням частини католиків встановити свою владу через упровадження біблейської віри на півночі. Головною фігурою інтриг, що велися у зв'язку з цим, став видатний єпископ Малахій Армагський (див. статтю Останній Папа: вивчаючи Нострадамуса та Малахія (№ 288) . Ця стаття вичерпно розглядає питання, що стосуються його головного пророцтва).

На Уітбі було укладено мир лише тому, що існувала загроза війни від англосаксів; ця війна могла вибухнути одразу ж після того, як вони були навернені до віри у 598 р., по прибуттю Августина у 597 р. (див. Ніл, С. Aнгліканізм, стоp.11). 10,000 англів були навернені під час язичеського свята у Кенті за часів панування короля Етельберта. Британія не була повністю охоплена католицизмом до 716 р. н. е.. хоча у 786 р. перший папський посол почав поновлювати язичеські традиції після свого прибуття (там же, стоp. 45). У листі (посланні) від Алькуїна до Етерхарда, архієпископа Йоркського підкреслювалося, що люди носили магічні амулети, а також, що вони піднімалися на пагорби, де вклонялися Боові, щоправда, не для того, щоби помолитися, але ж бо захмелілі були (з Едвардсу, там же).

Католики установили свою владу над Центральною Іспанією. Віднині уся Іспанія була охоплена унітаризмом та вестготські королі Толедо твердо дотримувалися так званого аріанізму, державної релігії, та надали єпископу Толедському примат над Іспанією. Через те, що в Іспанії унітаризм та іслам набули надзвичайного поширення, вона (Іспанія) стала притулком як для юдеїв, так і для християн, що дотримувалися Суботи. Експансія унітаризму тривала аж до того, коли було затверджено інквізицію у тринадцятому столітті. (Цікаво, що календар аріан починався тридцятьма вісьмома роками раніше, ніж дата літочислення, прийнята зараз). Цей календар використовувався до одинадцятого століття. З 573 р. у країні розпочалися інтенсивні процеси інтеграції. Отже, те, що називали аріанізмом, опинилося під контролем та владою Риму. у 586 р. вестготи, в цілому, стали католиками. До 590 р. Рим здобув свою власну, так би мовити, систему поглядів.

Історики розбігаються у думках, та знаменита Католицька Енциклопедія (Енциклопедія Католицизму) говорить всупереч самої собі у тому, якими були причини для завоювання Північної Африки у 427-429 рр., що відбулося за участю 80,000 загонів під керівництвом Гензеріха. Адже імператриця Плацидія могла заслати до Африки вестготів та вандалів для того, щоб придушити там повстання у графстві Боніфація у 427 р. н. е.. Їх супроводжував Максимін, єпископ, котрий був унітарієм. Августин був змушений привселюдно виступити на захист партії афанасіан у 428 р. н. е. Абсолютно точно, що готи та вандали, котрі були прибічниками унітаризму, воювали з афанасіанами (пізніше, римлянами) Католицької конфесії. Період миру тривав лише з 435 по 439 рр., з 429 р. Рим було захоплено. Кажуть, за проханням імператриці Євдоксії, котра попросила Гензеріха звільнити її від ненависного їй шлюбу з імператором Петронієм Максимом.

З історичного періоду окупації, а також з більш ранніх загарбницьких походів вандалів через Галію виник один з наймогутніших міфів усіх часів, котрий вигадали афанасіани та католики. Вандали були унітаріями, таким чином, вони не визнавали ікон, презирливо відносилися до ідолів сталої Римської системи обрядів та загальної системи ранніх язичеських звичаїв. Також, вони зневажали язичеські статуї. Вандали знищували всі культові здобутки на своєму шляху. Попервах, вони спустошили Галію протягом 409-411 рр., а після прибуття до Іспанії, до Африки та знову до Риму, вони продовжили низку завоювань. Їх називали варварами-язичниками. Отже, ми розуміємо, звідки походить слово "вандалізм". Втім, насправді, вони були іконоборцями та самі з огидою відносилися до образів. Вони б зруйнували Рим остаточно саме за причини того, що зветься ідолопоклонством, Втім, вони пощадили місто, на настійливе прохання Леона Олександрійського, 2 червня 455 р.

Д-р Пітер Хейлін (Історія Суботи, Лондон 1636, частина 2, розд. 5, стор. 73-74) зазначає, що Мілан, наслідуючи східні традиції, з давніх часів був містом, у якому дотримувалися Суботи.

Між тим, у 510 р. Прованс, що знаходився на півдні-сході Франції, відійшов до маєтків остготів в Італії; перехідний процес тривав до 563 р. Ці факти пояснюють, чому адепти Суботи знаходилися по всій території Північної Франції, Північної Іспанії та Північної Італії. В історії християнства простежуються тенденції до дотримання Суботи аж до п'ятого століття та до часів Єремії (прибл. 420 р.) Найвідданіший християнин робив звичайну роботу у неділю (Д-р. Білий єпископ Ельский, Tрактат про Суботу, стор. 219; пор. Августин Гіпонський NPNF Перша серія, том 1, стор. 353-354, а також Загальне поширення Церков Бога, що дотримуються Суботи (№ 122), стор. 2

У 511 р. помер Хлодвіг, король франків, та його королівство було поділене проміж чотирма його синами Теодоріхом I (дата смерті 534 р.); Хлодоміром (дата смерті 524 р.); Хільдебертом I (дата смерті 558 р.) та Хлотарем (дата смерті 561 р.). Вони заснували суди у Суасоні, Парижі, Меці, а також Орлеані відповідно. У той же час був також виданий кодекс у Сен-Сезері в Арлі. Чернецтво також відіграло немаловажну роль в експансії догмату триєдиного Бога.

У 523 р. помер Тразамунд, король вандалів. Його спадкоємцем став Хільдерік (котрий правив до 530 р.). У 524 р. було вбито Сигізмунда. Його вбив Хлодомір, син Хлодвіга I. Остготи звели так званий Аріанський баптистерій, нині відомий під назвою баптистерій св. Марії у Космедині, Равена, у 525 р. Втім, у 526 р. помер Теодоріх Великий; його погребли у Равені. Його дочка Aмаласвінта стала правителькою Італії (до 534 рр.).

В 527 р. Юстініан I став імператором Візантії (до 565 р.), та для готів і вандалів прийшли нелегкі часи. Тому церква унітарієв проіснувала лише до 590 р. Цей етап європейської історії є найважливішим, оскільки франки прийняли догмат триєдиного Бога. А цей факт, у свою чергу, сприяв установленню Католицької Церкви у Європі. Якби не було франків, усе пішло б зовсім по-іншому. Як ми побачимо далі, цей крок неминуче призведе до проголошення Священної Римської Імперії з 590 р. Ця імперія існуватиме протягом 1260 років поки її не спіткає остаточний розвал у 1850 р.

Остаточні війни Священної Римської Імперії та ісламу

У 529 р. Юстиніан закрив давню грецьку школу філософії в Афінах, що вона проіснувала до цього тисячу років. Такий курс був, очевидно, спрямований проти язичества, Втім це призвело до консолідації представників неоплатонізму. Вчителі та прибічники цього вчення вирушили до Персії та Сирії. Саме там, якщо судити за подіями наступного року, які співпали з періодом панування Хосрова I (531-579 рр.), Персія досягла нових висот у розвитку філософської науки. Отже, її центром став ісламський світ. В наступному столітті, ця ісламська школа стала ядром опозиції прибічникам догмату триєдиного Бога у Константинополі.

У 532 р. франки скинули (скасували) королівство бургундів, землі якого простиралися на територію сучасної Франції, Швейцарії та Австрії. Можна сказати, що Велізарій спас трон Юстиніана, придушив повстання Ніки у Константинополі. Про нього згадали наступного року, після того, як він упав у немилість через поразку від персів. Константинополь було тоді заново відбудовано. У 533 р. Велізарій скинув королівство вандалів та приєднав Північну Африку до Візантії, так що вона стала її провінцією. У 534 р. Толедо став столицею королівства вестготів в Іспанії, яке було оплотом унітаризму (до 711 р.). У 535 р. Велізарій захопив королівство остготів в Італії; його панування тривало аж до 540 р. Такий хід подій дозволив Провансу відійти від королівства остготів до королівства франків. Неаполь стає частиною Візантійської Імперії.

З 539 по 562 рр. Візантійська Імперія вступила до війни з Персією. Ця війна дозволила Тотилі остготу скинути ярмо Візантії в Італії у 540 р., а згодом, посісти трон у 541 р. Після смерті свого дядька Хільдебада (до 552 р.). У 546 р. Тотила увійшов до Риму (він знову покинув його у 547 р.). Того ж самого року Адуїн Лангобард поклав початок новій династії лангобардів та поширив сферу свого впливу за межі Ріки Спасіння. У 550 р. Тотила вдруге завоював Рим та унітарії повернули собі впливовість та владу. Цього ж року почалася міграція тюркського народу аварів на захід. Слов'янські племена оселилися в Мекленбурі.

Поляки оселилися у західній Галичині, а українці оселилися у східній Галичині. Того ж року, валійці були навернені до християнства Давидом. Отже, звичай дотримуватися Суботи перекочував до Валії (Уельс), де він проіснував до одинадцятого століття. Традиція шлюбу у священників продовжувала існувати там аж до дванадцятого століття. Діяльність Колумбана, ірландського місіонера у Франції та Італії (550-615 рр.) також може бути датована цим часом. Вперше у Франції стали використовуватися дзвони. Отже, франки поклали початок новому етапу розвитку догмата триєдиного Бога.

У 543 р. праці Орігена, за указом Юстиніана, були прокляті. Незважаючи на те, що погляди Орігена мали квазігностичний характер, це аж ніяк не принижує їх значущість. Цей указ був частиною політики консолідації противників Суботи та догмата триєдиного Бога на сході. Імператриця Феодора померла у 548 р.

У 551 р. флот остготів зазнав поразки від Візантії. Тотілу, короля остготів було вбито наступного року візантійцями під керівництвом євнуха Нарсеса (прибл. 478 р.) у битві при Тагінах. у 553 р. Нарсес приєднав Неаполь та Рим до Візантії. Дещо пізніше, його було призначено екзархом Італії; це означає, що в його руках зосередилась абсолютна військова та цивільна влада. Того ж самого року, у Равені було затверджено вищий єпископат з Максиміаном на чолі.

У 558 р. Хлотарь I, син Хлодвіга знову об'єднав королівство франків, котре існувало до 561 р. Згодом, воно знову було роздроблене та поділене між його синами Харібертом, Гунтрамом, Хільперіком та Сигебертом. У 563 р. Кельтський Місіонер Колумба, який був прибічником Суботы, прочно затвердився на острові Йони та почав навертати піктів до віри.

У 565 р. помер Юстиніан I та його спадкоємцем став його ж син Юстин II (дата смерті 578). Згодом, лангобарди потіснили візантійців з Північної Італії на південь, втім, далі ніж Равена вони не пішли. Адуїна змінив його син Альбуїн, котрий заручився підтримкою аварів та зруйнував готське королівство гепідів (плем'я - прим. перекл.) на нижній Віслі та у 568 р. заснував королівство лангобардів у Північній та Центральної Італії. У 567 р. Леовігільд, король вестготів (до 586 р.) витіснив візантійців з Північної Іспанії та завоював усю Іспанію у 585 р. Королівство Франків також розпалося на Австразію, до складу якої входили Латарінгія, Бельгія на правом березі Рейну, а також Нейстрія (Франція) та Бургундія.

У 570 р. народився Мухамед, засновник ісламу. У 572 р. знов спалахнула війна між Персією та Візантією, що тривала й за часів Хосрова II. Після того, як він зійшов на престол протягом періоду з 590 по 628 рр. було затверджено іслам. До 632 р. розпочався глобальний політичний розкол, що він, врешті-решт спричинить Третю Світову Війну.

У 573 р. сини Хлотара Хільперік та Сигеберт пішли на війну.

В 590 р. Автарія, короля лангобардів, замістив Агілульф (дата смерті 615 р.). Окрім того, на зміну папі Пелагію II прийшов папа Григорій I, котрий отримав ім'я Великий. Він проголосив Священу Римську імперію. У 591 р. Колумбан (дата народження 543 р.) прибув до Британії з Ірландії. Григорій послав Августина як місіонера до Англії у 597 р. Саме він (Августин) хрестив Етельберта у Кенті та поклав початок католицизму у Британії.

До 600 р. завоювання, що відбувалися на території західної Європи припинилися. Того ж самого року хазари створили нову імперію, володіння якої розташовувалися між нижньою Волгою та нижнім Доном. Чехи та словаки оселилися у Богемії та Моравії, а югослави — у Сербії. У Європі, нарешті, запанувала стабільність. Втім, одним з результатів цього "прогресу", котрий не заставив на себе довго чекати, стала система бартерних відносин, що скасувала попередню грошову систему в Італії. Це сталося у 600 р. З Індії через Малу Азію до Південної Європи прийшла епідемія чуми.

Коли в Європі встановилася певна стабільність, прибічники догмата триєдиного Бога консолідували правлячу ієрархію Європи, за допомогою франків та англів, а також завдяки власній жадібності. У 600 р. Григорій розпочав програму мирного навернення юдеїв. Згодом він затвердив книгу з ілюстраціями для неграмотних замість Біблії. Поява готської Біблії датується приблиз. 351 р. Роль Біблії було поступово зведено до мінімуму, а невдовзі, й зовсім зникла з поля зору Рима аж до розпаду Священної Римської Імперії у 1850 р. У 603 р. лангобарди прийняли Римський Католицизм. у 609 р. Римський Пантеон було переосвячено. Відтоді його почали називати церква св. Марії Ротунди.

Коли у Європі скінчилися інтеграційні процеси, прибічники догмат триєдиного Бога звернули свої погляди на Малу Азію. Хід подій у Європі та Візантії зумовив реакцію та розжарення й загострення відносин з боку ісламістів.

Християнство, що сповідає догмат триєдиного Бога, почало проникати до Росії наприкінці десятого століття від грецької православної церкви, центр якої знаходився у Константинополі. Можна с досить вірно припустити, що таке рішення мало виключно політичний характер. Особливо, якщо взяти до уваги той факт, що хазари, котрі були розташовані на південь та українці, що більше тяжіли до Європи, все ж таки дотримувалися Суботи та були унітаріями, як юдеї, так і християни. Такої ж позиції дотримувалися і болгари, які прийшли у десятому столітті, як і гуни. Не були виключенням і павлікіяни, які у восьмому столітті переселилися до Фракії під керівництвом імператора Костянтина, а пізніше, Іоанна Цимисхія у десятому столітті (див. там же (No. 122). Насправді, цілком імовірним

є той факт, що всі рішення, прийняті Європейським Християнством, спиралися на політичні мотиви, які взагалі нічого спільного не мають з вірою, що її встановив Ісус Христос та Закон Біблії.

Протягом 1260 років з 590 по 1850 рр. Римська Католицька Церква висувала свої теорії, виходячи з хибних посилок грецької філософії та культу язичеських богів. Факт прийняття ними язичеського календаря спричинив конфлікт між прибічниками догмату триєдиного Бога та племенами, що їх насильно намагалися навернути до тринітаризму та нав'язати (догмат) або ж людьми, що хоча б раз читали, чи, можливо, вивчали Біблію та Закон.

Внаслідок цього, для того щоб зберегти владу, тринітаризм запровадив потужну систему репресій та утисків усередині країни та за її межами. До наслідків діяльності та існування цієї системи потрібно віднести винищення мільйонів законослухняних та мирних мешканців європейського континенту та Малої Азії (а пізніше, переслідування розпочалися і в Америці). Втручання тринітаристів у політичні справи Близького Сходу, так звані хрестові походи не принесли нічого крім ненависті з боку Ісламу. Що, у подальшому, спричинило розкол світу на два ворогуючих табори. Упродовж двадцятого століття точилися війни, масове винищення євреїв та інших людей, що вони у Європі прибічниками Суботи та християнами. Втім, цю тему буде окремо розглянуто у статті Голокост: П'ята печатка переслідування. (The Holocaust: The Fifth Seal of Persecution.)