ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ БОГА

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦІЯ [A2]

 

ВСЕСВІТНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ БОГА

СТАТТЯ 1 Назва

Організація називається Християнські Церкви Бога, а її керівний орган називається Всесвітня Конференція Християнських церков Бога, або скорочено Християнські церкви Бога (Всесвітня конференція), далі — Всесвітня Конференція. Всесвітня Конференція має бути базовою або контролюючою для всіх Конференцій Християнських Церков Бога у всьому світі. Всесвітня Конференція може бути Членом Всесвітньої Конференції Церков Бога в асоціації через узгодження з іншими церквами.

СТАТТЯ 2 Мета

Метою Християнських Церков Бога є проповідувати про Царство Боже всім народам словом і особистим прикладом.

Різні Церкви, представлені на конференції, мають бути обмежені у своїх віруваннях так, як це встановлено в церковній публікації Викладення Вірувань Християнської Віри (четверте видання), або згідно з опублікованими поправками, якщо така поправка не намагається скомпроментувати унітарну простоту віри і запровадити догмат Трійці, Двійки або Дуалізму.

СТАТТЯ 3 Юрисдикція

(1) Юрисдикція Конференції безмежна. Вона (Конференція) має визначати регіональні межі для координації й ліцензування національних церков, що є членами Християнських Церков Бога.

(2) Конференція може надавати допомогу будь-якій Конференції Церков чи іншої такої ж Конференції й просити допомоги від неї. Така допомога може надаватись як однією Конференцією так і разом з іншими Конференціями.

(3) Всесвітня Конференція призначає місцевих директорів для координації національних церков, які відповідають перед Всесвітньою Конференцією за вірне доктринальне й адміністративне функціонування їхньої церкви в межах офіційних видань церкви.

(4) Всесвітня Конференція контролює офіційну веб-сторінку і засоби інформації й усі церкви мають триматися опублікованої доктрини.

(5) Національні Конференції можуть проводити інформаційні кампанії. Ці кампанії мають відповідати доктрині церкви й можуть бути переглянуті й координовані Всесвітньою Конференцією.

СТАТТЯ 4 Склад конференції

Конференція складається з Церков, включаючи Церкву Конференції, що прийняті чи будуть прийняті до співдружності цією Конференцією.

 

Частина 1. Члени правління Світової Конференції

(1) Контролюючими головами Конференції є Головний Координатор і Заступник Головного Координатора. Вони головують протягом періоду від Свята Кущів сьомого року циклу до Останнього Великого Дня Свята Кущів наступного циклу. Перші призначені на цю посаду, теперішній Головний Координатор Австралоазійської Конференції та його заступник, Координатор Північноамериканської Конференції, мають головувати з часу вступу в силу цієї Конституції до сьомого року цього циклу в 2005 році за поточним календарем. В разі смерті будь-якого з цих координаторів наступник має бути вибраний жеребкуванням з-поміж старшин конференції з регіональних директорів і голів національних церков, що залишилися. Його відповідність доктрині має бути схвалена головою правління, що залишився, Головним Координатором чи його Представником. В разі смерті обох їхні наступники призначаються жеребкуванням з членів Конференції. Як зазначено нижче, в частині 1(2), з 2005 року, в разі смерті обох Координаторів, їх замінює Помічник Головного Координатора, і їхні наступники мають бути визначені жеребкуванням серед членів Конференції.

(2) Виконавчий Комітет Конференції має бути розширений в недільний 2005 рік і жеребкуванням мають бути обрані два інших старшини. Вони виконуватимуть обовязки третього й четвертого членів правління Всесвітньої Конференції й матимуть назву Помічника Головного Координатора й Помічника Головного Координатора Депутатів. Наприкінці кожного семирічного періоду, в сьомому році, всі четверо головних координаторів вносяться до списку жеребкування на посади членів правління. Якщо діючий Головний Координатор знову буде вибраний, він продовжує виконувати службові обовязки протягом періоду, передбаченого новим призначенням.

(3) Головний Секретар-Скарбник є додатковим членом Конференції й Виконавчого Комітету. Генеральному Секретарю мають допомагати два Помічники Головного Секретаря, які також є членами Виконавчого Комітету Всесвітньої Конференції. Примусова відставка Головного Секретаря (Секретарів) відбувається по досягненню ним (ними) сімдесятирічного віку.

(4) Правління Старшин складається з регіональних координаторів і національних координаторів, обраних чи надісланих національними церквами.

(5) Голови національних церков кожного регіону мають входити до складу кожної регіональної ради, так само як і інші голови правління, призначені Головним Координатором чи його Представником.

(6) Правління Старшин має збиратись в повному складі не менше ніж раз на сім років чи кожен сьомий рік, а також усі інші рази, визначені Головними Координаторами і Виконавчим Комітетом Всесвітньої Конференції. Справа може бути вирішена в підкомітетах регіонів і схвалена Головними Координаторами. Зустрічі Ради Старшин можуть проводитись за допомогою електронних засобів в Регіонах або прямими зборами під керівництвом Головних Координаторів.

(7) Усі голови Національних Конференцій і Регіональні Директори Національних груп, з яких складається Рада Старшин, а також Головні Координатори та їхні Помічники включаються до списків жеребкування під час призначення на посаду Головного Координатора, Головного Координатора Представників та/ або їхніх Помічників у Виконавчому Комітеті. Кожне таке жеребкування має відбуватись згідно з належними процедурами і під належним наглядом. Члени наглядової комісії мають пересвідчитися в неупередженості жеребкування.

Частина 2. Церкви Конференції

Ліцензовані Церкви Конференції мають виділятися у окремі національні чи мовні групи там, де це можливо. Проте церкви можуть бути Регіональними, включати до свого складу більш ніж одну національну територію, до того часу як національна церква отримає ліцензію. Всі вони формуються в межах Конституції Світової Конференції і набувають чинності та отримують повноваження як законні організації Християнських Церков Бога шляхом виявлення підтримки через отримання ліцензії від Всесвітньої Конференції Християнських Церков Бога.

СТАТТЯ 5 Сесії

Частина 1. Чергові сесії

Всесвітня Конференція може бути скликана Головним Координатором чи Головним Координатором Представників в будь-який час і в будь-якому місці на їхній розсуд. У разі їхньої смерті Головний Секретар і Помічник Головного Секретаря або інший член правління, призначений виконувати його функції, мають право скликати Конференцію, яка складатиметь ся з Головних і Регіональних Координаторів, що залишилися, і регіональних та національних директорів, які складатимуть Раду Старшин разом з трьома Головними Секретарями.

Регіональні конференції скликаються регіональними координаторами або членами правління Всесвітньої Конференції, які визначають їхній склад і тривалість.

Регулярні сесії Конференцій національних членів скликаються раз на три роки тоді й там, де визначить і винесе на порядок денний Виконавчий Комітет. Такі сесії мають проводитися між 1 Нісана і закінченням Єврейської Пасхи і Святом Просфори (Маци) на початку трирічного терміну. Поточний трирічний термін рахується з 1 Нісана чи Абіба 1997 року до 1 Нісана 2000 року і таким же чином у 2003, 2006, 2009 роках і далі.

Частина 2. Позачергові або термінові сесії

(1) Позачергові сесії Національних Конференцій скликаються Всесвітньою Конференцією або Виконавчим Комітетом Національної Конференції або будь-якою особою, якій Всесвітньою чи Національною Конференцією надано такі повноваження там і тоді, коли визначить ця особа. Термінова Сесія цієї Всесвітньої або Національної Конференції скликається відповідно до письмового запиту Голів більшості церков в межах юрисдикції цієї Конференції.

(2) Питання, що вирішуються Позачерговими чи Терміновими сесіями:

(а) питання, що спричинили скликання такої сесії; та

 

(б) подальші справи такого ж роду, які визначить Позачергова або Термінова сесія своїм рішенням, яке приймається не менш як двома третинами голосів від кількості осіб, які брали участь у голосуванні.

 

(в) кворум складається не менш як з пятдесяти відсотків представників, що мають право голосу або, в разі індивідуальної конгрегації, не менш як пятдесяти відсотків від конгрегації.

(3) відповідно до всього вищезазначеного Позачергова чи Термінова сесія може обирати будь-яких членів правління або інших осіб чи комітети, а також вести справи і виконувати інші дії в тому ж порядку, як це встановлено цією Конституцією для Регулярних сесій чи Виконавчого Комітету в міжсесійний період.

Частина 3. Визначення

Місце й час зборів сесії мають бути визначені не пізніш як за три тижні або двадцять один день до її початку так, як ініціатор сесії визначить згідно з законом.

Частина 4. Голосування

Кожен делегат на сесії має один голос з кожного питання. Голова сесії має голосувати неупереджено і в разі рівності голосів його голос має вирішальну силу. Адміністративні питання вирішуються простою більшістю голосів. Доктринальні питання визначаються Всесвітньою Конференцією і публікуються в засобах масової інформації. Делегати, які відсутні на сесійних зборах, можуть голосувати за довіреністю, яка передається Голові чи Секретарям кожної Конференції, процедура чого визначена Всесвітньою Конференцією. У всіх інших випадках кожний звичайний делегат має один голос в його чи її місцевій конференції.

Частина 5. Повноваження сесії

Як визначено нижче, сесія Національної Конференції має право визначати всі питання щодо забезпечення нормальної діяльності Конференції і регулювання її справ. Кожна Національна Конференція має триматись настанов і загальної політики Всесвітньої Конференції Християнських Церков Бога. В разі, якщо Всесвітня Конференція Християнських Церков Бога добиватиметься членства у Всесвітній Конференції Церков Бога, це рішення не має обмежувати будь-яку конференцію, поки воно не прийняте Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога. Таке рішення не повинне змінювати структуру Установ Вірувань в частині головування Бога і законів. Конференція Християнських Церков Бога та її члени не прийматимуть рішень, що протирічать Біблійним Законам або заперечують верховенство Бога і біблійне викладення природи Бога і Сина його Ісуса Христа. Це рішення винесене передусім Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога.

СТАТТЯ 6 Призначення делегатів на сесії конференції

Частина 1:

 1. Всесвітня Конференція має складатися з пяти (пізніше семи) постійних членів правління, які складають Виконавчий Комітет Конференції, і членів Регіональних Рад Конференцій – національних голів і регіональних директорів. Конференція має право діяти в регіонах і збиратися у вигляді комітетів під керівництвом членів правління церкви з приводу адміністративних питань. Рада в повному складі може скликатися з доктринальних та інших питань. Проте два члени правління церкви, що обіймають посади Головних Координаторів, мають право вето на будь-які дії чи пропозиції, якщо вони вважають, що ті спрямовані на порушення доктринальної чи функціональної цілісності церкви, для якої вона була створена.
 2. Делегатами Національних Конференцій можуть бути:

 

 

(а) делегати, акредитовані церквами і призначені у відповідному порядку Всесвітньою Конференцією для участі в Національній Конференції. Церкви можуть бути прийняті до Конференції, якщо Всесвітня Конференція санкціонувала створення місцевої церкви та її участь у Національній Конференції. Кожна церква має представити одного делегата від кожних десяти членів чи більшу фракцію.

 

) всі члени Виконавчого Комітету Конференції.

(в) особи, що мешкають в межах території конференції й мають такі мандати, ліцензії та сертифікати, видані цією конференцією:

(і) Пастирські Довіреності тощо,

(іі) Місіонерські Довіреності тощо,

(ііі) Видавничі, Інформаційні та Літературні Євангелістські Довіреності,

v) Довіреності Духовного Вчителя чи Біблійного наставника тощо.

(г) Діючі члени Всесвітньої Конференції або інші такі ж особи, що мають відповідні навички, рекомендовані Виконавчим Комітетом або у відповідному порядку призначеним комітетом делегатів і прийняті голосуванням делегатів сесії; кількість делегатів, призначених у такому порядку, не може перевищувати двадцяти відсотків від загальної кількості делегатів, акредитованих організованими церквами.

(3) Всі вищезазначені делегати мають бути призначені для зустрічі з церквами, до яких вони належать, і мають повне право голосу від імені цієї церкви з приводу всіх питань, що виносяться на голосування протягом сесії, скликаної та укладеної відповідним чином.

СТАТТЯ 7 Мандати, Ліцензії та Сертифікати

Частина 1:

 1. Всесвітня Конференція в особі Головного Координатора або Головного Координатора Представників чи кандидатів на ці посади, національних чи регіональних, має право посвячувати в сан духовенства голів чи дияконів. Виконавчі Комітети Національних Конференцій на першій зустрічі після сесії визначають з осіб, що знаходиться в межах їхньої юрисдикції, таких, що проявили себе в якості священиків, надають довіреності, ліцензії та сертифікати їм та іншим особам, які, на їхню думку, підходять для служіння справі їхньої конференції, і ухвалюють цю кандидатуру до посвячення як таку, що довела свій поклик до духовенства і рекомендована їхньою чи підпорядкованою Конференцією. Якщо цією особою є голова підрозділу Християнських Церков Бога, йому не потрібно проходити перепосвячення. Сан є неоплачуваним. Особи, що мають сан, можуть мати іншу оплачувану роботу. Члени Правлінь можуть отримувати платню. Член Правління не може одночасно обіймати оплачувану церковну посаду.
 2. Жоден член будь-якої ради не може брати участь у обговоренні чи голосуванні з питань, якими вони чи їхні родичі опікуються чи у яких мають фінансове зацікавлення, і таке рідство визначається до третього ступеню.

 

 

Частина 2:

 1. Довіреності, ліцензії та сертифікати, вручені чи видані Виконавчим Комітетом Національної Конференції дійсні до наступної чергової сесії, якщо вони не були до цього скасовані внаслідок відставки, невиконання обовязків чи винесення імпічменту судом, включеним до Сесії Національної Конференції.
 2. Всесвітня Конференція має право анулювати ліцензію будь-якої церкви чи національної конференції, що надає їй право виступати в якості церкви чи конференції в межах Християнських Церков Бога. Таке анулювання може відбутися з доктринальних чи інших причин. Будь-яка церква, довіреність якої анульовано через доктринальні чи інші порушення, втрачає право використовувати будь-які матеріали церкви, чи діяти як член чи організація Християнських Церков Бога, чи тримати власність або товари на імя Християнських Церков Бога на будь-якій з своїх конференцій чи організацій.
 3.  

 4. Позбавлення довіреності особи, церкви чи конференції є предметом регулювання національної юстиції. Будь-яке анулювання має відбуватися відповідно до письмового попередження. Систему поновлення викладено в статті 20.

 

(4) Право інтелектуальної власності на всі матеріали передається Всесвітній Конференції, але жодну роботу не може бути заборонено через використання цього права. В разі такої заборони особа чи її наступники в будь-якому разі можуть публікувати роботу для загального огляду. Якщо в роботі присутній матеріал, що вступає в протиріччя з доктриною, цю роботу не буде опубліковано Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога. До автора можуть бути застосовані в якості мір дисциплінарного покарання звільнення з посади члена правління чи позбавлення членства. Назви, марки й логотипи Християнських Церков Бога можуть бути використані лише в роботах, санкціонованих Всесвітньою Конференцією. Всі назви, марки, логотипи і права інтелектуальної власності національних конференцій, наприклад, Christen Gemeenten van God в Нідерландах, переходять до Християнських Церков Бога і ліцензовані Всесвітньою Конференцією згідно з цією Конституцією.

СТАТТЯ 8 Вибори

Частина 1:

 1. Національні Конференції на чергових сесіях обирають:
 2. (а) Постійні Комісії відповідно до принципів політики Конференції.

  (б) Членів Правління Конференції та їхніх Помічників.

  (в) Членів Виконавчого Комітету.

  (г) Секретарів/ Директорів відділів, помічників та заступників.

 3. (а) Особи, обрані на цій сесії обіймають відповідні посади до наступної чергової сесії Національної Конференції, якщо таку посаду не буде протягом цього часу скасовано. Посаду може бути скасовано Національною Конференцією на Спеціальній Сесії або Виконавчим Комітетом.

 

(б) Всесвітня Конференція вправі відібрати в особи чи церкви ліцензію на діяльність в якості церкви – члена Християнських Церков Бога з доктринальних чи інших причин.

(в) Якщо зміщення з посади проводиться з доктринальних причин, орган, що проводить таке зміщення, має надати розяснення, в чому поведінка, вірування чи церковні догмати суперечать віруванням Християнських Церков Бога, викладеним в Установленні Вірувань. Ніхто не може обіймати посаду, якщо він не приймає постулат про єдність Бога чи інші загальноцерковні постулати.

(г) При звільненні з посади з інших причин має братись до уваги хрещення особи і те, чи було скоєне порушення до чи після хрещення. Жодна особа не може бути звільнена з церковної посади, якщо вона скоїла порушення до хрещення і була вибачена через покаяння. Підстави звільнення мають визначатися законом. Якщо особа своїми діями шкодить церкві й відмовляється виконувати законні вимоги старшин і голів церкви, її може бути звільнено. Якщо особа підлягає кримінальному покаранню після хрещення, вона також підлягає звільненню з церковної посади. Рішення про звільнення приймається у відповідності до природного правосуддя. Рішення виноситься на національному рівні й ратифікується Всесвітньою Конференцією, або може бути винесене Всесвітньою Конференцією.

Частина 2:

Всесвітня Конференція чи Національні Конференції на сесіях або Виконавчий Комітет у міжсесійний період можуть засновувати такі посади та комітети, які ними буде визначено, надавати їм відповідні функції та обовязки, обирати до їхнього складу відповідних осіб, а також змінювати чи скасовувати будь-яку таку посаду чи комітет.

СТАТТЯ 9 Члени правління

Частина 1: Всесвітня Конференція див. Вище

 1. Головний Координатор перевіряє діяльність Всесвітньої Конференції. Він призначає й посвячує членів правління. Разом з заступником Головного Координатора він визначає розмір платні службовому персоналу за рекомендаціями регіональних Правлінь, беручи до уваги розмір платні в кожному національному комітеті.
 2. (2) Заступник Головного Координатора допомагає Головному Координатору в вирішенні повсякденних питань церкви. Вони можуть обіймати інші посади на регіональному чи національному рівні в тій мірі, в якій це необхідно для ефективного управління справами церкви. Вони відповідають за охорону доктрини церкви. Вони несуть відповідальність за управління церквою. Завдання церковних сановників, викладені в Біблії, особливо в Новому Завіті (напр., Послання Павла до Ефесіан 4:11), покладаються на цих осіб властивостями їхньої посади. Вони можуть призначати таких посадових осіб для забезпечення діяльності церкви.

 3. Головному Координатору та його заступнику допомагають Помічники Головних Координаторів, які обираються жеребкуванням в останній рік цього семирічного циклу (2005 рік) і замінять Головного Координатора та Заступника Головного Координатора в останній великий день свят сьомого місяця сьомого року наступного семирічного терміну (2012 рік) , якщо особи, що обійматимуть на той час посади Головних Координаторів, не будуть знов переобрані жеребкуванням.
 4. Головний Секретар-Скарбник відповідає за вірне нарахування десятини та інших надходжень і пожертвувань, а також за збереження паперів церкви. Секретар-Скарбник надає поради обом Головним Координаторам. Така ж адміністративна допомога в разі необхідності надається йому для виконання його завдань.

 

 

 

(5) Головному Секретарю-Скарбнику допомагають два Помічники Секретаря-Скарбника.

(6) Всі ці посадові особи мають отримувати платню не меншу, ніж Національний Координатор.

(7) Регіональні Координатори також відповідають за керівництво паствою в межах їхнього регіону і мають отримувати платню не меншу, ніж Національний Координатор.

Частина 2: Національні Конференції

 1. Головою правління Національної Конференції є Президент чи Голова Виконавчого Комітету, який також є координатором чи головним старшиною, а також секретарем і скарбником (він може суміщати посади секретаря і скарбника у посаді секретаря-скарбника). Головний старшина є також першосвященником національної церкви.

 

(2) Національною Конференцією на сесії призначаються також інші посадові особи; їхні помічники також призначаються на сесії Національної Конференції або Виконавчим Комітетом. При відсутності Президента комітет призначає голову.

Частина 3:

(1) Президент здійснює загальний нагляд за роботою Національної сесії; він відкриває Національні сесії й головує на них, а також на засіданнях Виконавчого Комітету, але в разі, якщо він запросить будь-якого члена Виконавчого Комітету допомагати йому на посаді президента сесій Конференції чи зборів Виконавчого Комітету, він має право призначити його на посаду.

(2) Обовязки Всесвітньої Конференції виконує Головний Координатор або його Заступник.

Частина 4:

Секретар має вести протокол сесії Конференції й зборі Виконавчого Комітету на всесвітньому і національному рівнях, а також виконувати інші обовязки, що звичайно покладаються на особу, яка обіймає цю посаду. Функції Секретаря Регіонального Комітету виконує Національний Секретар чи інша особа, призначена на цю посаду.

Частина 5:

(1) Секретар отримує всі кошти, що належать Конференції, веде їхній облік і сплачує за розпорядженням Виконавчого Комітету, представляє повний звіт на сесіях Конференції а також на вимогу Виконавчого Комітету, і виконує інші функції, що звичайно покладаються на особу, яка обіймає цю посаду.

(2) Національні Комітети сплачують десяту частину десятини, а також інші збори до Всесвітньої Конференції.

Частина 6:

(1) Секретарі та/ або директори та/ або помічники директорів працюють за вказівками Виконавчого Комітету через президента і виконують дорадчі функції.

(2) Обовязки Всесвітньої Конференції представляє через свої обов’язки Головний Координатор чи його Заступник.

Частина 7:

Посадові особи забезпечують збір і обробку статистики, доповідей і перевірок роботи на території їхньої Конференції по мірі необхідності. Тривалість виконання службових обовязків визначається різними статтями і підлягає обмеженням, визначеними кожною конференцією згідно з цією Конституцією.

Частина 8:

(1) Члени правління Національних Конференцій отримують посади на розсуд Національних Комітетів. Члени правління Всесвітньої Конференції отримують посади за вказівкою Головного Координатора.

(2) Звільнення з посад відбувається для забезпечення дотримання норм цієї Конституції і може бути спричинене доктринальними чи іншими порушеннями.

 

 

СТАТТЯ 10 Призначення на посади


(1)
Національна Конференція на сесії, або Виконавчий Комітет у міжсесійний період:

 

(а) призначає представників, священиків, місіонерів та інших осіб, призначення яких необхідне для продовження роботи Національної Конференції, і

 

(б) змінює і скасовує такі посади

(2) Всесвітня Конференція в особі Головного Координатора, або, за його відсутності, його Заступника:

 

(а) призначає представників, священиків, місіонерів та інших осіб, призначення яких необхідне для продовження роботи Всесвітньої Конференції

(б) змінює і скасовує такі посади.

СТАТТЯ 11 Виконавчий комітет

Частина 1:

На кожній черговій сесії Національна Конференція обирає Виконавчий Комітет, що складається з президента і секретаря, а також інших членів, обрання яких вважатиметься за необхідне, але не більше десяти осіб, що разом становить дванадцять. Пятдесят відсотків обраних членів кожного і будь-якого комітету на всіх рівнях становлять кворум.

Частина 2:

(1) У міжсесійний період Виконавчий Комітет веде справи Національної Конференції, а також може виконувати інші функції Національної Конференції на сесії, крім тих, які віднесені цією Конституцією до виключної юрисдикції сесії Національної Конференції, як, наприклад, призначення її посадових осіб на трирічний термін. Виконавчий Комітет підпорядкований Національній Конференції й зобовязаний виконувати всі рішення, винесені сесією Національної Конференції.

(2) Кожна Національна Конференція і посадова особа підлягає координації з боку посадових осіб Всесвітньої Конференції як під час знаходження в її межах, так і під час виконання місіонерських функцій.

Частина 3:

Виконавчий Комітет кожної Національної Конференції може звільнити з посади будь-яку посадову особу цієї Конференції чи Виконавчого Комітету, якщо цю дію було схвалено не менш ніж двома третинами членів Виконавчого Комітету шляхом особистого голосування чи збором підписів під рішенням, надісланим кожному члену Виконавчого Комітету. Підписуються окремі примірники такого рішення. Апеляції з цього приводу розглядає спеціальна сесія Конференції. Апеляція подається в письмовій формі Президенту, який в разі необхідності скликає позачергову сесію Конференції.

Частина 4:

Виконавчий Комітет не менш ніж раз на рік перевіряє й встановлює платню всім працівникам Конференції, а також встановлює оплату і формує платіжну політику для підпорядкованих Конференцій.

Частина 5: Надзвичайні Збори Виконавчого Комітету скликаються в будь-який час і в будь-якому місці Президентом, або, в разі необхідності, Секретарем Національної Конференції чи трьома членами зазначеного комітету. Пятдесят відсотків обраних членів Виконавчого Комітету складають кворум.

СТАТТЯ 12 Піклування

Частина 1

 1. Всесвітня Конференція має у власності майно і має право набувати землі, майно, споруджувати будівлі і засновувати організації, необхідні для здійснення її цілей і продовження справи. Все це вона має у довічному володінні.
 2. Національні Конференції можуть набувати землі і споруджувати будівлі, а також засновувати такі організації і набувати таке майно, що відповідають її обовязкам і відповідальності так, як вони визначені цією Конституцією.
 3. В разі необхідності, діяльність Всесвітньої Конференції, що стосується цієї сфери, проводиться в національних межах тієї чи іншої Національної Конференції. Власність, що виникла внаслідок такої діяльності, контролюється Всесвітньою Конференцією.

 

Частина 2:

(1) Якщо Національна Конференція діє і перереєстрована як відділ Християнських Церков Бога, власність і кошти передаються їй у опіку під наглядом Всесвітньої Конференції до того часу, поки церкву не буде відновлено, або залишок її членів реорганізується під керівництвом Всесвітньої Конференції

(2) Кошти і власність можуть бути передані Всесвітній Конференції в межах юрисдикції націй, що беруть у цьому участь. Десята частина десятини – це обовязковий збір в межах ліцензійної угоди Церкви.

СТАТТЯ 13 Чини

 1. Духовенство складається зі старшин і дияконів. Старшини – це духовні особи, посвячені на відпускання таїнств на основі мандата, виданого церквою. Старшини можуть посвячувати інших духовних осіб для підтримки діяльності церкви. Диякони посвячуються для виконання двох функцій. Вони можуть виконувати роботу для забезпечення добробуту церкви, тим самим дозволяючи старшинам зосередитись на більш важливих питаннях, або ж їх посвячують для того, щоб вони отримали змогу довести свою здатність виконувати функції старшин в разі посвячення до них.

Диякони не мають права посвячувати в сан на власний розсуд. Вони можуть служити деякі таїнства Церкви, а саме Хрещення і Причастя. Старшини (і, у вказаних випадках, диякони) можуть обіймати такі посади:

 

(а) Координаторів на рівні Всесвітньої Конференції та на національному рівні.

(б) Євангелістів, в разі, якщо вони є головами коледжів та інформаційних місій. За Біблією, диякони, як , наприклад, Филип, також можуть обіймати ці посади (Діяння 6:5, 21:8)

 

(в) Посада Регіонального Президента підпорядкованої Конференції є пасторської посадою. Така посадова особа може іменуватися пастором чи координатором. Диякони можуть бути призначені на посаду координаторів в межах підпорядкованих Національній Конференції територій чи конференцій.

 

(г) Посвяченими духовними особами кожної церкви мають бути старшини. Там, де присутній більш ніж один старшина, має бути призначений координатор чи президент. Склад ради старшин будь-якої церкви не може перевищувати семи осіб. Старшини не повинні бути призначувані на посади тільки через наявність вакансій. Ліцензії на проповідницьку діяльність всіх старшин і дияконів дійсні на період між Конференціями. Вони мають переоформлюватись що три роки. Старшини призначаються на постійній основі, але можуть проповідувати лише від імені церкви при наявності трирічного дозволу.

(д) Диякони призначаються кожною церквою. Їхня кількість не може перевищувати семи в кожній церкві.

 

(е) Голови національних чи регіональних місій можуть обіймати посади, зазначені пунктами (а) – (д)

(2) Конференції мають контролювати посадових осіб. Президент Національної Конференції може посвячувати старшин і дияконів в інтересах Конференції в міжсесійний період. Головний Координатор Всесвітньої Конференції чи його заступник, або інша особа, висунута на таку ж посаду можуть посвячувати будь-коли з різних причин.

СТАТТЯ 14 Десятини

(1) (а) Десятини, встановлені частиною 27 Левіта, частиною 18 Чисел, частинами 12 та 26 Второзаконня, мають сплачуватись кожній Національній Конференції.

(б) Розрахунки мають бути занотовані й перевірені

(в) Підпорядковані конференції там де вони існують мають встановити сплату десятої частини десятини Національній Конференції

(г) Кожна Національна Конференція має сплачувати десяту частину десятини Всесвітній Конференції Християнських Церков Бога.

(д) Підпорядковані Конференції можуть бути створені лише з дозволу Всесвітньої Конференції і лише там, де велика кількість членів ускладнює управління на національному рівні.

(2) (а) Нараховуються як перша, так і третя десятини

(б) В регіонах, де суспільна безпека підтримується на відповідному рівні, сплата інших видів допомоги може бути відкладена. Всесвітня Конференція визначає необхідність надання допомоги, як це зазначено у Статті 15.

(в) третя десятина сплачується з другої десятини на третій рік семирічного циклу за ювілейною системою, як це встановлено Викладенням Вірувань і доктриною Десятини і опубліковано у християнському календарі.

 

(3) Пожертвування збираються тричі на рік, перед ранком Першого Святого Дня Просфори, Свята Кущів і Трійциного Дня, протягом трьох святкових періодів.

СТАТТЯ 15 Добробут

Кожна Конференція відповідає за добробут своїх людей. Будь-яка Конференція може надавати допомогу іншим територіям, якщо таким буде рішення Виконавчого Комітету. Координація здійснюється Всесвітньою Конференцією і Регіональними Координаторами чи Директорами.

СТАТТЯ 16 Засоби масової інформації

 1. Всесвітня Конференція Християнських Церков Бога контролює розміщення інформації на веб-сайті, в журналах, а також інші публікації, на які вона має право контролю. Жодна з публікацій Всесвітньої Конференції не має суперечити її доктрині.
 2. Національні чи підпорядковані їм конференції можуть проводити інформаційні кампанії власними силами. Національна Конференція несе відповідальність за національні засоби інформації. Міжнаціональні кампанії мають проводитись в межах підпорядкованих територій, як це узгоджено між Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога, Національними Конференціями і Регіональними Комітетами націй, що беруть участь у цій кампанії. Підпорядковані організації можуть надавати допомогу в межах, встановлених пунктами (1) і (2)
 3. Право інтелектуальної власності передається Всесвітній Конференції Християнських Церков Бога за винятками, встановленими пунктом 4 Частини 2 Статті 7
 4. Національні й локальні інформаційні кампанії мають бути перевірені Всесвітньою Конференцією на предмет відповідності доктрині церкви згідно з Викладенням Вірувань.
 5. Академічні чи інші статті мають бути переглянуті Національними Координаторами Виконавчих Комітетів і надіслані до Всесвітньої Конференції для перевірки перед їхнім оприлюдненням через друк будь-якою конференцією.

 

СТАТТЯ 17 Свята і Збори

 1. Національна Конференція разом зі своїми підрозділами, якщо такі існують, відповідає за визначення і впорядкування місць проведення Конференцій і свят Єврейської Пасхи, Трійці й Свята Кущів, як це зазначено у Второзаконні 16:6 й Левіті 23.
 2. За стан місць проведення свят і Конференцій відповідають локальні й підпорядковані організації. Вони можуть приводитися у належний стан за домовленістю з сусідніми регіонами. Рух між іншими місцями збору Конференції здійснюється за домовленістю з адміністрацією Всесвітньої Конференції.

 

СТАТТЯ 18 Розклад

 1. Розклад заходів чи щорічних свят складається згідно з календарем, ухваленим Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога, керуючись вказівками Біблійних Законів. Святі Дні мають встановлюватись з дотриманням обряду Нового Місяця шляхом здійснення необхідних процедур.

Святі Дні зазначені в Левіті 23 і в текстах, що стосуються Нового Місяця.

 

 

(а) Субота відзначається на сьомий день тижня, відомий зараз як субота, згідно з діючим обчисленням. Триває з пятниці ??? до суботи ???.

 

(б) Свято відоме як Пасха складається з двох днів. Перший день, або Причастя (Таємна вечеря), святкується 14 Нісана, другий день 15 Нісана включає пасхальну їжу, Вихід 12, і є Першим Святим Днем Свята Опрісноків.

 

(в) Трійця рахується від Жаття Снопів в неділю, що припадає на Свято Опрісноків і має святкуватися в Неділю.

 

(г) Свята Труб, Покута і Свято Кущів в сьомому місяці, що називається Ташрі, рахуються від Нового Місяця сьомого місяця за астрономічним звичаєм.

 

(д) Додержуються також Новий Місяць і Перший День Першого Місяця, що є днем урочистих зборів.

СТАТТЯ 19 Загальні правила прийому

 1. Ця Конференція визнає членство Всесвітньої Конференції Церков Бога як такої, що сформована і діє на основі законів Божих. Таке членство продовжує визнання існуючих церков, що бажають брати участь у цій Конференції.
 2. Християнські Церкви Бога визнають звичай хрещення у дорослому віці в Церквах Бога, що дотримуються Суботи, в яких хрещення відбувається в тіло Христа, імя Отця і силою Святого Духа, осіб, які не перебувають у секті чи віросповіданні. Таке визнання не вимагає повторного хрещення особи. Напрямки діяльності спеціалізованих церков визначатимуться Всесвітньою Конференцією Християнських Церков Бога.

 

СТАТТЯ 20 Відшкодування

Частина 1:

 1. Кожний член Церкви має звернутися по допомогу до системи відшкодування скарг. Кожна Церква має встановити на місцях трибунали, що складаються зі старшин, дияконів та інших осіб, які можуть на даний момент взяти участь у слуханні, які скликаються протягом 30 днів або терміну, узгодженого сторонами.
 2. Апеляції подаються до підпорядкованих конференцій, а за їхньої відсутності – до Національної Конференції на чергову чи позачергову Сесію. Якщо процес було розпочато Всесвітньою Конференцією, то вона визначає структуру за допомогою національної конференції в разі необхідності.

 

Частина 2:

 1. Ніхто не може бути вигнаний з церковного братства (це не стосується осіб, включених до братства церкви без права голосу) інакше ніж на підставі порушення Біблійних норм, причому їм має бути у письмовій формі передане попередження. Таке попередження виноситься не пізніш як за три тижні до зборів, і попереджена особа має можливість зявитися перед зборами, скликаними в порядку, передбаченому Частиною 1 цієї статті, які він/ вона може відхилити. Якщо члена церкви звинувачують у розпалюванні суперечок, розділу чи непослуху, необхідно довести, що він дійсно намагається розділити церкву, а не просто не погоджується з тлумаченням тексту Біблії (за винятком законів і цієї Конституції).

Кожен член церкви має дотримуватись цієї Конституції, що включає також дотримання законів організації.

(3) Зміщення з посади з недоктринальних причин не дає особі права оскаржувати це рішення в порядку, передбаченому цією статтею. Християнські Церкви Бога лишають за собою право скасовувати в разі необхідності посаду в межах договірних зобовязань, накладених на кожну з сторін, як необхідну умову прийняття на роботу, а також право застосовувати іспитовий термін. У справах про невідповідність займаній посаді можливо застосовувати оскарження в межах національного законодавства.

СТАТТЯ 21 Фінансові контролери (аудитори), фінанси, рахунки та

Частина 1:

 1. Рахунки кожної Конференції перевіряються щороку.
 2. Річний фінансовий звіт ухвалюється Національною Конференцією і надсилається до Всесвітньої Конференції.
 3. Фінансовий рік триває з 1 Нісана по 1 Нісана згідно з церковним календарем
 4. Документи оформлюються головами правління кожної Конференції, а саме Головою і секретарями.
 5. Банкові рахунки відкриваються Секретарями і Скарбниками конференцій за вказівкою членів правління конференції. Церкви можуть відкривати рахунки, призначені для локальної діяльності. Всі інші рахунки знаходяться під контролем Скарбників згідно з розпорядженнями Виконавчих Комітетів чи Головних Координаторів.
 6. Національні Конференції не можуть позичати кошти без згоди Всесвітньої Конференції.
 7. Витрати, понесені Координаторами, Директорами і Членами правління Церкви, пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків, мають бути відшкодовані їм. Кожна Конференція має винести публічне зобовязання про відповідальність за свої дії, для того щоб забезпечити церкву від випадкових втрат і збитків.

 

 

Частина 2: Загальна печатка

Загальна Печатка Церкви зберігається у Головного Секретаря від імені Головного Координатора, який розпоряджується її використанням. Національні Конференції зобовязані зберігати Загальні Печатки Національних Конференцій, затверджені Всесвітньою Конференцією, і використовують їх згідно з вказівками Виконавчих Комітетів згідно з політикою Конференції.

Частина 3: Списки членів

 1. Кожна хрещена особа може бути прийнята до братства, і таке рішення має бути схвалене Виконавчим Комітетом Національної Конференції в порядку, передбаченому цією Конституцією під наглядом Всесвітньої Конференції. Такій особі може надаватися право голосу після проходження випробувального терміну.
 2. Списки членів братства затверджуються на рівні Всесвітньої і Національних Конференцій. Допущення до братства не означає допущення до голосування. Списки обох категорій допущення складаються і впорядковуються секретарями на всіх рівнях.

 

 

 

СТАТТЯ 22 Внесення змін і доповнень

 1. (а) Зміни і доповнення до цієї Конституції можуть бути внесені рішенням Всесвітньої Конференції Християнських Церков Бога, прийнятим на сесії не менш як трьома четвертими голосів від кількості делегатів, що брали участь у голосуванні, і до них Головним Координатором може бути застосоване право вето.

 

(б) Жодна зміна чи доповнення не може бути винесена на обговорення без згоди Головного Координатора.

Зміни до Національних Конституцій можуть бути внесені за згодою виконавчого комітету, якщо вони не вступають у протиріччя з нормами цієї Конституції. Заява з цього приводу передається секретарю не пізніш як за два календарних місяці до дати скликання сесії, і в цьому випадку заявою виноситься на розгляд сесії питання про внесення поправки.

(2) Перед винесенням на обговорення сесії будь-якої поправки до Конституції Національної чи Регіональної Конференції вона має бути надіслана Виконавчим Комітетом Регіональної Конференції (в разі її існування) до Виконавчого Комітету Національної Конференції, яка має розглянути цю поправку і в свою чергу надіслати її в письмовому вигляді до Всесвітньої Конференції і пізніше до будь-якої такої ж сесії.