Християнські церкви Бога

[096]

Відмінності в Законі

(Видання 2.0 19950318-19990614)

В даній статті досліджується відмінність між законом моралі і священним законом. Ці відмінності складають основу тих подій, про які мовиться в Бутті. В статті закони Бога розглядаються в більш широкому аспекті. Специфічні відмінності, виділені Реформаторами, зафіксовані у вигляді догматів віри на Другій Швейцарській Раді, потім в 39 догматах англіканського віросповідання, прийнятих Церквою Англії в 1571 році, а також інших важливих догматах реформістів, аж до Методистських релігійних догматів 1784 року. Кожне з цих положень є однаково важливим.

Christian Churches of God

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

Email: secretary@ccg.org

(Усі права захищені © 1995, 1999 Вейд Кокс)

(Tr. 2005)

Ця стаття без змін і пропусків може вільно копіюватись та розповсюджуватись. Ім’я та адреса видавця, а також знак збереження авторських прав повинні вказуватись. Розповсюджені та поширені копії є безкоштовними. Короткі цитати можуть включатися в критичні статті або рецензії без порушення авторського права.

Ця стаття є доступною в Інтернеті за адресою:
http://www.logon.org або http://www.ccg.org


Відмінності в законі [096]


Іноді в сучасних християнських течіях робляться спроби заявити, що із законом покінчено, керуючись невірним трактуванням Послання Павла в Новому Заповіті. Це припущення є в корені невірним. Подібна точка зору може виникнути через нерозуміння того, чому насправді служила жертва Христа, що було розіпнуто на колу або хресті, як про це мовиться в Кол 2:14. Христос відмінив ті рукописання (cheirographon), які були уготовані для нас (або проти нас, див. Підрядковий переклад до Біблії Маршалла), а також вимоги, що пред'являються до нас у зв'язку з цим. Все це було прибрано з нашого шляху і розіпнуто на колу.

Що ж є цією ознакою? Що було прибрано з нашого шляху завдяки жертві Христа.

Звичайно, це не міг бути закон Бога. Розділення, зроблене апостолами, ясно демонструє те, що заповіді, дані Богом, були обов'язковими до виконання (див. нижче). Слово cheirographonщо перекладається як ознака, означає також документ про суму заборгованості. Беручи в увагу вживання грецького слова dogmasin, це означає систему обмежень, яка і є Законом Мойсея (з Єф 2:15). Зв'язок між Богом і Його законом представляється украй важливим.Бог

   

Його закон

   

Праведний

 (Езд 9:15)

 

Праведний

 (Пс 119:172)

 

Вчинений

 (Мф 5:48)

 

Вчинений

 (Пс 19:7)

 

Священний

 (Лев 19:2)

 

Святий

 (Рим 7:12)

 

Добрый

 (Пс 34:8)

 

Добрий

 (Рим 7:12)

 

Справедливий

 (Втор 32:4)

 

Справедливий

(Пс 119:142)

 

Бог незмінний. Христос сьогодні такий, яким був вчора і буде завтра (Євр 13:8), бо в ньому міститься вся повнота божественної природи (Кол 1:19; 2:9). Цей закон володіє необхідними властивостями Бога, які виходять з самої Його природи і написані в серцях вибраних. Закон справедливий, вірний і добрий (Неем 9:13). Вибрані є обрізаними в своєму серці, оскільки вони причащаються божественної природи (2Пет 1:4) і прагнуть, подібно Христу, пізнати всю повноту Бога (Єф 3:19). Іншим слід дотримувати закони Бога. Вони покарані за те, що не змінюються, іншими словами, тому, що не дотримують закон (Пс 55:19). Поблагословлені ті, хто ходить в законі Господа (Пс 119:1). Закон виконується в нас, хто ходить, у згоді з Духом (Рим 8:4). Праведні не ті, які слухають закон, а ті, хто скоряються йому (Рим 2:13).

Дотримання заповідей Бога є необхідною умовою для отримання любові і розуміння Бога (1Ів 2:3,4; 3:22; 5:3;) і Христа (Ів 14:15,21), отримання і збереження Святого Духу (Ів 14:21; 1Ів. 3:24; Дії 5:32), а також благословення Бога (Об 22:14). Злочин закону або ігнорування його, а також проповідування порушення заповідей або відсутності необхідності їх дотримувати було заборонено Христом (Мт 5:19).

Мт 5:19 Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім; а хто виконає та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім.

В даному випадку Павло говорив не тільки про дві основні складові закону, але також і про третю, слід якої було загублено на декілька сторіч. Цей текст носив назву ergon nomou, що переводиться як Дія Закону, і був насправді третьою складовою закону, втраченою на майже два тисячоліття. Цей текст був знайдений серед Сувоїв Мертвого моря і детально розглядається в статті Діла тексту закону або мазоретських текстів ММТ [104] (Кокс, ХЦБ, 1995).

Павло учив, що сам факт обрізаності або необрізаності не свідчить ні про що, окрім готовності дотримувати заповіді Бога (1Кор 7:19). У такому разі, навряд чи він суперечить сам собі в посланні до Колосян або Галатів (напр. Гал 3:10). Тут він говорить про дві основні складові закону.

Закон, виконаний Христом на Голгофі, був одним з тих законів, які мають бути виконані, але не можуть бути змінені. Проте, існує чітка відмінність між Моральним і Релігійним Законами.

Моральний Закон, по суті, є Десятьма заповідями. Так званий Релігійний Закон – це Закон Мойсея. Різниця між ними досить незначна. В тексті Дії Закону розкривається основна область розуміння, яка спростовує суперечність позицій сучасного Християнства. Наступне порівняння наводиться для того, щоб зробити очевидною відмінності між законами.


   

Десять Заповідей були

Жертовний або Релігійний Закон був

1. Дані Богом за допомогою Ангела на горі Синай (2М 20:1,22; 4М 4:12, 13; 5:22)

1. Даний Єговою, записаний Мойсеєм (2М 24:3,4,12). Даний разом із заповідями (2М 24:12)

2. Написані перстом Єгови (2М 31:18; 32:16)

2. Записаний Мойсеєм (2М 24:4; 4М 31:9)

3. На камені (2М 24:12; 31:18)

3. В книзі (2М 24:4,7; 4М 31:24)

4. Дані Єговою Мойсею (2М 31:18)

4. Даний Мойсеєм Левітам (4М 31:25,26)

5. Доставлені Мойсеєм в ковчег (4М 10:5).

5.Положен Левітами одесную ковчега заповіту (4М 31:26), де буде свідоцтвом проти Ізраїлю;

Десять Заповідей

Жертовний або Релігійний Закон

6. стосуються моральних переконань (2М 20:3-17)

6. Регламентує церемонії і ритуали (ним керувалися в Виході, Левіт, Числа, Повторення Закону)

7. викривають гріх (Рим 7:7)

7. регламентує жертвопринесення за гріхи (див. Левіт)

8. підтверджують, що порушення закону є гріх (1Ів 3:4), а відплатою за гріх є смерть (Рим 6:23)

8. не пішов супроти закону, оскільки закон відмінено (Єф 2:15), бо де немає закону, немає і злочину (Рим 4:15)

9. Ми повинні слідувати всьому закону (Як 2:10), і нехай не буде порушено щонайменшу із заповідей (Мт 5:19).

9. Апостоли не давали цих заповідей (пояснень або доручень) для дотримання закону (Дії 15:24)

10. оскільки всі ми будемо судимі згідно із законом (Як 2:12)

10. Ми не будемо осуджені, якщо не дотримуватимемося його (Кол 2:16)

11. Християни, що дотримують цей закон, будуть поблагословлені у всіх своїх діяннях (Як 1:25)

11. Ми будемо виправдані не законом, а вірою (Гал 5:1-6)

12. Це досконалий закон свободи (Як. 1:25; cf. Як. 2:12), оскільки закон – вчинений (Пс 19:7).

12. Свобода приходить від віри, а не ухвалення закону (Гал 5:1,3)

13. Цей закон був встановлений вірою в Христа (Рим 3:31), і він не був зруйнований (Мт 5:17).

13. Христос відмінив розділення закону (Єф 2:15), гріх (Кол 2:14) і всю систему (Гал 3:19)

14. Христос прийшов, щоб звеличити і прославити закон (Іс 42:21)

14. Христос винищив рукописання, яке було проти нас (Кол 2:14)

15. Бо ми знаємо, що закон духовний (Рим 7:14, див. вірш 7)

15. Це закон – закон заповіді плотської (Євр 7:16). Бог випробовував Ізраїль, попустившися їм установи недобрі і ухвали, від яких вони не могли бути живі (Єз 20:25). Ніщо не було вчиненим по цьому закону.

   

Плотська суть цього жертовного закону і фізична символіка повторюватимуться не один раз до того часу, як Христос раз і назавжди заплатить за наші гріхи.З Жертовним Законом має бути повністю покінчено для того, щоб ми змогли перенести наші відносини з Богом повністю на духовну основу. Це може відбутися тільки за допомогою Христа і дару Святого Духу, коли ми самі, ставши живими жертвами системи, покладемо самих себе на вівтар з любові до ближнього.

Десять Заповідей по суті пояснюють дві Великі Заповіді, від яких беруть початок і Закон, і Пророки (див. Перша велика Заповідь [252] і Друга велика Заповідь [257]).

Таким чином, між цими текстами існує різниця, і вона значною мірою відноситься до морального закону. Моральний Закон Бога духовний, вчинений від самого початку творіння, звеличений Христом, може бути прийнятий лише через віру, і забезпечує свободу.

Він був написаний перстом Бога і отримав назву Царського закону (31:18; Як. 2:8). Ми будемо судимі по цьому закону, свідомо звеличеному Христом. Так хіть практично є рівною адюльтеру. В своєму впливі на праведників цілий закон має більше, а не менше значення. Пророки говорять, що моральний закон поміщено в раку Двох Великих Заповідей, які пояснюють його. Таким чином, так званий Релігійний Закон ділиться на Жертовний закон і коментарі до Морального Закону, які також мають законну силу.

Основна помилка сучасного християнства, яке керується суперечливими догматами і гностицизмом, полягає в тому, що вони не в змозі усвідомити цю відмінність. Християнство помилково намагалося знайти шляхи до відмови від закону, невірно інтерпретуючи слова Павла і посилаючись на Дію Закону.

Роблячи подібний висновок і намагаючись охопити всі сторони П’ятикнижжя в так званому Церемоніальному Законі, вони знаходили відгук у язичницьких племен, вводячи в дію системи поклоніння Сонцю і Таїнствам. Таким чином, Суботу стало можливим замінити неділею, а Паску змінило святкування на честь богині Істер.

З Об 14:12 і 22:14 виходить, що необхідною умовою успадковування древа життя є дотримання заповідей Бога і свідоцтв Ісуса Хріста. Закон заповідей, зафіксований в рукописаннях (Єф 2:15; Кол 2:14) був віддзеркаленням грядущого блага (Євр 10:1) і був анульований через свою неміч і даремність (Євр 7:18; 10:3). Він був даний унаслідок злочинів, і викладений через Ангелів, рукою посередника (Гал 3:19).

Таким чином, ми маємо справу з системою спокутування, яка була зафіксована в цьому Жертовному Законі і була необхідною для постійного усвідомлення нами нездатності стати частиною цієї структури і зрозуміти мету цього закону. Саме з цієї причини Обрізання дорослого хрещеного було фізичним знаком самоідентифікації з нацією, яка по суті була поняттям духовності, і незабаром це поняття розповсюдилося за фізичні межі розселення цього народу. Проте, це лише сприяло зростанню духовності в окремо взятій людині (див. статтю Очищення і обрізання [251]).

Наступним міфом є те, що цей закон був даний на горі Синай. Моральний Закон Бога не був даний на горі Синай. Він існував з часу створення, походити з самої природи Бога. Гріх існував до того, як Мойсею було дано закон (Рим 5:13), отже, наслідки невиконання положень цього закону були відомі з часів Адама, оскільки гріх не може вважатися таким, якщо не існує закону. Коли умножився гріх, помножилася і благодать (Рим 5:15-21). Гріх супротивний самій природі Бога (Пс 51:4).

Сатана погрішив, коли повстав проти Бога і збрехав Єві, поступивши наперекір до волі Бога, викравши таким чином їх вінці і відданість Богу. Сатана переступив першу, п'яту, шосту, восьму, дев'яту і десяту заповіді (1М 3:1-4; Іс 14:13-14; Єз 28:2-10). Сатана послідовно створював демонів в матеріальному вигляді, які ставали об'єктом поклоніння і тим самим хулили ім'я Бога, порушуючи другу і третю заповіді.

За часів Христа для всіх було абсолютно очевидним, що демони залишили потомство, вчинивши перелюбство із земними жінками, що є порушенням сьомої заповіді (1М 6:4; 1Кор 11:10; Юд 6; см. також Нова Англійська Біблія, в якій більш точно сформульовано розділ 6 Юди; див. також Сервер систематизації каталогів Genesis Apocryphon і 1Енох)

Таким чином, закон – це свого роду теоретичний взаємозв'язок як між нематеріальними єствами, так і між фізичними істотами. Проте, цей закон є духовним, хоча людство – є плоть, оскільки схильно до гріха (Рим 7:7,14) так само, як і ангели, відлучені від Бога. Обернутий знаходить задоволення в законі Божому в самому собі (Пс 119:1 і далі; Рим 7:22). Він є рабом не плоті, але Духу подібно до Синів Бога (Рим 8:9-17).

Людство погрішило, порушивши в Саду Едему першу, другу, восьму і десяту заповіді (1М 3:17) (див. також Доктрина про первородний гріх Частина 1 Сад Едему [246] і Доктрина про первородний гріх Частина 2 Нащадки Адама [248]).

Каїн погрішив і порушив шосту і десяту заповіді, убивши свого брата Авеля (1М 4:7-8). Каїн і Авель символізують Христа і Сатану серед Воїнства. Мирна жертва Авеля, що символізувала майбутнє самопожертвування Христа, була більш бажана Богу, ніж здобуте Каїном в результаті насильства над землею. Ці символи також мають під собою духовну основу (див. статтю Вегетаріанство і Біблія [183]).

Гріх Нефілімов полягав у вбивствах і жорстокості, яку вони виявляли перед потопом. Бог віддав їх на суд і знищення (1М 6:4-5, 11-13).

Енох знайшов милість Бога дякуючи тому благочестю, отриманню якого сприяє система Субот (1М 5:22-24) (див. також статтю Свідки [135] для більш докладної інформації щодо Еноха). Сам процес створення може бути свідоцтвом важливості систем Субот і Священних днів (1М 1:1-2:3). Час урожаю був покликаний стати віддзеркаленням задуму Бога.

Хам або, можливо, Ханаан, порушив п'яту заповідь, збесчестивши Ноя (1М 9:20-27). Коментарі Сончино свідчать про те, що існують різні думки щодо того, хто з них, Хам чи Ханаан був дійсно винен, а також що насправді відбулося: кастрація або акт статевого збочення (Сончино: Раши, Cфорно).

Фараон погрішив, вчинивши перелюбство з Сарою, порушив сьому заповідь, навіть не підозрюючи про це через обман Аврама, який також погрішив, порушивши дев'яту заповідь, в якій мовиться про лжесвідчення. Він порушив сьому заповідь, оскільки вимусив свою дружину вчинити перелюбство (1М 12:15-20). Його нащадки були покарані за це рабством в Єгипті, що тривало чотириста років (1М 15:13). Звідси слідує два висновки. По-перше, незнання заповідей Бога не є виправданням для тих, хто їх порушує. По-друге, вибраний повинен нести відповідальність за те, що веде народи до гріхопадіння або за те, що не попереджає їх про таку можливість (Єз 33:1-6).

Авімелеха було звинувачено в порушенні закону через обман Аврама. Тоді Бог втрутився (рятуючи Ізраїль), оскільки Авімелех не встиг ще наблизитися до Сари. Проте, він був попереджений про те, що помре, оскільки жінка, яку він узяв, мала чоловіка (1М 20:3-4).

І фараон, і Авімелех повністю усвідомлювали, що порушили закон Всевишнього. Таким чином, закон, даний Ізраїлю на горі Синай, був покликаний посилити (моральний) закон Бога, дати додаткові вказівки правителям Ізраїлю, а також вказати на пришестя Христа.

Бог підтримував Аврама у війні проти народів, яка послідувала після нападу на міста на рівнині, оскільки вони порушили шосту і восьму заповіді, навіть не дивлячись на те, що саме ці їх дії привели до того, що Содом і Гоморра були віддані до загроз і руйнування (1М 14:11-24). Таким чином, була втрачена пошана до людей, що перебувають з Богом (4М 1:17; 16:19; 2Сам 14:14; 2Хр 19:7; Прип 24:23; 28:21; Рим 2:11; Єф 6:9; Кол 3:25; Як. 2:1); (див. також статтю Повага до людей [221])

Йов би теж не погрішив і не порушив третю заповідь, проклинаючи Бога, слідством чого стала його смерть (Йов 1:22; 2:9-10). Це відбулося з Йовом ще до тих подій, які мали місце на горі Синай. Таким чином, саме поняття гріху (Іов 2:10) існувало до подій на Синаї.

Ісав не пошанував свого батька, продавши своє право первородства Якову, який зайняв його місце (1М 25: 31-34), і тим самим порушив п'яту заповідь. Оскільки п'ята заповідь була першою в заповіті, втрата права первородства розцінювалася як покарання. Бог втрутився, щоб відновити цей порядок, навіть не дивлячись на те, що Яків вже порушив десяту, і ще порушить п'яту заповідь.

Мойсей став обраним при фараоні ( 4:16; 7:1), оскільки Єгипет порушив всі заповіді.

Грішники без закону – це ті, хто не мав поняття про основу закону. Гріх існував ще до подій на Синаї. Проте без закону гріх мертвий (Рим 7:8). Павлу приписуються слова про те, що незнання дає свободу, невірно потрактувавши те, що ніколи він жив зовні закону; потім з'явилися заповіді, гріх воскрес, а він помер (Рим 7:9).

Насправді, вся система закону вже була у дії, коли він писав ці рядки. Насправді, тоді ще нічого не було відмінено. Коли був написаний Новий Заповіт, Нові Заповіді ще не виникли на основі старих.

Евр 8:13 Коли ж каже Новий Заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє й старіє, те близьке до зотління.

Він був близький до знищення або скоро повинен був зникнути. Шляхи до самих святих місць були ще закриті.

Евр 9:8 Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія.

Цей шлях міг відкритися тільки з руйнуванням Храму в 70 році і розселенням Юдеї. В цьому полягає більш повне значення Знамення Іони, а також пророцтва про сімдесят седмин, про які йдеться в Дан 9:25 (див. статтю Знак Іони і історія відновлення Храму [013]), які мають безпосереднє відношення до кінця Старого і початку Нового Заповіту. В Новому Заповіті основний акцент робився на жертовний закон, який можна було нівелювати руйнуванням Храму. Таким чином, Новий Заповіт став забороною на рукописання про жертвопринесення, а не всього Закону.

Закони Бога в більш широкому аспекті

Припущення про те, що що Десять заповідей є єдиною складовою структури закону Бога, що виступає як Моральний Закон, що існував ще до подій на Синаї, є невірним.

Десять Заповідей знаходяться на початку Закону у вигляді Двох великих перших Заповідей, і вони входять в цю єдність за допомогою Закону і пророків.

Закони про їжу існували і до потопу. Ною була відома різниця між чистими і нечистими тваринами, і тварини розміщувалися в ковчезі саме за цим принципом (1М 7:2-3).

Таким чином, про закони про їжу було відомо з часів творіння. Цей порядок був достатньо суворим, в чому ми переконуємося на прикладі Адама, через Авеля (див. нижче) і далі. Припущення про те, що закони і їжі дотримувалися лише юдаїстами, демонструє абсолютну некомпетентність як в науковій, так і екологічній основі законів про їжу, а також їх місці в створенні (див. статтю Закони, що стосуються їжі [015]).

Так само і припущення про те. що закони, що стосуються десятини, якимось чином пов'язані з тими жертовними законами, які були дані на горі Синай, є неправильним. Аврам віддавав десятину Мельхиседеку з Салему за чотириста років до того, як на Синаї був даний закон (1М 14:18-20) (див. статтю Десятина [161]).

Дія закону є безперервним процесом, який виходить за рамки обмежень П’ятикнижжя, і стосується регулюючої сфери повсякденного існування Ізраїлю і всієї планети. В кінці часів Месія повинен буде встановити світову структуру, відновити Суботи, Молодика (Іс 66:20), Свята (Зах 14:16-19); див. також Єз 45:1; і далі, також 46:1 і далі. Таким чином, розділ 23 Левіта продовжує бути актуальним, а народи будуть вимушені дотримувати закон.

Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий! же (Євр 13:8), але при цьому він не змінить традицій Священних Днів, більш того, люди будуть зобов'язані їх шанувати. Так само народи повинні буде дотримувати Суботи, землі буде дано відпочинок, оскільки вона більш не може відповідати фізичним законам. Буде відновлено зв'язок між законом і наслідками його невиконання.

Існує чітке розділення між законами Бога і законами, які були відмінені Христом. Очевидним є приклад з Жертовним Законом з його ритуалами. Жертовні рукописання не регулювали Суботи, які просто були частиною П’ятикнижжя. Вони просто фіксували, що відбувалося в суботу під час Храмового періоду, що було ознакою майбутнього приходу Месії і встановлення ним нової системи, яку вони і символізували.

Таким чином, із смертю Месії з Суботами не було покінчено. Значення Субот стало тим більшим, чим більш розповсюджувалися церкви, які їх дотримувалися. Система недільних богослужінь йде коренями в язичницькі системи, культи сонця і не має з християнством нічого спільного (див. також Витоки Різдва і Паски [235]).

Різниця в законі між П’ятикнижжям і жертовним законом була усвідомлена давно, так само як і її значущість. Реформатори достатньо чітко формулювали ці відмінності. Цілий перелік заяв із цього приводу можна знайти в публікації Адвентистів Сьомого Дня Питання про доктрину, Ревью і Геральд Паблішинг, 1957 (стор. 131 і далі). Вони полягають в наступному:

На Другій Швейцарській конференції (1566) Реформованої Церкви в Цюріху, а також в одному з найавторитетніших зі всіх континентальних символів (Філіп Шафф Символи віри християнського світу, том 1, стор. 391, 394, 395), у главі 12 «Про Закон Бога», після відділення "морального закону" від «церемоніального» про моральний закон мовиться наступне: «ми віримо, що в цьому законі в повному обсязі міститься воля Бога, всі необхідні заповіді для кожного аспекту нашого існування» (це не означає, що ми всі будемо виправдані цим законом, ми просто матимемо нагоду з вірою звернутися до Христа). Всі дійові особи церемоніального закону вже зникли. «тінь зникає, коли з'являється плоть», проте, моральний закон не повинен бути відданий забуттю або презирству, а всі учення, спрямовані на його дискредитацію, будуть прокляті (див. Шафф, том 3. стор. 854-856) (виділено нами).

39 релігійних догматів Англіканської Церкви (1571). В догматі VII мовиться про те, що «закон, даний Богом Мойсею», що стосується «церемоній і ритуалів» не обов'язковий до виконання «проте, жоден християнин не звільняється від виконання заповідей, які називаються заповідями моралі». (Шафф, том 3, стор. 491, 492).

Виправлене Американське видання 39 догматів протестантської єпископальної Церкви (1801) є ідентичним з нижченаведеним (див. Шафф, том 3, стор. 816).

Ірландські релігійні догмати (1615) приписуються перу архієпископа Ашшера, який, стверджуючи, що церемоніальний закон було відмінено, говорить: «проте жоден християнин не звільняється від необхідності слідувати Заповідям, які називаються Моральними» (див. Шафф, том 3, стор. 526, 541).

У Вестмінстерському визнанні віри (1647) після пояснення відмінностей між церемоніальним і моральним законом, визнання неспроможності першого і вічності останнього, у главі 19 мовиться: «моральний закон зв'язує всіх» не для виправдання, а як закон життя, щоб люди визнали всеосяжну силу Христа. Цей закон продовжує залишатися «досконалим законом праведності». В цьому документі також мовиться: «Христос в Євангелії жодною мірою не послаблює, а навпаки, посилює свою відповідальність» (див. Шафф, том 3, стор. 640-644).

Савойська декларація конгрегаціоналістської церкви (1658). З часу Вестмінстерського Визнання у главі 19 «Про Закон Бога» не було внесено жодної зміни (див. Шафф, том 3, стор. 718).

В Баптистському Визнанні 1688 року (Філадельфія), яке грунтується на визнанні, написаному в Лондоні в 1677 році, відмінностей від розділу 19 Вестмінстерського Визнання «Про Закон Бога» так само не зафіксовано. Тут так само йдеться про відмінності між моральним і церемоніальним законами, а також стверджується, що жоден християнин не звільняється від необхідності виконання положень морального закону (див. Шафф, том 3, стор. 738).

Методистські релігійні догмати (1784). Ці двадцять п'ять догматів, написані Джоном Уєслі для Американських методистів, є скороченою версією 35 Догматів Англіканської Церкви, і в них стверджується наступне: «хоча закон, даний Мойсею Богом, не обов'язковий до виконання християнами цивільні закони слід прийняти до виконання в будь-якому суспільстві, жоден християнин не звільняється від необхідності виконання морального закону» (див. Шафф, том 3, стор. 807, 808).

Адвенстісти Сьомого Дня дотримуються відносно цього наступної точки зору:

Позиції Адвентистів Сьомого Дня відносно П’ятикнижжя і відмінностей між моральним і церемоніальним законами повністю грунтуються на основних символах віри, догматах і трактатах історичного протестантизму. Думка про те, що смерть Христа поклала край всьому тому, про що мовилася в П’ятикнижжі, виникла відносно недавно. Природно, ця точка зору не могла належати отцям-засновникам протестантизму, оскільки вона суперечила їх переконанням (Адвентисти Сьомого Дня, Питання про доктрину, стор. 131-134).

Слід проявляти обережність, погоджуючись з отцями-засновниками протестантизму, оскільки вони абсолютно помилялися в тому, що в своїй Реформації вони так і не пішли далі за Августина з Хиппо. Реформатори так і не повернулися до початкових вчень Церкви. Вони не встановили правильну систему поклоніння, яка грунтувалася б на Календарі Бога (див. статтю Календар Бога [156]), зрештою, ними не була так і встановлена природа істинних взаємостосунків Закону Бога з відмінностями в Законі.

Серйозною їх помилкою стало небажання виправляти помилку щодо Трійці, якої припустилися на Соборі в Константинополі (381) і Халцедоні (451). Таким чином, їх реформація потерпіла крах, і вони втратили можливість божественного втручання і сприяння у встановленнї Священних днів.

Необхідність шанування Священних Днів і Субот ставилася під сумнів свідомо. Ці свята є свого роду заповітом, поставленим Богом через пророків. Бог говорив через свого пророка Амоса і порівнював Ізраїль в останні дні з кошиком стиглих фруктів (Амос 8:1 і далі).

Покаранням за непокору Богу стане те, що Суботи і свята будуть обернуті в дні скорботи. За цим послідує голод і жадання почути слова Єгови (Амос 8:11-14). Люди караються (Ос 8:5-9) за те, що не розуміють природи Єдиного Істинного Бога (Ів 17:3; 1Ів 5:20). Навіть демонам відомо, що Бог єдиний і грізний (Як2:19). Найважливіше в Законі Бога було написано для Ізраїлю, оскільки вони вважали його чужим для себе, порушуючи Першу Заповідь і примножуючи свої гріхи в язичництві (Ос 8:11-12, див. Підрядковий переклад до Біблії, а також Закон і Перша Заповідь [253]).

Зв'язок між святами і жертвопринесеннями, про які мовилося у 4М 12:8-14, було відмінено, так само, як і зв'язок між жертвопринесеннями і Суботами.

Неможливо зв'язати воєдино Священний Календар, свята і жертовні закони, не розглядаючи їх в тому ж контексті, що і інші аспекти закону. Всі системи уряду Бога були звільнені від системи жертвоприношень, а також систем священних днів. Паска існувала ще до появи закону на горі Синай.

Процес виділення обраного в християнстві повністю передбачено послідовністю священних днів до Другого або Головного Воскресіння. Отже, ці дні не можуть бути відмінені до Останнього Великого Дня. Кожне з свят є певним етапом Задуму Бога, який все ще знаходиться у процесі здійснення. Ці дні, згідно тому, що мовиться про систему урожаїв, все ще дійсні і розвиваються (див. статтю Свята Бога і їх зв'язок із Створенням [227]).

Закон був тінню подій, яким належить відбутися (Євр 10:1). Тінь відображає дійсність і не може бути відокремленою від неї. Тінь безпосередньо пов'язана з жертвопринесенням (Євр 10:1-10), а не з святами. Як католики, так і протестанти визнають необхідність шанування стародавніх свят. Вони плутають Паску зі святом язичницької богині Істер, невірно відлічують час П’ятдесятниці від дати цього язичницького свята, проте, жоден з них не ставить під сумнів необхідність цих свят. Вони не розуміють і суть тих свят, які з'явилися пізніше, через невірну інтерпретацію доктрини Царства Бога, відкидання ними фізичного воскресіння під час Міленіуму і Другого Воскресіння.

Трапеза 14 Ніссана, яка пізніше отримало назву Господньої Вечері, була приурочена до Паски і відбувалася за містом, як це і вимагалося у 4М 16:6-7 (див. статті Паска [098], Полеміка про чотирнадцять днів [277], Місяць і Новий Рік [213]).

Таким чином, весь цей двадцятичотиригодинної період, починаючи з 14 Нісана, закінчуючи вечором 15 Нісана, складав 36 годин, і його було слід відзначати за межами ізраїльських міст як одне свято. Сам Христос святкував і куштував Господню Вечерю. Вона передує святу Паски і відбувається 14 Нісана. Пасхальна жертва, якою став Христос, приноситься 14 Нісана, а Пасхальна трапеза куштується п'ятнадцятого. Обидва ці вечори слід проводити за межами міст. Господня Вечеря - це щорічне свято, що передує святу Паски і Дню Опрісноків.

В Біблії говориться, що ті, хто попали в обману Валаамової заплати, і загинули в бунті Корея, перекручують суть свят (Юд 11-12). Іншими словами, вони вчать за гроші, перекручують суть свята і не розуміють значення закону і свідоцтв. В них немає світла (Іс 8:20) або світанку (виправлене стандартне видання Біблії). Вони двічі мертві і викорчевані з лиця землі. Саме ці люди, позбавлені Духу, і забезпечать розділення в останні дні (Юд 19). Таким чином, повстання Корея – це безперервний процес, спрямований проти слова Бога (див. Миколаїтяни [202]).

Христос здатен утримати обраних від падіння і привести їх до Бога, Спасителя нашого (Юд 24:25, див. Підрядковий переклад до виправленого стандартного видання Біблії Маршалла). Проте, розділення в тілі Хрістовом дозволено, отже, воно і може продемонструвати, хто насправді володіє істиною і підтримкою Бога (1Кор 11:19). Припущення про те, що текст Гал 3:10 відміняє свята, демонструє незнання досинайської природи створення миру, а також значення Субот. Відновлення свят під загрозою голоду є необхідною умовою для початку Міленіуму (Зах 14:16-19). Христос не може змінити свою думку. Він відновить свята, оскільки він вимагає, щоб вони дотримувалися.

Церкви Бога, включаючи церкву Христа і Апостольську (Мт 26:17-20; Лк 2:41,42; 2:15; Ів 2:13,23; 5:1; 7:10; 10:22; Дії 18:21; 19:21; 20:6,16; 24:11,17) відзначали свята протягом двох тисяч літ. Виняток становила тільки одна Церква в дев'ятнадцятому сторіччі. Церкви в Європі, шануючі Суботи, втратили свої свята, оскільки не дотримували Заповіді або вдалися до єресі (див. Роль четвертої Заповіді в історії Церков Бога, що шанують Суботи [170]), а також Закон Бога [001] і Послідовність Закону (Числ. 252-261).

З Діянь ми переконуємося, що Петро, так само, як і Христос, інші Апостоли і Пресвітери, дотримував свята. Він дійсно шанував їх, і вже хоча б тому не міг їх заборонити. Храм було обрано для місця жертвопринесень (2Пар 7:12) після свята Кущів в Хевроні і Шилосі. Проте, місце проведення цих свят не було прив'язано до Храму.

Господь вибрав для Свого місцезнаходження Зіон (Пс 132:13-14), проте, на деякий час цей вибір виявився відстроченим, оскільки Церква до приходу Месії знаходилася в пустелі. Це мало тривати сорок років, поки в пустелі не з'явився стовп вогню і хмара (див. також статтю План протікання подій всіх часів [272]. В Біблії міститься вказівка на те, що Христос вкаже на місце поклоніння через обраного. За часів Апостолів свята проводилися в різних місцях, хоча в Дії 18:21; 19:21 (див. Підрядковий переклад до Біблії короля Джеймса) і мовиться про те, що Павло збирався повернутися на свято до Єрусалиму. В Дії 20:6 мовиться про те, що Павло відзначав дні Опрісноків, перенесені на інший час, у Філіппах. Потім він збирався до Єрусалиму для того, щоб відзначити там П’ятдесятницю (Дії 20:16).

Як євреї, так і християни відзначали свята в різних місцях. Місце проведення свят не було прив'язано до храму. Ці свята передували появі храмів і пережили їх. Храм був призначений лише для жертвопринесень. Проте, жертви також приносилися в різних місцях, як в часи, коли храм ще існував, так і в часи, коли він був зруйнований під час Вавілонського рабства.

Храм в Елефантині взяв на себе повноваження місця для жертвопринесень до того часу, коли при правлінні Дарія храм був відбудований. Пізніше храм в Елефантині при нападі був зруйнований (див. Прітчард Стародавній Близький Схід, Том 1, стор. 278-282). Арамійські тексти в роботі Прітчарда, перекладені Гинсбергом, свідчать про те, що існувала директива щодо святкування Паски в імперії, про що мовиться і в Єзри (див. статтю Знак Іони і історія відновлення Храму [013]).

Ми згадали про ті події, які сприяли відновленню храму, а також тих, які привели до руйнування храму в Елефантині на 14 році правління Дарія II. Священики Елефантину були підконтрольні Правителям Іудеї. Ці тексти доводять, що навіть коли в Єрусалимі був зруйнований храм, жертвопринесення не припинялися, а коли храм був відновлений, в Єрусалимі знову з'явилося місце для жертвопринесень. З появою Нового Заповіту і остаточним руйнуванням Храму в Єрусалимі жертвопринесення припинилися, проте в деяких місцях свята продовжували відзначати. Церква переслідувала свята протягом двох тисяч літ.

Ще один Храм був зведений Первосвящеником Оніасом IV в Єгипті в Леонтополісі, в Номі Геліополіса. Споруда цього храму була передвіщена Богом через Ісаю в Іс 19:19. За наказом Веспасиана в 71 році н.е. після руйнування храму в Єрусалимі він був закритий, хоча жертвопринесення проводилися тут з 160 року до н.е.

Обраних судять по тому, наскільки вони розуміють суть єдиного істинного Бога. Саме з розуміння Бога виходить усвідомлення того, як діє, входить в розум і серце кожної окремо взятої людини Закон. Питання тут не в Суботах, святах або законі. Важливим є знання про те, що Бог Отець є єдиним істинним Богом (Ів 17:3; 1Ів 5:20), і те, що тільки Він є безсмертним (1Тим 6:16).

Якщо ви не усвідомите цю істину, ви припините бути обраним, припуститися цілої низки помилок і помилкової віри (2Фес 2:11). В Підрядковому Перекладі Маршалла цей вірш передається як помилкова дія, що означає, що вони вірять в брехню. Вони більш не в змозі зробити нічого для самих себе. Вони просто перестають бути обраними і втрачають здатність розуміти. Вони не можуть розуміти те, що відбувається, навіть якщо б і хотіли розібратися, в чому саме полягає їх помилка.

Здібність до розуміння у обраних забезпечується їх відносинами з єдиним істинним Богом і Його сином Ісусом Христом (Ів 17:3; 1Ів 5:20). Слідством порушення першої заповіді стало те, що свята перестали відзначати. Їх не можна було відзначати, навіть якщо б хтось схотів. Проте, Бог втрутиться в цей тривалий процес. Для тих, хто дотримує закон, свята є необхідним нагадуванням задуму Бога. Більш того, неодмінне відновлення Храму після приходу Христа і відновлення його системи доводить, що свята дійсно необхідні і є благословенням для його послідовників.

Відділення десяти заповідей від вимог закону, змішування їх з жертовним законом, який також називається церемоніальним, пояснюється повним незнанням учення Христа і апостолів, яке привело до того, що не тільки протестантські священики припустилися такої помилки. Це є наслідком духовної слабкості, помилок і невиконання Церквою своєї місії в останні дні. Про слабкість йдеться в заповітах Церкви в розділах 2 і 3 Об’явлення, де мовиться про те, що Садійська Церква мертва, а Лаодікийська вичерпалася. Жодна з них не увійде до царства Бога. Тільки мала частина їх членів зможе стати частиною першого воскресіння.

Сім'я жінок, яке символізує церкву, - це ті, хто шанує Заповіді Бога і свідоцтва або віру Ісуса Хріста (Об 12:17; 14:12). Дивися також статтю Любов і зміст Закону [200].

q