Християнські Церкви Бога

 

 

 

Попереднє існування Ісуса Христа [243]

(Видання 1.1. 19990925-19990925)

 

Радикальний Унітаризм заперечує нематеріальне доіснування Ісуса Христа, стверджуючи, що його існування почалося з народження його Маріам. Бінітаризм намагається надати главенство двом істотам. Дітеїзм визнає вічне існування двох богів. Дехто повертається то в один, то в інший бік, не розуміючи ні самої доктрини, ні її походження. Якою ж є позиція Біблії?

 

Християнські Церкви Бога

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

(Усі права захищені ã 1998 Wade Cox)

Ця стаття без змін і пропусків може вільно копіюватись та розповсюджуватись. Ім’я та адреса видавця, а також знак збереження авторських прав повинні вказуватись. Розповсюджені та поширені копії є безкоштовними. Короткі цитати можуть включатися в критичні статті або рецензії без порушення авторського права.

Цю статтю можно знайти в Інтернеті за такою адресою: http://www.logon.org

 

 

 

 

Попереднє Існування Ісуса Христа

Питання доіснування Ісуса Христа насправді поділяється на два пункти. Перший з них – це питання співіснування з Богом у якості Бога до початку творіння. Іншими словами, це означає, що він існував ще до духовного творіння. Другий пункт – існування Христа як духовної істоти до того, як він став людиною в результаті Втілення. У цій роботі йдеться про те, що він існував до фізичного творіння, але не був єдиним справжнім Богом.

Біблія чітко говорить, що був єдиний справжній Бог, і Він надіслав Ісуса Христа (Іоан 17:3). Біблія також зазначає, що жодна людина Його ніколи не бачила, і що він знаходиться у недосяжному світлі. Лише Він є безсмертним (1 Тим. 6:16) (див. роб. Про Безсмертя [165]). Це питання розглядається далі. Тож, Христос доіснував не в той же спосіб, як Бог. Бог був єдиний у непорушній вічності. Проте, Біблія твердить, що Христос існував до створення Землі як духовна істота.

Апостол Іоан писав про Христа і проголосив у розповідній формі його доіснування. Іоана 1:1 триунітаристами тлумачиться як:

Іоана 1:1 1 Спочатку було Слово, і Слово було Божим, і Слово було Бог.

Ми знаємо, що це – невірний переклад з Пешіти, зроблений так, як це робилося в давнину. Пешіта демонструє саме цей спосіб перекладу, і, навіть після перекладу Ламси, який намагається підтвердити триунітарну точку зору, текст перекладено як:

Слово було на початку, і це слово було з Богом; і Бог був це слово.

Тут показано змінену побудову слів останнього пункту. Concordant Literal New Testament показує дійсне дослівне значення слів і їхню грецьку побудову. Оригінальні слова виділені жирним шрифтом, невиділені слова внесено для узгодження з англійським правописом.

На початку було слово, і воно було від Бога, і Бог було слово. Це було на початку від Бога.

В тексті говориться про відношення і шлях присвячення Ісуса Христа Богу Цей текст продовжено у Єванг. від Іоана 1:2.

Усе через нього виникло, і поза ним не виникло жодної речі з речей, що виникли. І це з початку було від Бога.

Таким чином, перший текст говорить про Логос як слово. В біблійні часи воно звучало як Memra; logos – це грецький термін, memra – єврейський термін, що означає слово Боже, як це розуміють зі Старого Заповіту.

Радикальні унітаристи, тобто ті, хто заперечує доіснування Христа до народження його Маріам (або Марією), говорять, що це був не Христос, а уявна форма сили Божої, як Його божественне слово.

Гл. 1 Єванг. від Іоана, проте, пояснює цю позицію детальніше, що виключає таку інтерпретацію.

Іоан говорить про Іоана Хрестителя (цит. з тексту Concordant Literal New Testament) в Єванг. від Іоана 1:6-14.

Іоана 1:6-14 (читати повністю)

Логос втілився во плоті й оселився серед нас. Ми розглянемо це питання нижче.

У грецькій мові немає невизначеного артикля, і його треба вичислити і застосувати. Саме в цьому полягає проблема Іоана 1:1. Багато перекладачів вважають, що тут треба застосувати цей артикль, і переклад звучатиме як і слово було Бог. Цей погляд має сенс, як ми побачимо з Іоана 1:18 та інших текстів. В будь-якому випадку, Іоана 1:1 викладено невірно в поширеній версії. Вірний переклад, навіть якщо зберегти порядок слів, включає поняття “до”, а не “з”, як навчають триунітаристи.

Використання заглавних літер у словах Йому та ін. – це додаток А Е Кноха, оскільки усі літери в унціальному шрифті – великі, і тому не можна провести якусь різницю. Текст так і залишився у тому вигляді, як він його переклав.

Радикальні унітаристи намагаються навести цей текст для доведення того, що скоріше воля Бога втілюється во плоті, радше ніж це робить істота. У цьому і є корінь помилки.

Іоан Хреститель говорив про Ісуса Христа як про такого, що існував до нього. Існує й інша зміна давнього тексту у грецькому тексті Receptus або Received, і звідти вона перейшла до KJV, як ми це побачимо в цьому наступному розділі.

Іоана 1:15-18 (читати повністю)

Іоан ясно говорить, що Христос був до нього. При цьому, як ми знаємо, Іоан був на шість місяців старіший за Христа, і тому фізично неможливо, щоб Христос існував до нього. Таким чином, Іоан говорить про попереднє існування. Це доіснування було у формі бога, елогіма або теої, як ми знаємо з давніх текстів, змінених у тексті Receptus. Concordant Literal читає текст як:

Іоана 1:15-18 (читати повністю)

Текст, наведений вище, показує структуру тексту, що відноситься до Іоана, коли той говорить, що Христос був до нього. В оригіналі Іоана 1:18 стоїть термін monogenes theos, що означає єдинонароджений Бог, і на це вказує Marshall’s Greek English Interlinear. (На це вказує також арамейський текст Пешіта). Др. Горт написав науковий трактат про проходження терміну monogenes theos (On Monogenes Theos in Scripture and Tradition; пор. також роб. Про Безсмертя [165]. Існує достатньо доказів того, що цей термін вірний. Його просто ігнорує головна течія християнства і бінітарії, які намагаються заперечити значення тексту.

Для того, щоб довести доіснування, можна навести Посл. До Ефесян 3:9.

Ефесян 3:9 та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, Який створив усе

Проте, слів Ісусом Христом немає в давніх текстах, і вони пізніше були внесені в KJV з тексту Receptus, і ми не бачимо їх в інших текстах Біблії (див. прим. до т. 5 у Companion Bible).

Послання до Євреїв 1:1 у KJV також говорить про створення світу Христом.

Євреїв 1:1-2 1 Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків,

2 а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за Наслідника всього, що Ним і віки Він створив.

У схожий спосіб і цей текст було невірно перекладено, оскільки слово aion означає вік, а не світи, як намагається представити KJV (пор. прим. до т. 2 Companion Bible). Христа було поставлено трохи нижче від ангелів, але не завжди було так. Посл. До Євреїв 2:17 свідчить, що його було створено таким же, як і його товаришів, тож він міг бути милосердним і вірним священнослужителем високого сану.

Месія проголосив своє доіснування у цілій низці текстів.

В Євангелії від Іоана 5:37 ми бачимо, що Отець послав Христа, і Христос проголосив, що жодна людина ніколи не бачила Бога й не чула Його голосу. Таким чином, Іоан двічі свідчить, що ніхто не бачив Бога, і до істоти, що розмовляла з патріархами і пророками Старого Завіту, застосовується термін елогім. Якщо ж ця істота не була єдиним справжнім Богом, ким же вона була?

Ми побачимо, що це міг бути лише Христос, але у всьому тексті Старого Заповіту його постійно і чітко називають Ангелом Єгови, і в Новому Заповіті також знаходимо цю термінологію.

Існує також інший аспект виразу надісланий, який необхідно вивчити.

Іоана 13:3 (читати повністю)

Тут радикальними унітаристами захищається термін йде від Бога як такий, що означає просто породження з лона Маріам. І навпаки, бінітарії вважають це формою відокремлення від єдиного справжнього Бога. Спочатку ця точка зору увійшла до Християнської церкви у вигляді модалізму, що походить від язичницького поклоніння богу Аттісу. Прибічники поклоніння Аттісу спочатку відносили функції Отця і Сина до одного Бога. Ця доктрина була сприйнята у вигляді модалізму в Римі, але вона не мала зв’язку з Біблією і повинна була вдосконалитись, щоб перерости в бінітаризм на Нікейському соборі 325 р. і потім у триунітаризм у 381 р. на Константинопольському соборі. До третього й четвертого століття жерці Аттіса в Римі жалілися, що християнство вкрало їхню доктрину (пор. роб Походження Різдва й Пасхи [235]).

Іоана 12:44 говорить, що Христа надіслав Бог.

Іоана 12:44 (читати повністю)

Це означає відправлення. Радикальні унітаристи говорять, що це було уявне позначення народження з лона. Інші також змінюють ці відношення, намагаючись пристосуватись до ідеї єдиного справжнього Бога, що захищає явно проблемну ідею двох істот, одна з яких підлягає іншій. Проте, Іоана 3:17 говорить, що його було надіслано у світ Отцем, таким чином підтверджуючи доіснування.

Іоана 3:17 (читати повністю)

Поняття надісланий тут має бути вивчене при перекладі з грецької. Це слово (SGD 649) – apostello, що означає Відділяти або надсилати з місією. Сюди входить ідея відправки, і має сенс у Concordant Literal New Testament. Слово SGD 3992 pempo також використовується у тексті в значенні відправляти. Ця концепція за використанням і формою висловлює ідею відділення акуратним рухом з тимчасовим завданням.

Ця концепція висловлена у формах, що стосуються дій Бога у світі людей. Втілення Христа було тимчасовим відрядженням за завданням Бога в плані спасіння.

Проте, існує велика кількість важливих текстів, які проголошують доіснування Христа і пояснюють пов’язані з ним відносини. Головним прикладом є послання до Филипян 2:5-7. З тринітарних причин його приховано у KJV, але, здається, RSV є більш правдивим перекладом.

Філіпійцям 2:5-10 5 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!

6 Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним,

7 але Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина,

8 Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної...

9 Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне ім'я,

10 щоб перед Ісусовим Ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, і земних, і підземних

Цей текст виразив поняття тексту послання до євреїв. Тут знаходимо ясне твердження того, що Христос був формою morphe Бога, але не вважав, що рівність з богом була річчю, за яку треба триматися, або захопити силою, як це намагався зробити Сатана (пор. Іса. 14:12-14; і Єзек. 28:6-15). Він змирився (або спустошив себе), став людиною і вистраждав смерть на стовпі або хресті (див. роб. Хрест: Його Походження і Значення [39]). Цей текст є ясним підтвердженням попереднього існування Христа. Іншим явним прикладом може слугувати Іоана 17:5.

Іоана 17:5 (читати повністю)

Таким чином, Христос існував у славі до створення світу. Таким чином, він існував принаймні на рівних з синами Божими, що існували на час творіння, як ми бачимо з Іови 38:4-7.

Іови 38:4-7 4 Де ти був, коли землю основував Я? Розкажи, якщо маєш знання!

5 Хто основи її положив, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура?

6 У що підстави її позапущувані, або хто поклав камінь наріжний її,

7 коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини?

Ми знаємо, що Сатана був Носієм світла, або Ранковою Зорею планети, і ми знаємо, що Христос заступив його як Ранкова Зоря. Текст свідчить, що він говорив про доіснування на рівні з цими істотами (пор. роб. Люцифер: Носій Світла й Ранкова Зоря [223]).

Христос також казав: Я бачив, як Сатана впав, наче блискавка, з Небес (Луки 10:18). Тож, він або бачив, або не бачив, як впав Сатана. Він ще не зійшов на небо, оскільки він ще не вмер тоді, після чого піднісся. Ісая і Єзекиль записали це падіння у їхніх текстах. Таким чином, якщо б Христос не існував до того, він би не міг побачити це падіння. Можна заперечити, що це сталося після суду в пустелі, але тексти СЗ, що стосуються падіння, написані в минулому часі (пор. Іса. 14:12). Тоді це потрібно розцінювати як фантастичну уяву, якщо Христос не існував попередньо. Концепція, яка твердить, що ці слова стосуються царя Вавилону – людини – спрощують силу пророцтва.

Христа також називають Господом Суботи. Цей текст спирається на те, що він дав нам Закон.

Матфея 12:8 (читати повністю)

З цих текстів ми бачимо зміст доіснування і знання Отця.

Матфея 11:27 (читати повністю)

Це знання також включає в себе доіснування, як ми також бачимо з Іоана 17:24.

Христос в Новому Заповіті ставиться на один рівень з Ранковими Зорями ангельського Воїнства, як ми бачимо це з Діянь. В Діяннях, 7, ми бачимо, що був Ангел Божий, що розмовляв з Мойсеєм, і це був той самий Ангел Господень, що перебував з Мойсеєм у дичавині (Діяння 7:30, 35-39).

У цьому тексті, Степан називає Христа Ангелом господнім на Синаї з церквою в дичавині.

Концепція правої руки Бога у Виході 15:6 полягає в тому, що Христос, згідно з його діями, є Старозавітним Ангелом Єгови. Ми бачимо, що Христос сидить праворуч від Бога.

В тексті Septuagint Ісаї 9:6 ясно зазначається, що він був Ангелом Великої Ради, а Новий Заповіт відносить цей текст до Христа.

Павел говорить, що його прийняли як ангела Божого, навіть як Христа Ісуса (Гал. 4:14).

Павел ясно говорить, що Христос був у дичавині з Ізраїлем під час Виходу.

1 Коринфянам 10:1-4 1 Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море,

2 і всі охристилися в хмарі та в морі в Мойсея,

3 і всі їли ту саму поживу духовну,

4 і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос!

Припущення ж про те, що Христос був там лише в якості ідеї в думці Божій, якого ніхто ніколи не бачив, принижує використання мови й метафор в Біблії.

Іова 33:23-26 говорить про Ангела Тисячі, що врятував людей з ями.

Іов 33:23-26 23 Якщо ж Ангол-заступник при нім, один з тисячі, щоб представити людині її правоту,

24 то Він буде йому милосердний та й скаже: Звільни ти його, щоб до гробу не йшов він, Я викуп знайшов.

25 Тоді відмолодиться тіло його, поверне до днів його юности.

26 Він благатиме Бога, й його Собі Він уподобає, і обличчя його буде бачити з окликом радости, і чоловікові верне його справедливість.

І знову, KJV змінений в цьому сенсі, оскільки лише Христос є посередником і викупом. RSV є більш послідовним.

Іов 33:23-26 23 Якщо ж Ангол-заступник при нім, один з тисячі, щоб представити людині її правоту,

24 то Він буде йому милосердний та й скаже: Звільни ти його, щоб до гробу не йшов він, Я викуп знайшов.

25 Тоді відмолодиться тіло його, поверне до днів його юности.

26 Він благатиме Бога, й його Собі Він уподобає, і обличчя його буде бачити з окликом радости, і чоловікові верне його справедливість.

Буття 48:15-16 також показує, що елогім, або Бог Іакова, був Ангелом Спасіння.

Буття 48:15-16 15 І він поблагословив Йосипа, та й промовив: Бог, що перед обличчям Його ходили батьки мої Авраам та Ісак, що пасе мене, відколи існую аж до цього дня,

16 Ангол, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє й ім'я батьків моїх Авраама та Ісака, і нехай вони множаться, як та риба, посеред землі.

Здійснення викупу це прерогатива Христа. Месія чітко призначений для цього. Таким чином, Месія мав існувати попередньо як Ангел Спасіння і елогім Іакова або Ізраїлю (пор. пс. 45:6-7 і до Євр. 1:8-9). Ким би не був цей елогім, це не був Елоах.

В Бутті 7:16 ми бачимо, що елогім віддає наказ Мойсею. Єгова також зачинив Ноя і його родину в ковчезі. Саме Єгова елогім говорив з Адамом в Бутті 3:8.

Второз. 32:8-9 говорить, що Ізраїль був призначений Всевишнім Богом Єгові як його частка. Цей текст був змінений Равінічним іудаїзмом у Мазорейському тексті через деякий час після першого століття. Зміни видно в KJV, де говориться:

Второзаконня 32:8-9 8 Як Всевишній народам спадок давав, коли Він розділяв синів людських, Він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів.

9 Бо частка Господня народ Його, Яків відміряний уділ спадщини Його.

Septuagint (LXX), Сувії Мертвого Моря і Перше Послання Клемента говорять, що спочатку цей термін стосувався синів Божих, які грецькою названі ангелами Божими. RSV читає текст давніх манускриптів як:

Второзаконня 32:8-9 8 Як Всевишній народам спадок давав, коли Він розділяв синів людських, Він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів.

9 Бо частка Господня народ Його, Яків відміряний уділ спадщини Його.

Господь тут – з єврейської Єгова, і він був наділений Ізраїлем, як його часткою, Всевишнім.

Таким чином, ми встановили, що Новий Заповіт, з слів Христа і апостолів, з Іоана Хрестителя і далі, твердить, що Христос існував раніше. Насправді, він говорив (Іоана 8:58) Перш, ніж був Авраам, Я Є. Це й було проголошення попереднього існування. Це також було сприйняте як проголошення його божественності. Був він Богом, чи ангелом, чи обома ними? Якщо обома, то як це можливо?

Для єврейської мови проблема англійської мови щодо перекручення термінів не існує. Англійська має лише одне слово, що позначає Бога. Єврейська має багато слів. Ця проблема лежить в основі теології триунітаристів, яка походить від давньої поганської теорії. Також слово ангел означає просто посланець. Він був одним з багаточисельних синів Божих. які були під проводом Ранкових Зорь (Іова 1:6; 2:1; 38:4-7).

Більш того, ми знаємо, що деякі тексти просто сфальсифіковані триунітаристами. Прикладом слугують 1 Тим. 3:16, 1 Іоана 5:7 і додатки до давніх текстів Alpha і Omega в книзі Апокаліпсису (пор. роб. Арх Творіння Бога як Альфа і Омега [229] і примітки до текстів Companion Bible).

Зі Старого Заповіту ми знаємо, що Всевишній Бог був єдиним справжнім Богом. Його називали Єговою Воїнства. Його звали Елоах. Таким чином, Елоах – це було ім’я Бога в однині єврейською, яке взагалі не мало форми множини. Ми знаємо, що Елоах, як єдиний справжній Бог, був об’єктом поклоніння у Храмі. З Іови 33:26 ми бачимо, що Елоах був об’єктом молитви.

В дні останнього відродження під проводом Езри і Негемії цю різницю вважали дуже важливою. Книга Езри намагається показати функції й місце біблійного Бога. Ім’я єдиного справжнього Бога – Елоах, і під цим іменем Його знали, коли було створене П’ятикнижжя, оскільки ім’я Елоах часто зустрічається у книзі Іова. Ця книга була, можливо, написана Мойсеєм як одна з перших книг Біблії.

Книга Притчей показує, що Елоах – це Бог Храму. З Езри 4:23 до Езри 7:26 ми бачимо дії й відношення Бога до його Храму. Храм – це дім Елоаха, а не елогіма. Елогіми є домом Елоаха, і це є метою й символічним представленням Храму (пор. 1 Кор. 3:17). Пророки виголошували пророцтва іменем Елоаха Ізраїлю (Езра 5:1). Зерубабель піднявся і збудував Дім Елоаха, і йому допомагали пророки Елоаха (Езра 5:2). Він – великий Елоах (Езра 5:8). Він – Елоах неба й землі, і ми його слуги (Езра 5:11). Наші батьки викликали гнів Елоаха небес (Езра 5:12).

Посуд належить Дому Елоаха (Езра 5:14), який знаходиться в Єрусалимі (Езра 5:15, 17; 6:3). Посуд Храму Соломонового був також посудом Елоаха, і його забрав Навухадоносор, і він був повернутий до Другого Храму (Езра 6:5), що був побудований на його місці (Езра 6:7). Жертви спалювалися Елоахові небес Його жерцями (Езра 6:9-10). Елоах оселив своє ім’я там (Езра 6:12). З Езри 6:13-22 бачимо, що дім Елоаха був побудований для Нього. Свято Опрісноків відзначалося для Нього, і для служіння Йому були відокремлені жерці, так як це було написано в книзі Мойсея (Езра 6:18). Вони дотримувалися Пасхи на чотирнадцятий день першого місяця (Езра 6:19). Закон є Законом Елоаха (Езра 7:14), і Езра був писцем Закону Елоаха (Езра 7:12). Жертви і прохання також призначалися Елоаху (Езра 7:14-16).

Саме Його воля, воля Елоаха, панує (Езра 7:18), Елоаха Небес (Езра 7:21). Він – Елоах Небес, що наказує (Езра 7:23). Магістрати встановлені Його ім’ям, а судді – за Його законами, і нехай правосуддя швидко покарає тих, хто не виконує ці закони (Езра 7:25-26).

Саме тому ті, хто діє його ім’ям, як його судді, духовні чи фізичні, звуться елогім, тому що вони чисельні, як група, що діє за волею Елоаха. Записано: Не проклинай богів (елогім), чи провідника твого народу (Вихід 22:28).

Тексти показують відносини між Елоахом і Його елогімами. Він – Отець, а вони всі Його діти (Іова 1:6; 2:1), включаючи Сатану. Саме за цим законом Михаїл не виніс суду зневажливого Сатані, коли сперечався з ним за тіло Мойсеєве, але сказав: Хай бог докорить тобі (пор. Юди 9).

Термін Отець і діти вказує на відносини, коли одна група походить від іншої, яка є одноосібною в цих відносинах. Цей факт розуміли у всьому давньому світі. Ці відносини є сімейними відносинами. Саме тому Месію може бути зроблено вічним отцем з Ісаї 9:6 як Ангела Великої Ради (LXX). На землі й у небі багато родів чи сімей (Еф. 3:15). Таким чином можна сказати, що Біблія не говорить, що Бог – це сім’я істот–елогімів – велика помилка. Уся структура Біблії базується на сімейних відносинах, і вся структура закону, з першої й до десятої заповіді, базується на Сім’ї Божій. Чи Отець нам усім не один, хіба Бог не один нас створив (Мал. 2:10).

Шема заснована на Єгові Елогену. Бог сказав, і це було дане Мойсею, що: Я стану тим, ким Я стану (Вих. 3:14, пор. зноски до Oxford Annotated RSV). Елоах стає елогімом. Він стає всім в усьому (Ефес. 4:6). Цю різницю бачили і в Халдеї. Елоах халдейською звучить як Elahh. Елогім звучить як Elahhin. Слово Elahh покладене в основу арабського Allah’h. Фундаментальний принцип перших сповідників Ісламу – Немає Бога [Eloah] крім Аллаха [Eloah]. Елогіми, усі вони, походять від Елоаха, який єдиний є Великим Елоахом небес Еліон, або Всевишнім. Термін Allah’h використовується в Ісламі тільки тому, що він не допускає будь-якої форми множини, виключаючи Христа й Воїнство елогімів з місця єдиного справжнього Бога.

Ангел Єгови був елогімом, призначеним Елоахом. Ми усі маємо стати елогімом, як ангел Єгови в наших головах (Зах. 12:8). Цей факт розуміла рання церква, яка проголосила доіснування Христа і твердила, що ми станемо theoi. Павел казав, що є багато богів, або theoi (theoi polloi) й багато Господів, як на небі, так і на землі (1 Кор. 8:5). (Саме звідси пішов англійський термін the hoi polloi). Оскільки усіх впалих ангелів тримали на землі в часи, коли Павел це писав, логічно, що він, мабуть, говорив про вірне Богу воїнство. Слово theoi є формою множини грецького слова theos, або Бог. Між словами Елоах/елогім існує різниця, але в грецькій мові існує щодо цього проблема. Таким чином, визначений артикль або орудний відмінок використовувався і у випадку з Богом, і theos використовували при позначенні окремого елогіма, а саме Ісуса Христа або Сатани (напр. Павел називає Сатану теосом цього світу, маючи на увазі елогіма цього світу (2 до Кор. 4:4)). Думка про те, що існує різниця у використанні термінів теос і елогім в Біблії (і що ми усі станемо theoi) передавалася від Іоана до Полікарпа, Полікрата і учнів, до Європи з Іренеєм (пор. роб. Рання Теологія Божества [127]).

Церква в період Реформації зрозуміла цю концепцію, й до цього аргумента звертаються так зв. Соцініанці, як сказано у прим. до Heydock Commentary to the Douay Catholic Bible, дозволеній до публікації у Великобританії й усьому англомовному світі. Лише Ha Elohim або Ho Theos був єдиним справжнім Богом.

Таким чином, з форми однини слова Елоах отримуємо слово елогім. Елогім у множині використовувалося для позначення ради, як ми це бачимо в Псалмах (пор. структуру Установлення Вірувань Християнської Віри, 4-те вид., CCG, 1996. Стор. 2-6, 12, 27; а також роб. Єгошуа, Месія, Син Божий [134]).

Біблія чітко говорить, що підлеглим елогімом у пс. 45:6-7 є Ісус Христос (пор. до Євр. 1:8-9). Хосея чітко говорить, що цей елогім був ангелом, який змагався з Іаковом (Осії 12:3-4). Ми також знаємо, що цей ангел є головою маєтності Давида (Зах. 12:8) (пор. роб. Обрані як Елогім [1]). Ми знаємо, що його звуть Єгова, і він був посланий до Ізраїлю Єговою Воїнства, який є Всевишнім Богом (пор. Зах. 2:3-11).

Таким чином, маємо двох Єгов, один з яких підлягає іншому і призначається ним, і обидва вони – елогіми. Також з Зах. 12:8 ми бачимо, що ми станемо елогімами, як про це сказано у Пс. 82:6. Логіка цього твердження зрозуміла. Існує багато елогімів, але один Елоах, від якого походить слово елогім. Слово елогім явно позначає істоту, яку називають Ангелом Господа, який змагався з Іаковом, або Ангелом Присутності, який був на Синаї і який говорив до Мойсея. Ангел Господень був елогімом, який звертався до Аврама у Бутті 22:1-11.

Ми також знаємо, що термін Єгова застосовувався до більш як одної істоти, як ми бачимо з вітання Аврамом до ангелів, які прибули, щоб розправитися з Содомом (Буття 18:2 і далі). Три істоти, представлені в англійському варіанті як чоловіки, були насправді елогімами. Текст єврейською говорить і три мужі [‘enowshim, або смертних] стоять біля нього. Він підбіг до них і звернувся до них як до adoni (Буття 18:2-3; пор. Green’s Interlinear Bible). Біблія чітко називає цих істот adoni, і цей термін до інших можна застосувати як Пан (як зверталася Сара до Аврама). Усі вони були ангелами, і ніхто з них не був Богом-Отцем, якого не бачила жодна людина. Першоджерела також називають їх Єгова в Бутті 18:27, 30, 32, і це лише три з 134-х місць у СЗ, де Соферім змінив прочитання на Adonai.

Можливо, однією з цих істот був Ісус Христос, але й інші двоє були божественними істотами. Усих їх називають Єгова, а значить і елогім, як ми вже бачили, і це навмисне невірно тлумачиться Триунітаристами і равінічним Іудаїзмом в текстах Мазорея (ТМ) і, звідси. KJV, щоб приховати справжній зміст.

Повністю система Ангелів Єгови розкривається в роботі Ангел Яхвх [24].

Термін Shema також невірно застосовується, оскільки він звучить як Shema Y’isroel Yahovah Elohenu Yahovah Echad. Слово elohenu триунітаристами або бінітаріями читається як Elohim, виходячи з тих же невірних обгрунтувань, що і в інших текстах. З тієї ж причини вважається, що ‘echad означає єдиний, замість попереднього перший, тобто сам, або взагалі відносно кількості істот (пор. Strongs HD #259, див. також роб. Єгошуа, Месія, Син Божий [134]).

Біблія цілком зрозуміло говорить, що є лише один справжній Бог, який є Всевишнім Богом – Він є Єговою Воїнства, і також може зватися Yahovih (SHD 3069). Єгова – це підлеглий елогім Ізраїлю, Ангел Господень.

Елогім – це слово у множині, яке позначає синів Божих і поширюється на властивість бути Богом для його синів. Таким чином ми стаємо елогімами, але ніколи не зможемо стати єдиним Елоахом. За СЗ, існують принаймні три істоти, названі Єгова водночас, і ніхто з них не був Елоахом, або Всевишнім Богом. Цих трьох називали також ангелами під час знищення Содому. Коли до них звертався Аврам і Лот, їх усіх також було названо Єгова, а Соферім змінив текст Буття 18:27, 30, 32 і 19:18, 24 (усього 134 зміни) з Yahovah на Adonai, щоб приховати той факт, що було багато Yahovahs. Цих ангелів називали і Yahovah, і Adonai, і elohim водночас патріархи і пророки. Буття 19:24 показує, як термін Yahovah застосовується до двох Yahovahs:

Буття 19:24 24 І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки й огню, від Господа з неба.

Логіка Біблії проста. Існує Єдиний справжній Бог, і Він надіслав Ісуса Христа (Іоан 17:3). Лише єдиний справжній Бог є Богом. Він існує у недосяжному світлі. Жодна людина Його не бачила, ані чула його голос (Іоан 1:18; 5:37; 1 Тим. 6:16). Єдинонароджений Бог (monogenies theos or elohi (пор. тексти Marshall’s Interlinear і Арамейський в Peshitta)) проголосив (або сказав; слово Йому додане до англійського тексту). Звідси випливає, що Христос і апостоли говорили, що жодна людина ніколи не бачила і не чула Елоаха (або Ha Elohim), і той, хто являвся пророкам, не міг бути істотою, яку називають Елоах, або Єдиний справжній Бог.

Проте істота, яку ми називаємо Єгова-елогім, в подальшому явилася людям й говорила з ними в Саді Едемському і пізніше. Він також звертався до елогіму в множині (пор. роб. Доктрина Первородного Гріха Ч. 1 Сад Едему [246]).

Неспростовною логікою можна довести, що ця істота не була Всевишнім Богом (Elyon) або Елоахом. Ім’я цієї істоти Yahovah-elohim також відповідає ідеї множини елогімів. Значить, якщо Мойсей, Псалмісти, Христос, Іоан і Павел не були брехунами, існувало багато елогімів. Цей факт відомий нам і з єврейських текстів, де елогім – це родова ознака у множині. Ці істоти не були Єдиним справжнім Богом.

Беззаперечно, Христос був Ангелом Господнім, або Ангелом присутності, який говорив до Мойсея і який дав на Синаї закон. Він також був ангелом елогімом, який змагався з Іаковом і врятував Агар, як Бог, що бачить (пор. Буття 21:17; Буття 16:7-13). Він був Ангелом-Рятівником у Бутті 48:15-16, і Викупом і Посередником у Йови 33:23-26. Таким же чином, ця істота була Богом Дому Божого, або El Bethel. Безперечно також те, що слова elohim, yahovah і adonai стоять у множині, і означають чисельні істоти, які не є єдиним справжнім Богом, і яких також називають ангелами. Не можна також спростувати твердження, що, якщо Христос не є одним з них, то цей термін охоплює навіть більше істот, а не менше. Проте, здається неможливим, щоб Христос не був одним з ангелів старого Заповіту при повторі цього терміну в тексті Нового Заповіту.

Його посилає Єгова Воїнства врятувати Сіон. Ангел, що приніс Захарії пророцтво, ясно говорить, що його надіслав Господь Воїнства, щоб звільнити Сіон, і забрати військову здобич в народів. Ці дії, з Євангелій і Одкровення, чинив Месія. Ця істота, яка говорить за наказом Господа Воїнства, може бути лише попередньо існуючим Месією, або було дві істоти, на яких було покладено таку відповідальність, в той час коли Одкровення відносить її до Месії.

Таким же чином, Воєвода Воїнства, або Воєвода війська Господа, який говорив з Єгошуа – це посада, якою наділений Христос, і розповідь про падіння Єрихона відносить нас до повернення Месії й відродження й підкорення народів Месії, як ми це бачимо у розповіді про Апокаліпсис (див. роб. Падіння Єрихону [142]).

Таким чином, Христос не тільки існував раніше, він був і є елогімом, або Elohi, Ізраїлю, знаний як Єгова, посланий Yahovih або Єговою Воїнства, Elyon або Всевишнім Богом. Ця істота, єдиний справжній Бог, є Елоахом. Він є об'єктом поклоніння Храму як HaElohim, або Елогім, чи Бог. Христос не є єдиним справжнім Богом. Тільки ця істота, Елоах (Elahh у халдеїв і Allah’h в Ісламі) єдиний постійно лишався у незмінності, і немає нікого, хто б дорівнював Йому або співіснував з Ним вічно (пор. роб. Рання Теологія Божества [127]). Ha Elohim (або Елогім) був Елоахом. Він був Богом Месії, і Він призначив месію і помазав його як елогіма олією радості серед його товаришів (пор. Пс. 45:6-7; до Євр. 1:8-9), і Христос був вірним тому, хто його сотворив (пор. до Євр. 3:2 Marshall’s Greek English Interlinear RSV).

Установлення вірувань ранньої церкви найкраще втілене у цьому простому Символі віри Ульфіласа, єпископа Готського (341-381). Люди вірили в це задовго до Нікеї, і цієї ж віри дотримувалася рання церква з часів Іоана до Іренея (пор. Проти Єресей, ANF, т. 1). Він висловлює те ж саме, що говорив Фома.

Символ віри [381] Ульфіласа, Єпископа Готського, 341-81

З A, Hahn, Symbole,3 198

Я, Ульфілас, єпископ і духівник, завжди вірив, і в єдиній справжній вірі я даю свій заповіт перед моїм Господом: Я вірю в те, що існує один Бог, Отець, єдиний нестворений і невидимий, і вірю в Його єдиноствореного Сина, нашого Господа і Бога, Творця і Сотворителя усього сущого, що не має подібного до себе, і тому Він єдиний Бог усіх, що є також Богом нашого Бога; і в єдиний Святий Дух, освічуючу й освячуючу силу - (як Христос попереджає своїх апостолів: “Ось я надсилаю вам завіт Отця свого; але ви живіть у місті Єрусалимі, поки не одягне вас сила з небес”. І знов: “І ви отримаєте силу, що прийде до вас зі Святого Духа”) – не [Цар, але] підкорений і слухняний [Його] Богу і Отцю … через Христа … у Святому Дусі. - C.A.A. Scott, Ulfilas, 109

На жаль, до віри проникли помилки навіть тут, і Ульфілас, мабуть, відредагував Біблію і видалив Книгу Царів, оскільки вона була занадто войовничою (пор. B. Lehane, Early Celtic Christianity, Constable London, 1994, стор. 176).

Ця ідея базується на теології, вираженій у Пс. 45:6-7 і посл. до Євр. 1:8-9. Її дотримувались ранні апологети, такі як Іреней в Ліоні у другому столітті. Цієї теології дотримувалися Готи, Вандали, Алани, Свеви, Герули, Бретонці, Ломбардці, Германці, і усі північні племена, і вона походила з повчань теологів і учнів апостолів, які вже нараховували кілька століть до Нікейського Собору 325 р., де багато з цих єпископів були присутні. З цього Собору походить єресь бінітаризму. У 381 р. в Константинополі була проголошена Трійця, що походила від теології Кападокійця Василя, Григорія Ніського і Григорія Назіанського. Почало набирати сили руйнування віри греками й римлянами. Триунітаристи невірно й нечесно затаврували віру як Аріанство, щоб створити ілюзію, начебто їхня віра старіша, а справжня виникла лише в четвертому столітті разом з Арієм. Триунітаристи невірно називають доктрину унітаристів-суборнитаристів за іменем Арія (Аріанізм), а потім Евсебія Нікомедійського (Евсебізм), та інших єпископів, набагато старших від Арія (який навіть не був присутнім на Соборі в Нікеї, і був прикликаний туди лише для подання порад по логіці), за те, що вони дотримувалися віри, що Святий дух є породженням Сина. Коли насправді це доктрина Філіока, що була привнесена на Толедський Собор в шостому столітті самими католиками. Навіть греки відкидали цю точку зору. Люди, які називають цю ідею Аріанською, або навмисне брешуть, або самі не розуміють, що вони говорять.

Люди нашої церкви дотримувалися цієї доктрини протягом двох тисячоліть, і гинули за свою правду і віру (пор. роб. Роль четвертої заповіді в історичних церквах Бога, що дотримувалисяся суботи [170]).

Нас ганили і лаяли за це, але ніколи так, як у двадцятому столітті. Церква за церквою, на усіх рівнях, за велінням своїх священиків, компрометувала віру без будь-якого переслідування, і навіть за суспільного сприйняття.

Для церкви Христос, що існував і раніше, не є Єдиним Справжнім Богом. Др. Самуїл Кон говорить:

Оригінальна доктрина Сабатаріанізму походить від Єврейської й/ або унітаристської віри в єдиного Бога.

Першим і найвищим принципом справжньої віри є вірність лише одному Богу (Die Sabbatharier in Siebenburgen Гл.10, стор. [47]).

Цю роботу випускають англійською під назвою Сабатарії Трансільванії, і її варто прочитати, щоб вивчити історію зміни позиції церкви. Відкидання доктрини доіснування Христа ніколи не було доктриною основних Суботніх церков протягом століть.

 

Філософське і логічне обгрунтування попереднього існування Христа

Заперечення доіснування Христа, яким би дивним воно не здавалося, насправді є іншою стороною язичницьких доктрин поклоніння богу Аттісу, у його бінітарній формі, де син є лише однією стороною бога на додаток до його іпостасі отця. Це – просто модифікація доктрин, що в першу чергу призвели до триунітаризму, навіть якщо здається, що вона їм протистоїть.

Біблія свідчить, що Христос, як один з Воїнства елогімів, спустошив себе і повернувся до Бога, який потім помістив його у лоно в людській формі.

Це міг зробити і Сатана, і будь-хто з Воїнства, але Сатана захотів спробувати захопити рівність з Богом замість того, щоб підкоритися Йому. Стало необхідним, щоб Христос продемонстрував логічне продовження плану Бога в прямій формі.

Трійцю затвердили демони з самого початку, в поклонінні Триєдиному Богу. Вони заперечували, що Христос був чимось іншим, а не іпостассю Бога, оскільки вони мали чимось прикрити власну помилку. Брехня сконцентрована навколо нашої долі. Ми маємо стати елогімами, як ангел Єгови в наших головах (Зах. 12:8). Щоб довести цей факт, Христос, як Ангел Єгови, сам повернувся до Бога і прийняв людську подобу за Його наказом. Цією дією він мав також показати, як ми повернемося до Бога, і отримаємо нову форму у воскресінні, фактично отримавши таку ж сутність. Цей факт сам по собі демонструє силу Бога.

Таким же чином демони будуть вкинуті до ями і знищені, і повернуті до Бога, і воскрешені як люди у другому воскресінні, де їх перевиховають. Відкидання можливості для Воїнства ангелів бути скинутими до ями і померти, як будь-яка людина, (пор. Іса гл. 14 і Єзек. Гл. 28)є обмеженням Всемогутності Бога. Це демонічна брехня. Трійця – це брехня, створена для того, щоб заперечити здатність обраних стати елогімами або богами, як Христос. Заперечення доіснування Христа існує для того, щоб приховати таку ж брехню з іншої точки зору, альтернативний демонічний доказ проти людського розуму. Це призводить до Буддизму і сучасної течії теології, де всі ми є духовними сутностями в розумі Бога, і є безсмертними, як Бог, який є у всьому.

Процес, за допомогою якого Христос полишив свою божественну форму і став людиною, це той же процес, що в силі Бога, через який ми будемо воскрешені й станемо елогімами, або теої, іншими словами, підпорядкованими богами, як сини єдиного справжнього Бога Елоаха.

Відкидати доіснування Христа означає намагатися заперечити те, що воїнство може бути скинуте до ями і воскрешене. Це означає намагатися поставити Христа на окремий рівень і заперечити здатність людських істот стати сородичами Христа, і Бога стати всим в усьому.

Аргументи, що говорять про те, що Христос мав бути богом, щоб викупити гріхи людей, є філософським нонсенсом, що базується на лінгвістичних обмеженнях у давній класичній грецькій мові, яка не мала відповідника слову agape – любов Бога, і запозичила єврейське слово (пор. роб. Мета творіння і жертва Христа [160]).

Христос мав показати, що він був вартий того, щоб стати Первосвящеником Воїнства, своєю самовідданою жертвою. Христос мав бути одним з Воїнства, щоб зробити це. Люди весь час самовіддано гинуть один за одного. Якщо Христос не був присутнім спочатку у воїнстві, цю роль взяв би на себе інший ангел, наприклад, Габріель. Це було однією з причин, чому Сатану було засуджено судом в дичавині, після хрещення Христа.

Христос став людиною в такому ж процесі й послідовності, як і ми станемо богами. Він спустився, загинув, був воскрешений, і повернувся назад у повній покорі через Святий дух і Всемогутність і Всезнання Всесильного Бога, Елоаха, нашого Отця і єдиного справжнього Бога.